baotrung11tc118

Một số cách phân biệt dáng mũi và tướng số

Theo quan niệm Phương Đông truyền thống, mũi là trung tâm của khuôn mặt, mọi tinh hoa của một con người đều tụ hội tại đây nên xem tướng mũi đoán vận mệnh tương lai rất được ông cha ta chú trọng. Một con người sang giàu hay nghèo khó, phú quý hay bần tiện đều được thể hiện ở dáng mũi.
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent