cdpasteur
1+ Views

Năm 2018 thay đổi cấu trúc đề thi môn toán tuyển sinh lớp 10Theo thông tin mới nhất từ Sở GD – ĐT TPHCM chính thức công bố có nhiều thay đổi trong công tác tuyển sinh lớp 10 năm nay, có nhiều thay đổi trong cấu trúc đề thi đặc biệt là môn Toán.

Sự thay đổi mới trong cấu trúc môn Toán

Cấu trúc đề thi môn Toán sẽ hạn chế những phần rập khuôn máy móc vào bài thi, sẽ có hình thức 50% hiểu và áp dụng, 30% được vận dụng từ các kiến thức các môn: Lý, Hóa… 20% còn lại là câu hỏi vận dụng cao. Học sinh cần phải hiểu được các kiến thức các môn và vận dụng đúng đắn vào môn Toán, giảm nhẹ áp lực học sinh không thể nhớ nhiều công thức Toán học rắc rối.

{count, plural, =0 {Comment} one {Comment} other {{count} Comments}}
Suggested
Recent
Like
Comment
Share