vipthuhuongictu
2 years ago
Aloscoin (ký hiệu: AOC) là một mẫu tiền tệ kỹ thuật số phân cấp, được phát hành dưới dạng phần mềm bản quyền từ năm 2013 và bắt đầu phân phối khai thác vào năm 2017. Aloscoin kiên cố được trao đổi trực tiếp bằng đồ vật kết nối Internet mà không cần thông qua 1 tổ chức tài chính trung gian nào. Aloscoin hoạt động dựa trên giao thức mạng ngang hàng trên internet, ko có bất kỳ một ngân hàng nơi tập trung nào quản lý nó. Aloscoin được các tập đoàn tài chính, khoa học trên toàn cầu lưu ý hợp tác, thêm tiền để phát triển nghiên cứu và lớn lên từ năm 2013. Năm 2017 Aloscoin sẽ bằng lòng phát hành và khai thác nhằm giúp lớn mạnh và phát triển ra giá trị thặng dư về tiền, thời gian, giá thành cho cùng đồng qua việc mua bán, trao đổi và tích trữ Aloscoin.
Sự tiếp tế aloscoin là tự động, hạn chế, được phân chia theo lịch trình định sẵn dựa trên những thuật toán. Alos coin được cấp tới các thứ tính "đào" Aloscoin để trả công cho việc xác minh đổi chác Aloscoin và ghi chúng vào cuốn sổ loại được phân tán trong mạng ngang hàng - được gọi là Alockchain. Cuốn sổ mẫu này sử dụng Aloscoin là đơn vị kế toán. Mỗi Aloscoin vững chắc được chia nhỏ đến 100 triệu đơn vị nhỏ hơn gọi là M: một AOC = 100.000.000 MT. Khối lượng Aloscoin: Số Aloscoin được cấp cho mỗi khối phụ thuộc vào thời gian hoạt động của mạng lưới. Có tổng số xấp xỉ 35 tỷ Aloscoin được phát hành. Ban đầu sẽ xây dựng thương hiệu 5,1 tỷ Aloscoin từ năm 2017 tới năm 2019 được khai thác và vững mạnh dưới dạng cộng đồng, tập đoàn lớn nhỏ, nhà khai thác bằng các phương thức khác nhau để có mặt đồng coin, số lượng Aloscoin còn lại sẽ được cấp phát cho mỗi khối mới giảm dần theo các năm cho tới 50 năm sau 35 tỷ Aloscoin sẽ được khai thác hết tức là vào năm 2067. Tỷ lệ khai thác độ khó khăn nâng cao lên hàng tháng Frequency Lock sẽ cuốn hút sự chiếm hữu của các nhà thêm tiền để phát triển thông minh. ngoài việc đào Aloscoin, người sử dụng vững chắc có tiền ảo Aloscoin bằng giải pháp giao hoán lấy Aloscoin lúc bán tiền tệ, hàng hoá, hoặc sản phẩm khác. AOC đang được nghiên cứu nhằm đưa ra cùng đồng để giải quyết các vấn đề thanh toán, trao đổi giúp hạn chế giá tiền và tiết kiệm thời gian.

1 Like
1 Share
0 comments
Suggested
Recent
1
Comment
1