thanhvinh310398
1+ Views

sự kết hợp kháng nguyên và kháng thể

Kháng nguyên cùng kháng thể luôn kết hợp tương ứng cùng nhau. Một sự khác biệt dù nhỏ về cấu trúc hóa học sẽ làm cho sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể gặp trở ngại. Tính đặc hiệu vô cùng tinh tế của các phân tử kháng thể được thể hiện trên tất cả các lớp phân tử.
1 Likes
1 Shares
{count, plural, =0 {Comment} one {Comment} other {{count} Comments}}
Suggested
Recent
1
Comment
1