caodangduoc

Trình Dược viên muốn hành nghề phải có trình độ Cao đẳng Dược

Trình Dược Viên muốn hành nghề phải có trình độ Cao đẳng Dược trở lên được quy định tại Thông tư 07/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/6/2018.Yêu cầu trình độ Trình Dược Viên ngày càng cao hơn
Căn cứ theo Thông tư, để có thể trở thành Trình Dược Viên tư vấn giới thiệu thuốc buộc bạn phải đáp ứng trình độ từ Cao đẳng chuyên ngành Y, Dược trở lên và phải được tập huấn về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn kỹ càng nhất mới có thể hành nghề.
Cùng với đó, người Trình Dược viên bắt buộc phải đeo thẻ “Người giới thiệu thuốc” do chính cơ sở kinh doanh Dược cấp, đồng thời chỉ thực hiện giới thiệu thuốc khi có sự đồng ý của người hành nghề khám chữa bệnh.
Người Trình Dược viên chỉ được giới thiệu những thuốc đã được phép lưu hành ở Việt Nam theo đúng danh mục thuốc đã được cơ sở kinh doanh Dược phân công và chỉ được cung cấp những thông tin về thuốc ghi trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được đăng ký lưu hành hoặc nội dung thông tin thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cho phép xác nhận.
Trình Dược viên cần có trách nhiệm trong việc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc, các báo cáo có liên quan đến chất lượng của thuốc trong quá trình giới thiệu thuốc để cơ sở kinh doanh Dược kịp thời tổng hợp và báo cáo về cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế.
Comment
Suggested
Recent