exidjeonghwa
1,000+ Views

Bảng xếp hạng của EXID

1.Nốt cao:
Soljin
Hyerin
Hani
LE
Jeonghwa
2.Ăn uống:
Hyerin
Hani
Soljin
LE
Jeonghwa
3.Rap
LE
Jeonghwa
Hani
Soljin
Hyerin
4.Couple
Hani-Jeonghwa
LE-Jeonghwa
LE-Soljin
Soljin-Hyerin
Hani-Hyerin
5.Tomboy
Hani
LE
Hyerin
Jeonghwa
Soljin
6.Trình độ tiếng anh:
Hani
LE
Jeonghwa
Soljin
Hyerin
Hani
Soljin
Jeonghwa
LE
Hyerin
8.Đáng yêu
Soljin
Hyerin
Jeonghwa
Hani
LE
9.Nhây
Jeonghwa
Hani
Hyerin
Soljin
LE
exidjeonghwa
7 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent
Là Solji nha bạn =))) Giọng Hyerin cao hơn Solji đó bạn do xử lí không bằng Solji thôi =]]]]]
Cards you may also be interested in