subusunews
10,000+ Views

저는 비겁했습니다

"유명한 연출가 중에 여기에 동조하고,
'미투', '위드유' 이러는 사람이 있어요? 다 침묵하고 있잖아요."

#이_이야기가_불편하지_않을때까지 #Withyou
Comment
Suggested
Recent
그런일이 생기면 모두가 그건 아니다라고 말했으면 좋겠어요 모이면 힘이 되잔아요. 모르는 척하지 말고요.
Cards you may also be interested in
Everything You Need to Know MDR Checklist in 2021
With the inception of the European Medical Device Regulation, the medical sphere received something unique. However, the deadline for ensuring EU MDR’s compliance is imminent. As a matter of fact, these regulations require healthcare equipment manufacturers to embrace technological revolutions. By this move, the manufacturers can enable and improve traceability, besides devices’ safety management within the EU. Furthermore, the regulations bring an EU identification system for healthcare devices on the basis of UDI or Unique Device Identifier. So, before understanding the MDR checklist, here are the scopes and duties. What Are the Duties And Scopes Of MDR Compliance? EU regulators may have quality management and risk management systems. Besides, these regulators can conduct the clinical evaluation, compile all technical documentation, and apply conformity assessment techniques. What to Know About MRD Checklist? Now that you’ve understood its scopes and duties, here’s presenting everything about the EU MDR checklist. These are the tasks that you require including in the action plan. They are: • Design concern • Product concern What to Learn About the Design Concerns? There are four basic thumbs’ rules: >> Firstly, it’s imperative to define the product classification on the basis of your intended motive or purpose. Remember that a few devices have already got an upper or lower position in the classification system. For this reason, it is important to consider paying attention to the devices attributed to a higher risk score (let’s say from the MDD 2nd Class to 3rd Class) >> After this, you have to determine the general design as well as safety requirements. >> You also need to have your risk management system and ready-to-activate specific control measures. >> As an effective practice, you can encourage using the harmonized standards earlier than intended. What to Learn About Product Concerns? Follow the below-offered bullets to learn more about product concerns: • Firstly, you need to list the product characteristics before checking against MDR to assess gaps • You need to consider device performance and product evidence • Next, you have to list the physical, biological, and chemical properties • After this, you need to identify SVHCs or Substances of Very High Concern • Now, you need to define the minimum level of the article you wish to investigate • After doing so, you need to gather the information required for the technical documentation • Always keep an eye on relevant legislation for the devices (RoHS, REACH, etc.) • Next, you have to set up the clinical evaluation process • Now, you need to ensure the availability of the technical documentation • Design the post-marketing vigilance procedure before establishing the corrective action • Designate for authorized representation in case the operations aren’t inside EU • EUDAMED is where you have to register the product • Collect information on the ability to cover liabilities financially • Appoint the MDR compliance-dedicated professional to act as the dispatcher and central point of the project Final Words So, these are the tasks that you need to perform. However, each product will have its own sets of tasks, which you need to perform accordingly (as, if, and when required).
언제까지 가운데에만 앉을거니?
개인적으로 영화관에서 영화를 볼 때는 심야영화를 선호한다. 가격도 싸지만, 사람이 거의 없어서 원하는 자리에 앉을 수 있고 방해 받을 일이 거의 없기 때문이다. 그런데 어쩌다가 사람이 많은 시간대에 영화관을 가면 항상 정중앙에 사람들이 몰려있는 것을 볼 수 있었다. 나도 그렇게 생각했지만 대부분의 사람들도 정중앙이 영화보기 좋다고 생각하기 때문일 것이다. 그렇다면 정말 정중앙이 영화보기 좋을까? <어느 눈잡이세요?> 자신에게 맞는 좌석을 고르려면 우선 자기가 어떤 눈을 주로 쓰는 사람인지를 알아야 한다. 즉, 자신의 ‘주시안’을 알아야 한다. ‘주시안’이란 양 눈 중에서 시각정보를 받아들일 때 주로 의존하는 눈을 말한다. 예컨대 우리가 손을 사용할 때 오른손잡이와 왼손잡이가 있듯이, 눈도 마찬가지로 오른눈잡이와 왼눈잡이가 있다는 것이다. 이 주시안을 알아보는 방법은 간단하다. 위의 그림처럼 손가락을 동그랗게 만들고, 두 눈을 뜬 채로 멀리 있는 물체를 동그라미 안에 넣는다. 그 다음 양쪽 눈을 하나씩 번갈아 감으며 한 눈으로 본다. 만약 왼쪽 눈을 감았을 때 물체가 원 밖으로 벗어나면 왼쪽 눈이 주시안이고, 오른쪽 눈을 감았을 때 물체가 원 밖으로 벗어나면 오른쪽 눈이 주시안이다. 나는 오른쪽 눈을 감았을 때 물체가 벗어나므로 오른눈잡이라고 할 수 있다. 자신의 주시안이 왼쪽인지 오른쪽인지에 따라 적합한 자리가 달라진다. 위의 그림처럼 주시안과 반대방향으로 살짝 치우친 자리가 영화를 보기 적합하다고 할 수 있다. 오른눈이 주시안인 나는 개인적으로 6 ~ 9 정도에 앉는 것을 선호한다. 주시안을 고려한 후에는 어떤 영화인지도 자리선정에 중요한 영향을 미친다. 이를 크게 4가지로 분류해봤다. 1. 외국 영화 외국영화를 시청할 때 주시안만큼 중요한 요소는 바로 ‘자막’이다. 자막을 읽기 편한 자리는 스크린과 가까운 쪽보다는 떨어진 F열 정도부터 그 뒤다. 눈의 피로를 덜어주고 자막을 한눈에 선명히 볼 수 있다. 2. 3D 영화 3D 영화는 자막보다 화면 자체가 중요하기 때문에 다른 영화들보다 스크린에 가까운쪽에 앉는 편이 좋다. 밑에서 올려다보면 화면에 빨려들어가는 입체감을 느낄 수 있기 때문이다. 물론 영화가 끝날때쯤 눈이 좀 피로하거나 목이 아플 수도 있긴하다. 3. 음악 영화 음악영화를 볼 때는 위의 그림에 표시된 부분에 앉는 것이 좋다. 저 자리는 영화가 상영되기 전 영화관 기술팀이 음향측정을 하는 자리로서, ‘스위트 스팟’이라고도 불린다. 보다 더 생생한 사운드를 즐길 수 있는 자리라고 할 수 있다. 4. IMAX 영화 IMAX 영화는 거대한 와이드 화면이기 때문에 주시안에 따른 좌우보다 스크린과의 거리가 더 중요하다. 눈에 꽉 차는 화면을 즐기기 위해서는 상대적으로 가까운 곳에 앉는 것이 좋다. 더 가까운 곳에 앉아도 좋지만, 상영 시간이 긴 영화일 경우 목이 아플 수 있으니 위의 그림 정도에 앉는 것을 추천한다. 여기까지가 주시안과 영화 종류에 따른 적합한 좌석 추천이다. 물론 위의 내용들이 절대적인 것은 아니다. 자신만의 기준이 있다면, 그것을 고수하는 것이 나을 수도 있다. 다만 한번쯤은 위의 방법대로 영화를 관람해보고 차이점을 느껴보는 것도 좋은 경험이라고 생각한다. 큰 차이는 없을 수 있지만, 왠지 모르게 더 재미있는 영화 감상이 될 수도 있으니. <읽어주셔서 감사합니다. 영화 관련 이슈에 대해 궁금한 점을 댓글로 남겨주시면, 최대한 열심히 알아보고 글 남기겠습니다! 많은 관심 부탁드립니다> <인용> https://blog.kepco.co.kr/748 https://brunch.co.kr/@pjsprau/226
(no title)
Mẫu hàng rào bao quanh khu nhà mồ lăng mộ bằng đá khối tự nhiên ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn xây dựng. Bởi làm hàng rào nhà mồ bằng đá có nhiều ưu điểm vượt trội so với hàng rào xây bằng gạch. Như chúng ta biết đá khối tự nhiên có độ bền rất cao, nhiều màu sắc khác nhau, hoa văn chạm khắc trên đá khối tự nhiên luôn sắc nét hơn, hàng năm không phải vệ sinh quét ve sơn như xây bằng gạch, gia chủ không mất quá nhiều thời gian cho việc xây dựng như làm bằng gạch giá thành cũng không quá cao. Xâyhàng rào khu nhà mồ người ta thường lựa chọn các màu sắc đá tự nhiên như đá xanh đen, xanh rêu hay đá hoa cương màu đen những màu sắc này rất phù hợp với các khuôn viên tâm linh nhà mồ lăng mộ. Kích thước giá tiền làm mẫu hàng rào bao quanh khu nhà mồ lăng mộ bằng đá Hàng rào nhà mồ được chia tỷ lệ theo tổng diện tích. Mỗi khung tường rào là 1m dài, mỗi mét được phân chia bởi hai cột đá nhỏ. Chiều cao của hàng rào thường là 61cm, 69cm,89cm tùy vào từng kiểu nhà mồ cũng như sự lựa chọn của mỗi gia đình. Giá hàng rào đá nhà mồ song thân hay nhà mồ gia đình được tính theo số lượng 1m dài, khoảng các h địa điểm cũng như địa hình lắp đặt. Địa chỉ lam mẫu hàng rào bao quanh khu nhà mồ lăng mộ uy tín chất lượng Bới chúng tôi là một trong những cơ sở hàng đầu về điêu khắc đá mỹ nghệ tại làng nghề đá truyền thống Ninh Vân  Hoa Lư có bề dày hơn 15 năm kinh nghiệm. Cơ sở đá mỹ nghệ Bảo Châu chúng tôi chuyên thiết kế, chế tác và lắp đặt hoàn thiện các mẫu lan can đá nhà mồ khắp khu vực miền tây Nam Bộ nói riêng cũng như cả nước nói chung luôn đảm bảo Uy tín – Chất lượng – Giá cả hợp lý. Chúng tôi có hệ thống sản xuất quy mô lớn với đội ngũ thợ đá tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm Có hệ thống nhà xưởng máy móc hiện đại như máy tiện đá, máy xẻ, máy rút lõi đảm bảo sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý. Đảm bảo với thời gian thi công nhanh, đúng tiến độ đi đôi với chất lượng từng chi tiết. Ngoài thiết kế – thi công và lắp đặt  lan can đá nhà mồ nói riêng và trên toàn quốc  nói chung cơ sở đá Mỹ Nghệ Bảo Châu chúng tôi còn nhận tư vấn – thiết kế – xây dựng các hạng mục công trinh tâm linh làm bằng đá khác như: Mẫu tháp mộ để tro cốt  ,  Mẫu mộ đôi đẹp , mẫu nhà mồ đẹp ,  Cổng đá đẹp tại Sài Gòn và các hạng mục công trình khác bằng đá khác. Quý khác có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được tư vấn tốt nhất. Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách!  Công ty đá mỹ nghệ Bảo Châu Địa chỉ: Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện thoại: 096 281 90 32 (Mr Nam) Zalo : 0962.819.032 Email: nghiemnam@gmail.com Website: https://langmoda.com.vn
Marilyn Monroe Memorabilia
Marilyn Monroe Memorabilia Perhaps the most renowned American celebrity of the 1950s, Marilyn Monroe keeps on being a famous figure. She entered the entertainment world as a contract actor for twentieth Century Fox. In 1953, Monroe had a leap forward with the melodic satire film Gentlemen Prefer Blondes. She stayed an unmistakable well-known person until the finish of her life. The forthcoming Merry Marilyn Online Only Auction, introduced by Julien's Auctions, will offer more than 200 heaps of Marilyn Monroe memorabilia. Among the main things is a vaporized material artwork from Pure Evil finished in 2015. The piece shows Monroe against a pink background with a rehashed engraving that peruses "Dusk Strip." With the utilization of pop print tones, the craftsman causes them to notice her thick eyelashes, red lipstick, and light hair. The presale gauge for the piece is USD 1,000 to $2,000. Usually, the fans eagerly wait for the Marilyn Monroe memorabilia auction. Unadulterated Evil, otherwise called Charles Uzzell Edwards, is vigorously impacted by the Pop Art development. Frequently remarking on the ills of VIP culture, his work fixates on "damned" female symbols, from Marilyn Monroe to Sharon Tate. Summing up his aim, he once said, “I’m not really interested in being subtle. I want to make people look; I welcome the conflict.” Self-educated photographic artist Bert Stern shifted the direction of style photography by making pictures that didn't require any content to pass on profundity. He pushed the constraints of customary likeness, building up another fierce style for the twentieth century. Harsh generally accentuated the subject's feelings. The impending Marilyn Monroe memorabilia closeout will introduce a photobook ordered by Stern (gauge: $400 – $600). Named Marilyn Monroe: The Complete Last Sitting, the photobook offers a brief look at Monroe's life only weeks before her unfavorable passing. For more such informative data one can explore Marilyn Monroe auction and know all about her. Harsh held the photoshoot in 1962 for Vogue, setting Monroe in a unique climate. During the three-day photoshoot, he endeavored to catch her "substance" in more than 2,600 pictures, of which just 20 were distributed by Vogue. The excess photos were incorporated into a photobook and distributed in 1992. A version of The Complete Last Sitting additionally came to sell in 2019. Bert Stern Productions, Inc. depicted its importance: "The pictures it delivered project a frequenting, practically illusory quality, not at all like any photos at any point taken of the celebrity." We should Make Love was chief George Cukor's interpretation of melodic parody. In 1960, the film delivered to blended audits, however, is currently viewed as a significant piece of Monroe's heritage. Coming to sell as a component of the live occasion is a unique content of the film Lets Make Love (gauge: $400 – $600). The film recounts the narrative of a French very rich person, Jean-Marc Clement, who comes to understand his Casanova notoriety is being criticized in a Broadway melodic. He later winds up enchanted by the main entertainer, Amanda Dell (Marilyn Monroe). Monroe had gotten one of twentieth Century-Fox's greatest stars, however, her agreement had not changed since 1950, implying that she was paid definitely not exactly different stars of her height and couldn't pick her activities. Her endeavors to show up in films that would not zero in on her as a dream come true had been defeated by the studio head chief, Darryll F. Zanuck, who had a solid individual abhorrence of her and didn't figure she would procure the studio as much income in different sorts of jobs. Under tension from the studio's proprietor, Spyros Skouras, Zanuck had additionally concluded that Fox should zero in only on diversion to amplify benefits and dropped the creation of any 'genuine films'.[In January 1954, he suspended Monroe when she would not start shooting one more melodic satire, The Girl in Pink Tights. This was headline news, and Monroe promptly made a move to counter bad exposure. On January 14, she and Joe DiMaggio were hitched at the San Francisco City Hall. They at that point headed out to Japan, consolidating a vacation with his excursion for work. From Tokyo, she headed out alone to Korea, where she took an interest in a USO show, singing melodies from her movies for more than 60,000 U.S. Marines over a four-day time frame. Subsequent to getting back to the U.S., she was granted Photoplay's "Most Popular Female Star" prize. Monroe settled with Fox in March, with the guarantee of another agreement, a reward of $100,000, and a featuring part in the film variation of the Broadway achievement The Seven Year Itch. Media Source: AuctionDaily
말을 거르는 세 가지 체
그리스의 철학자인 소크라테스가 사는 마을에 남의 얘기하기를 좋아해 여기저기 헛소문을 퍼트리는 한 청년이 있었습니다. ​ 하루는 소크라테스가 나무 밑에서 쉬는데 마침 그의 앞을 지나가던 청년이 소크라테스를 발견하곤 먼저 다가와 이야기를 꺼냈습니다. ​ “소크라테스 선생님! 제 말 좀 들어보세요. 윗마을에 사는 필립이 무슨 일을 저질렀는지 아세요? 착한 줄로만 알았던 그 친구가 글쎄…” ​ 이때 소크라테스는 청년의 말문을 막고 되물었습니다. “먼저 이야기하기 전에 세 가지 체에 걸러보세. 첫 번째 체는 사실이라는 체라네. 자네가 지금 하려는 이야기가 사실이라는 증거가 확실하나?” ​ 그러자 청년은 머뭇거리며 답했습니다. “잘 모르겠습니다. 저도 들은 이야기입니다.” ​ 소크라테스는 다시 청년에게 말했습니다. “두 번째 체는 선이라네. 자네가 하려는 이야기가 진실이 아니라면 최소한 좋은 내용인가?” ​ 청년은 이번에도 머뭇거리며 답했습니다. “별로 좋은 내용이 아닙니다.” ​ 소크라테스는 이제 청년에게 마지막으로 물었습니다. “이제 세 번째 체로 다시 한번 걸러보세. 자네 이야기가 꼭 필요한 것인가?” ​ 청년은 이 질문에도 선뜻 대답하지 못했고 이어서 소크라테스는 말했습니다. ​ “그렇다면 사실인지 아닌지 확실한 것도 아니고 좋은 것도 아니고 필요한 것도 아니면 말해야 무슨 소용이 있단 말인가?” 요즘은 말뿐만 아니라 온라인이라는 공간에서도 다양한 방법을 통해 자신의 목소리를 낼 수 있습니다. ​ 그중 ‘댓글’은 하나의 소통 창구가 되기도 하지만 익명성이란 가려진 얼굴 뒤로 더 쉽게 상처 주는 말을 내뱉어 사람들을 바보로 만들기도 하며 심지어는 사람을 죽이기도 합니다. ​ 따라서 성급하게 말을 하거나 댓글을 남기기 전에 늘 3가지 체에 한번 걸러보시기 바랍니다. ​ 당신이 전하고자 하는 내용이 사실인지 상대에게 유익이 되는 좋은 내용을 담고 있는지 꼭 필요한 이야기인지 걸러보는 것이 중요합니다. ​ ​ # 오늘의 명언 말을 할 때는 자신이 이미 알고 있는 것만 말하고 들을 때는 다른 사람이 알고 있는 것을 배우도록 하라. – 루이스 맨스 – ​ =Naver "따뜻한 하루"에서 이식해옴.... ​ #말#인생#삶#명언#영감을주는이야기#교훈#따뜻한하루