thanhvinh310398
1+ Views

Viễn thị là một tật khúc xạ ít gặp hơn ở trẻ em so với cận thị nhưng viễn thị ở trẻ em lại gây ra những rối loạn chức năng thị giác nặng nề hơn như nhược thị, lác mắt, rối loạn chức năng thị giác hai mắt.

0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent