songgio00009
10+ Views

Bộ Giáo dục đồng ý 8 đại học lớn tuyển sinh riêng

Thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2015. (Ảnh: Lê Anh Dũng).
Các trường cập nhật kịp thời danh sách các trường mới tham gia thêm vào Đề án (nếu có) trên trang thông tin điện tử của mỗi trường; đồng thời phổ biến, tập huấn cho cán bộ, giảng viên về đề án
Việc công bố danh sách trúng tuyển và tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh trúng tuyển là nhiệm vụ của từng trường.
songgio00009
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent