thanhvinh310398
1+ Views

miễn dịch chống kí sinh trùng

Người bệnh nhiễm ký sinh trùng đơn bào chống lại chúng bằng các phản ứng giống như trong nhiễm vi khuẩn. Tuy nhiên, không phải tất cả những phản ứng này đều có hiệu quả. Điển hình tồn tại một số đơn bào có cơ chế tồn tại rất độc đáo có thể tránh được những những tấn công của miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu của vật chủ.
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent