hahoang6879

Năm 2017-2020 BHXH Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh và phát triển đối tượng khi tham gia BHXH và phát triển vững mạnh từ năm 2020-2025

[chukysovnpt.com.vn]-BHXH Việt Nam thông qua ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sau khi xem xét đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH, BHXH được giao nhiệm vụ phải phát triển đối tượng tham gia BHXH cho đến năm 2017-2020 và 2025.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cơ bản đồng ý với báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH tại văn bản số 3263/LĐTBXH-BHXH. Giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH theo mục tiêu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Phó Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và BHXH Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2017- 2020 và đến năm 2025.
Bộ LĐ-TB&XH cũng được giao khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Tham khảo đăng ký chữ ký số VNPT.
hahoang6879
1 Like
1 Share
Comment
Suggested
Recent