Kieudiem
10+ Views

Tiến trình nộp đơn xin visa mỹ thành công

Muốn sinh sống,\nlàm việc và định cư lâu dài ở mỹ, bạn cần phải trải qua nhiều quá trình để được\ntrở thành công dân mỹ chính thức hoặc thường trú nhân.
Bước đầu tiên\nlà bạn cần nộp đơn xin visa mỹ với LSQ để xét duyệt và sắp xếp buổi phỏng vấn.
Hồ sơ bao gồm\ncác diện bảo lãnh sau :
- Bảo\nlãnh diện hôn thê, hôn phu: bạn dùng mẫu I-129F.
- Bảo\nlãnh cho gia đình: bạn dùng mẫu I- 130.
- Bảo lãnh theo diện đương đơn góa vợ/góa chồng\ncủa công dân Mỹ: bạn dùng mẫu I-360.
Điền đầy đủ mọi\nthông tin trong hồ sơ một cách trung thực, chính xác để được cơ quan\nDi trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận trước khi nộp đơn xin\nthị thực định cư.
Khi được\nUSCIS chấp thuận, hồ sơ bảo lãnh sẽ được chuyển đến Trung tâm Thị thực Quốc gia\n(NVC) để xúc tiến hồ sơ.
Một khi NVC\nhoàn tất thủ tục, hồ sơ sẽ được NVC xếp lịch phỏng vấn và chuyển tiếp về Lãnh Sự\nQuán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn đương đơn.
Sau khi hồ sơ\nxin bảo lãnh của bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận được một tài liệu hướng dẫn để\nhoàn tất mẫu đơn xin định cư.
Sau khi hồ sở\nbảo lãnh được chấp nhận, bạn cần :
\n\nBạn cần đăng\nký để hoàn tất mẫu đơn điện tử DS-260 - Mẫu đơn điện tử thị thực định cư, nhưng\nđể điền được đơn này bạn cần truy cập vào website\nhttps://ceac.state.gov/IV/Login.aspx để đăng ký tài khoản và mẫu đơn DS-160 đã\nđiền đầy đủ sẽ kích hoạt một trang xác nhận có mã vạch bằng chữ và số. In trang\nxác nhận này. Trang xác nhận là yêu cầu bắt buộc cho cuộc phỏng vấn tại Đại Sứ\nQuán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ.
Kieudiem
2 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent