cdpasteur

Sự quan trọng ngành dược trong cuộc sốngVới tình trạng nhiều loại bệnh mới xuất hiện trong cuộc sống hiện đại cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe bản thân của mọi người càng cho thấy tầm quan trọng của ngành Dược trong xã hội.

Cơ hội việc làm của ngành Dược như thế nào?

Cuộc sống hiện đại ngày nay có sự xuất hiện nhiều căn bệnh mới mà con người không thể lường trước được cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám…được hình thành, góp phần giải quyết việc làm cho rất nhiều sinh viên ngành Dược.

Comment
Suggested
Recent