cdpasteur
a year ago1+ Views


Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc Đại học, Cao đẳng kèm theo những kế hoạch tăng học phí để cân bằng những khoản thu chi của Nhà Trường.

Từ những kết quả của các nghiên cứu cho thấy các trường đã tự chủ và chưa tự chủ thì học phí những trường tự chủ cao gấp 2 – 4 lần (những trường chưa tự chủ có mức học phí khoảng 9,8 – 14,3 triệu đồng/năm). Ở những trường tự chủ và việc tăng học phí tùy theo kế hoạch và lộ trình tùy vào năm học và tùy theo ngành học, học phí dao động từ 15 – 50 triệu/năm.

0 comments
Suggested
Recent
Like
Comment
Share