mauhuan

Triển khai công tác đòi nợ ngành bhyt cuối năm 2016

Nhằm thu hồi nợ tồn đọng cuối năm 2016 thì ngành Bảo hiểm xã hội đã tăng cường rà soát.
Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương đề xuất Chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện thành lập thanh tra liên ngành phối hợp với cơ quan BHXH thanh tra (hoặc thanh tra đột xuất) việc chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài từ 03 tháng trở lên, cương quyết xử lý doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động; cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2016 vào Quỹ BHYT trước ngày 31/12/2016, không để nợ sang năm sau. Chỉ đạo Phòng Khai thác và thu nợ BHXH tỉnh, huyện, chuyên quản trực tiếp đến đơn vị đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; chủ động thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành đóng thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ đọng từ 03 tháng trở lên.
Với các đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, kéo dài, công khai danh tính trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài địa phương, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cấp xã). Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật do Tòa án nhân dân các cấp xét xử từ ngày 14/04/2016 trở về trước. Phối hợp với các ngân hàng đã ký thoả thuận với BHXH Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT, BHTN khi cho đơn vị vay để trả lương cho người lao động hoặc cho vay theo gói thầu mà có trả lương cho người lao động thì phải bắt buộc kèm theo tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN phần trách nhiệm phải đóng của đơn vị; đồng thời, trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động chuyển vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Đăng ký ngay chu ky so để kê khai và đóng BHXH một cách nhanh nhất
mauhuan
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent