yduochcm
5+ Views

Đề tham khảo môn Vật lý kế thừa và gắn liền cuộc sống

Năm 2018, kỳ thi THPT Quốc gia đề tham khảo môn Vật lý được đánh giá có tính kế thừa, độ phân hóa các câu trong đề đa dạng, ý nghĩa từng câu đi vào đời sống và gắn liền khoa học công nghệ.
Như mọi năm, đề thi Vật lý vẫn đáp ứng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng THPT, đảm bảo kiến thức xen nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Năm 2018, đề thi Vật lý được các chuyên gia ngành giáo dục đánh giá có tính kế thừa so với cấu trúc đề thi của các các năm trước. Kiến thức được phân bố rải đều các chương và bài học được học, có tỷ lệ giữa lý thuyết và bài tập thực hành phù hợp. Đề thi tham khảo môn Vật lý năm 2018 được chuyên gia tại Tin tức Y Dược phân tích là có tính phân hóa cao, đa dạng, gắn liền với các vấn đề cuộc sống, khoa học công nghệ từ mức cơ bản đến mức vận dụng cao.

Đề tham khảo môn Vật lý 2018 kế thừa và gắn liền cuộc sống
Nói đề môn Vật lý 2018 có tính kế thừa và gắn liền cuộc sống tại sao?
Hầu hết các câu hỏi trong đề đánh giá năng lực chung, năng lực chuyên biệt trong môn Vật lý như: năng lực thực nghiệm là câu 27, câu 31, 37, 35, 29 sử dụng mô hình, đồ thị,… từ câu 1 đến câu 20 là các câu đánh giá kiến thức cơ bản ở mức độ nhận biết. Các câu 5, câu 8 là yêu cầu học sinh giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến bộ môn Vật lý,… Các câu còn lại là vận dụng trong quá trình học hiểu để làm sắp xếp từ dễ đến khó dần. Bởi đề thi có dạng phân hóa cao như vậy nhằm giúp học sinh có thể vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
Bên cạnh đó, nhằm yêu cầu học sinh nắm vững kiến thức trong toàn bộ chương trình lớp 11 và lớp 12 thì có những câu đòi hỏi học sinh phải có được kiến thức tổng hợp, sáng tạo trong quá trình học làm bài tập ở kiến thức liên chương trong chương trình Vật lý lớp 11 và 12 là các câu 8, câu 23,…
Trong đề thi, số câu phân bố đề theo các đơn vị kiến thức trọng tâm của chương trình Vật lí lớp 11 và chủ yếu là lớp 12. Tỷ lệ giữa các câu lí thuyết và bài tập đảm bảo tính phân hoá cao khi học sinh tham gia thi thử nghiệm. Số công đánh giá đảm bảo tỷ lệ câu dành cho các học sinh chỉ xét tốt nghiệp và cho học sinh lựa chọn Vật lí để xét tuyển Đại học. Các câu hỏi mang tính nhân văn, độ khó tăng dần từ dễ đến trong quá trình làm bài, học sinh không phải đọc cả đề, tiết kiệm thời gian cho thí sinh, đặc biệt là những thí sinh có lực học trung bình và những thí sinh chỉ dự thi với mục tiêu xét tốt nghiệp THPT.
Comment
Suggested
Recent