ngohuy

Bốn vấn đề nóng của ngành giáo dục được gửi tới PTT Vũ Đức Đam

Thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hiệp hội Giáo dục vì mọi người đã mời các nhà khoa học đầu ngành về giáo dục đào tạo, các nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia giáo dục ở Trung ương và địa phương góp ý cho việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo Việt Nam trong thời gian tới.
Chủ trì buổi hội thảo này là PGS. Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Xuất phát từ những yêu cầu cấp bách của nền giáo dục, PGS. Nhĩ cho biết, những ý kiến tâm đắc nhất sẽ được tập hợp và gửi cho Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, với kỳ vọng Chính phủ sẽ có chỉ đạo sát sao nhất, ráo riết nhất về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.
Hội thảo đã đề cập tới bốn vấn đề: Thứ nhất, đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học, phân luồng và phân ban ở THPT.
Thứ hai, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, đánh giá thi cử, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, vấn đề liên kết, liên thông trong đào tạo.
Thứ ba, đổi mới hệ thống sư phạm, trường quản lý giáo dục, đào tạo lại giáo viên, cán bộ quản lý, chế độ chính sách đối với giáo viên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm.
Thứ tư, xã hội hóa giáo dục, tạo nguồn lực đáp ứng điều kiện dạy và học trong đổi mới.
ngohuy
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent