hahoang6879
5+ Views

BHXH: Đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ cuối năm

[chukysovnpt.com.vn]-Ngày 12/10/2016, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác những tháng vừa qua và đẩy mạnh triển khai 5 nhiệm vụ ở 3 tháng cuối năm 2016. Với mục tiêu hoàn thành tốt những mục tiêu và nhiệm vụ trong năm 2016 để làm tiền đề cho năm 2017 sắp tới.
Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có Lãnh đạo BHXH Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an; tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có Lãnh đạo BHXH tỉnh, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH cấp huyện.
Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ngành 9 tháng đầu năm, chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục; từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện 3 tháng cuối năm 2016 và các giải pháp thực hiện hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết, 9 tháng đầu năm, với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, các hoạt động nghiệp vụ của ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong các hoạt động nghiệp vụ vẫn còn một số hạn chế, cần phải khắc phục.
Tổng Giám đốc nhấn mạnh, đây là Hội nghị quan trọng, nhằm chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục; tập trung thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành đang thực hiện, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện 3 tháng cuối năm 2016 và các giải pháp thực hiện hiệu quả.
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam do Chánh Văn phòng Vũ Xuân Hiển trình bày tại Hội nghị, 09 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Ngành đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, các lĩnh vực công tác tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả.
Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ngành, công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và công tác phối hợp với các sở, ngành địa phương trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đặc biệt là trong tuyên truyền, phát triển đối tượng, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHYT và quản lý chi phí KCB BHYT… được BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả.
9 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Ngành đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, các lĩnh vực công tác tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nổi bật.
Đến hết tháng 9/2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12.568.235 người, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015; BH thất nghiệp là 10.646.155 người, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015; BHXH tự nguyện là 193.983 người, giảm 8,7%so với cùng kỳ năm 2015 và BHYT là 73,7 triệu người (đã bao gồm lực lượng vũ trang), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 79,6% dân số và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, riêng chỉ tiêu phát triển đối tượng than gia BHYT vượt kế hoạch được giao của năm 2016. Chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn; Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được điều chỉnh kịp thời, chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người được hưởng; Quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cải tiến góp phần đảm bảo an sinh xã hội; Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được cắt giảm;…
Toàn Ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 178.804 tỷ đồng, đạt 76,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 25.734,2 tỷ đồng (16,8%) so với cùng kỳ năm 2015; Uớc giải quyết chế độ BHXH cho gần 6,2 triệu lượt người, tăng 660 nghìn lượt người (11,9%) so với cùng kỳ năm 2015; Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 104.733.643 lượt người, tăng 10.675.116 lượt người (11,4%) so với cùng kỳ năm 2015.
Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, 3 tháng cuối năm 2016, toàn Ngành BHXH tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ.
Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược đảm bảo kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia; đồng thời phối hợp tổ chức đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 1167/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Thứ hai, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, trong đó tập trung hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT và ban hành quy trình cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin dữ liệu này; xây dựng, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thành việc xây dựng, chuẩn hóa danh mục và liên thông hệ thống thông tin giám định BHYT; thực hiện tốt việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý;
Thứ ba, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các khu vực phi chính thức; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người có thẻ BHYT.
Thứ tư, phối hợp với Ngành y tế và các bộ, ngành có liên quantrong KCB và thanh toán BHYT; khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, phấn đấu đến hết năm 2016, số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp hơn cùng kỳnăm 2015; Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng triển khai công tác đấu thầu mua thuốc BHYT tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ.
Thứ năm, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài báo,… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.
Các đại biểu tham gia Hội nghị tập trung thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm Ngành đang triển khai thực hiện như: Kiểm soát tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; bội chi quỹ BHYT; Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; Triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT; Bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Cải cách thủ tục hành chính;…
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nhuyền Thị Minh nhấn mạnh, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm của toàn ngành là rất lớn, với nhiều công việc cần tập trung triển khai.
Toàn ngành chú trọng tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH. Tập trung vận hành tốt hệ thống thông tin giám định BHYT. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với các cơ sở y tế đã liên thông dữ liệu nhưng chưa đầy đủ và không kịp thời cập nhật dữ liệu.
Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; Tăng cường kiểm soát tác động của tăng giá dịch vụ y tế và thông tuyến KCB BHYT, đảm bảo an toàn quỹ BHYT; chuẩn bị chuyển giao sổ BHXH cho người lao động trong năm 2016 theo đúng quy định của Luật BHXH năm 2014; Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT với mục tiêu 90% dân số tham gia BHYT vào năm 2020; Phấn đấu giảm số nợ BHXH.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu thu, xây dựng quy trình, phương án sử dụng dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để rà soát, chuẩn hóa, cập nhật kịp thời những thông tin cá nhân, đảm bảo hệ thống dữ liệu hiệu quả; Chú trọng công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để đưa chính sách đến với người dân, khuyến khích người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT; Toàn ngành nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp an sinh xã hội của đất nước.
Tham khảo đăng ký chữ ký số VNPT
hahoang6879
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent