thanhvinh310398
1+ Views

miễn dịch chống vi sinh vật

Miễn dịch chống vi sinh vật là một hoạt động thường xuyên của cơ thể nhằm tiêu dịch những tác nhân từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Trường trường hợp này chính là việc miễn dịch chống tác nhân bên ngoài là vi sinh vật.
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent