thanhvinh310398
1+ Views

thiếu hụt miễn dịch không đặc hiệu tiên phát

Hoạt động miễn dịch phụ thuộc vào sự sinh tổng hợp kháng thể mà còn phụ thuộc vào các cơ chế loại trừ kháng nguyên được gắn với kháng thể trong đó loại trừ kháng thể bằng bổ thể và thực bào là hai cơ chế quan trọng. Hoạt động miễn dịch đặc hiệu cần tới các cơ chế hiệu quả không đặc hiệu để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quá trình này diễn ra không trọn vẹn khi thiếu hụt miễn dịch không đặc hiệu tiên phát.
1 Like
1 Share
Comment
Suggested
Recent