sauphan
2 years ago50+ Views
Tính cách và tâm lý là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, song song với đó nó sẽ có những điểm khá là tương đồng và gần với nhau. Giả dụ như là: Trắc nghiệm tính cách MBTI sẽ thiên về kiểm tra tính cách còn tâm lý sẽ đi chuyện sâu vào tâm lý
Các bài bài trắc nghiệm tính cách có ý nghĩa ra sao?
Đơn giản đó là kiểm tra chỉ số IQ trong các bài trắc nghiệm nhằm để đánh giá kết quả cho sự phát triển tư duy của các bạn đó.
Ví dụ: Bây giờ trong tuyển dụng đội ngụ nhân viên thì bài trắc nghiệm tính cách nó đã trở nên là bạn đồng hành của các công ty các cơ quan nhà nước vì trong các bài test nó có những câu hỏi bằng kênh chữ và nó có các câu hỏi bằng kênh hình như tranh ảnh và các bài toán về hình học nữa đó các bạn, nhằm để làm minh họa cho bài test nó sẽ trở nên phong phú và đa dạng hơn hay làm cho sự đánh giá Iq của các nhân viên được trở nên dễ dàng hơn, công bằng hơn mà không có sự giang lẫn đối với các nhân viên được tuyển chọn. Nhưng còn MBTI thì lại khác, cách mà nó hướng đến vẫn là tính cách, phải nói tính cách là một phần rất lớn, rất quan trọng trong việc quyết định nhận dạng tâm lí của mỗi nhân viên.
Bây giờ xã hội đã khác trước, việc tự thay đổi mình không còn là điều lạ nên hãy cứ tự tin thoải mái để làm những điều mà bạn muốn nhé
Từ những sự hiểu biết về bài test nó sẽ làm cho các bạn trở nên hấp dẫn hơn, tìm tòi hơn hay làm cho các bạn không thể từ bỏ được ví dụ như chơi game…... Làm trắc nghiệm tính cách MBTI hoàn toàn không khó khăn không mất thời gian. Nó cho bạn được nhiều hơn là mất thời gian.
Mục đích hướng đến của MBTI
Hướng đến giải quyết các vấn về trắc nghiệm tính cách hơn là việc giải quyết tâm lí, song song đó là nhiệm vụ của MBTI. Dựa vào chỉ số này bác sĩ tâm lí mowisc ó những chuẩn đoán kết quả. Nếu muốn kiểm tra chuyên sâu tâm lí bằng các bài trắc nghiệm có thể kiểm tra tại testiq.com
sauphan
0 Likes
1 Share
0 comments
Suggested
Recent
Like
Comment
1