minhnhat91
10+ Views

4. Nhà thờ Sacré Coeur, Pháp

4. Nhà thờ Sacré Coeur, Pháp
Nhà thờ Sacre Coeur
Nhà thờ Sacre Coeur là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất của thành phố Paris
Lượng du khách hàng năm: 10.500.000 người/năm.
Nhà thờ Thánh Tâm (Sacré-Cœur) là nhà thờ Thiên Chúa giáo nổi tiếng của Paris, nằm trên đỉnh đồi Montmartre. Nhà thờ được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, dành cho trái tim của Chúa. Sacré-Cœur có nghĩa là trái tim thiêng liêng, hay Thánh tâm.
1 / 2
Ngày nay, nhà thờ Sacré-Cœur là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất của thành phố Paris.
minhnhat91
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent