khangho0009
3 years ago500+ Views
Có rất nhiều cây xăng treo băng rôn .. :" vì một môi trường xanh ,Hãy sử dụng xăng E5" mà trong khi đó họ tắt nguồn cây xăng E5...! Đi đâu cũng có treo băng rôn vì một môi trường xanh Hãy sử dụng xăng E5 vậy mà chẳng ai bán mà chẳng ai mua....!
0 comments
Suggested
Recent
1
Comment
1