hahoang6879
10+ Views

Thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.
Theo đó, về rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình nghiệp vụ của thủ tục hành chính (TTHC), trong 9 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam đã ban hành các quyết định hướng dẫn hồ sơ, quy trình nghiệp vụ đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành theo đúng quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và Luật BHXH năm 2014, đảm bảo đúng cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện của cơ quan BHXH và các tổ chức, cá nhân liên quan. Cụ thể: Quyết định số 636/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH; Quyết định số 828/QĐ-BHXH quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH; Quyết định số 959/QĐ-BHXH quy định quản lý thu và sổ thẻ...
Các quyết định trên đều được rà soát, đánh giá tác động theo đúng quy định, theo những tiêu chí của cải cách TTHC như: Sự cần thiết, tính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân và tổ chức thực hiện; sử dụng có hiệu quả những thông tin sẵn có của cá nhân, tổ chức trong hệ thống cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam...
Về triển khai, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và giao dịch, BHXH Việt Nam đang xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành BHXH để thực hiện giao dịch điện tử và cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên một cổng thông tin thống nhất và duy nhất. Đây là tiền đề cho việc hợp nhất kênh thông tin điện tử của BHXH Việt Nam với kênh thông tin của BHXH các tỉnh, thành phố; tiến tới cung cấp toàn bộ thông tin của Ngành thông qua một cổng thông tin duy nhất, cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH.
Bên cạnh đó, tích hợp với hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình; cung cấp kênh giao diện cho các đơn vị lập danh sách, cơ quan BHXH các cấp, phục vụ các nhiệm vụ cấp bách; tích hợp đầy đủ các dịch vụ công cũng như cơ chế "Một cửa" của BHXH Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và DN...
Với mục tiêu quy hoạch lại hệ thống ứng dựng CNTT tại BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phó theo kiến trúc chuẩn hướng dịch vụ, tạo môi trường làm việc điện tử thông suốt trong nội bộ ngành cũng như các kết nối liên ngành, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng, tích hợp và khai thác tối đa các nhóm ứng dụng như: Dịch vụ mã số định danh, dịch vụ tra cứu thông tin BHXH, BHYT, dịch vụ kê khai BHXH điện tử,… BHXH Việt Nam đang xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin thống nhất ngành BHXH để phục vụ cá nhân và tổ chức được tốt nhất.
Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CNTT và cán bộ giám định BHYT, tính đến tháng 9/2016, BHXH Việt Nam đã tổ chức 26 lớp đào tạo tập trung cho 2.793 học viên là cán bộ CNTT của BHXH các cấp về quản trị, vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT và đào tạo việc sử dụng phần mềm cho cán bộ làm công tác giám định.
Trong 03 tháng cuối năm 2016, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ:
Thứ nhất, tiếp tục rà soát các TTHC để đơn giản hóa, cắt giảm tối đa hồ sơ, quy trình, tiêu thức doanh nghiệp phải kê khai trong các mẫu biểu TTHC ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ; công bố bộ TTHC mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cải cách TTHC.
Thứ hai, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH trình Chính phủ.
Thứ ba, tiếp tục triển khai các dự án CNTT đã được phê duyệt; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận hồ sơ của tất cả các lĩnh vực của Ngành qua giao dịch điện tử; Ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử; Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về CNTT để đảm bảo thực hiện giao dịch với các cá nhân, tổ chức được nhanh chóng, thuận tiện; Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Tư vấn và giải đáp dịch vụ khách hàng.
Tham khảo bảng giá chữ ký số VNPT.
hahoang6879
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent