medness
100+ Views

dream big , start small


2 Comments
Suggested
Recent
Absolutely!!!
which vice versa doesnt mean if you starting it in a garage you will succeed :) commonly mistaken :D
Cards you may also be interested in
Chọn phương pháp chống thấm nhà vệ sinh
Phương pháp thi công chống thấm nhà vệ sinh tường nhà vệ sinh, sàn nhà vệ sinh, trần nhà vệ sinh tốt nhất hiện nay với các công trình cũ. Do quá trình sử dụng lâu năm hoặc khi mới xây dựng không áp dụng ngay các biện pháp chống thấm hữu hiệu. Nên hiện nay nhà của bạn đang bị nước ngấm vào tường - trần - sàn nhà vệ sinh. Gây hiện tượng ẩm thấp, nấm mốc ra các khu vực xung quanh. Giờ phải làm sao? Chỉ cần, bạn liên hệ ngay với công ty chống thấm Toàn Việt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn. Để có những cách thi công tốt nhất. Toàn Việt đã không ngừng tìm tòi và học hỏi qua sách, trang mạng và cả thực tế. Nhờ đó mà hiện nay trong tay của các thợ thi công chống thấm nhà vệ sinh trực tiếp rất đa dạng phương án xử lý cho mọi trường hợp thấm dột ở khu vực nhà vệ sinh hoặc khu dùng nước nhiều trong nhà. Có thể kể đến gồm: · Chống thấm bằng bơm dung dịch silicat, bitum lỏng vào trong tường. · Dán màng chống thấm bên ngoài và trát vữa cố định + bảo vệ màng · Dán gạch men toàn bộ lên tường mặt nhà vệ sinh. · Dùng sơn chống thấm dột đa dụng của nhiều hãng khác nhau... Các phương án trực tiếp bạn vui lòng xem tại: vật liệu chống thấm nhà vệ sinh Toàn Việt luôn đảm bảo sẽ mang đến giá trị cao nhất trong công việc. Thực hiện mọi biện pháp thích hợp nhất cho việc ngăn chặn nước - độ ẩm có thể chui vào bên trong tường gây những hình ảnh ẩm mốc - thiếu thẩm mỹ cho tường nhà. Đến với Toàn Việt, chúng tôi luôn cam đoan: · Thi công với kỹ thuật cao nhất. · Vật tư chuẩn nguồn gốc. · Lựa chọn các phương án phù hợp nhất - tối ưu nhất. · Giá thành tốt nhất cho từng công trình - từng phương án thi công. Với mong muốn, luôn đem lại cho khách hàng cái nhìn thân thiện cho chúng tôi. Chính bởi vậy, chúng tôi luôn cố gắng không ngừng để nâng cao tay nghề, bắt kịp với những gì tốt nhất mới ra. Nhất là trong việc làm chống thấm khu vực vệ sinh. Nơi mà thường xuyên tiếp xúc với nguồn nước cực nhiều. Từ sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh hay bất cứ việc gì sử dụng nước đều có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình nếu không làm chống thấm dứt điểm. Chúng tôi cũng xây dựng rất nhiều kênh thông tin để mọi người có thể tìm kiếm đến dịch vụ chống thấm dột cho mọi vị trí trong công trình của bạn tốt nhất bao gồm: Hotline: 090.44.11.233 Facebook: https://www.facebook.com/chong.tham.5036 Twitter: https://twitter.com/chong_thamnguoc website: chongthamnguochanoi.com
Adventures of an Entrepreneurial Introvert- The End, For Now
I hate small towns. After a few weeks of booming growth, I suddenly had no customers. I figured it was the approaching holiday season...that budgets were getting too tight for splurging on a convenience service. That's not it, Carl! So, in October, when business started trickling to a drip, I started looking for a part-time job to supplement my income. I tried not to take the decline to heart, and to keep a positive attitude. I am a bit self-conscious, so of course I had those nagging little thoughts that I had done or said something that had caused people to not want to call on me. Maybe my discomfort with social interaction was being picked up on, and people distrusted me because of that? Maybe the process was too complicated, and people were worried I was going to steal their money or something? Maybe someone more extroverted or well-known in the area had started their own errands service and were taking my business? But no...it was none of that. Like I said, I live in a small town. There is an interconnectedness that I really, REALLY didn't miss when I lived in the city. If someone likes you, everyone likes you; if someone doesn't like you, you become a pariah. And sentiments travel as quickly as gossip, and gossip travels faster than light. This isn't just a small town, either...it's a small town in the Bible Belt. Which means zero tolerance for any nonChristians. So, it doesn't really surprise me that I lost business so quickly and absolutely when my mother-in-law let it slip that I am not Christian. What does surprise me is that it was almost a month before I learned for myself what was going on. But I'm not going to concern myself with it...lesson learned. Hopefully, I can find somewhere else to settle down and try my hand at an errands service once again, but until then....I'm pretty excited to offer my services in corrections!
Virtual Reality Lets You Hang With Totoro
British VR developers FirePanda have been hard at work the last few years. While most of the anticipation surrounding Virtual Reality has been game-centric, there are other VR developers who understand that there might be people interested in VR, but not in the gaming aspects of it. FirePanda are using VR for larger goals than just games (though they do have a game or two as well). They've used VR as an educational tool, for medical students to get some virtual hands-on practice in a RESUS room. They've also now begun rolling out little VR experiences taken directly from the films of Studio Ghibli. Check out this VR video: If you don't have any kind of VR headset like myself, this is a hard video to watch properly. The VR displays a mirrored image onto both of your eyes, hence the two displays in the video. Without the headset, this is just a strange video. But iconic. Everyone who's an anime fan has seen Totoro, and even if you haven't, you'd be familiar with the rotund spirit. So far, they have VR-d scenes from My Neighbor Totoro, Spirited Away, and Howl's Moving Castle. My personal favorite is the Howl's Moving Castle one, because the scene they picked is the fields outside of the house from Howl's childhood. That is definitively my favorite setting in the film, and the chance to experience it in VR is astounding to me. I don't have a VR headset yet, but if I ever get one, this is the first thing I'm gonna do. Check out all the anime VR stuff FirePanda has to offer here.
카메라 기능 대폭 강화한 아이폰 11 3종, 스펙 및 시장 반응은?
인덕션 에디션? 베일에 싸였던 애플(Apple)의 아이폰 신작이 마침내 공개됐다. 이번 시즌 초광각 카메라를 최대 무기로 내세운 애플. 제품군은 아이폰 XR을 계승한 보급형 모델 아이폰 11과 XS·XS 맥스를 이은 11 프로 및 11 프로 맥스로 구성됐다. 신규 아이폰 시리즈를 두고 대중들의 엇갈린 평이 이어지는 가운데, <아이즈매거진>이 아이폰 11 3종의 상세 스펙과 시장 반응을 모아봤다. 예상대로 혁신은 없었다는 부정적인 혹평과 가성비를 높였다는 호평. 과연 어떤 신제품이 등장했을지 지금 바로 아래에서 자세히 확인해보자. 아이폰 11 아이폰 11은 전작과 같이 듀얼 카메라를 장착했으나 기존의 망원렌즈가 초광각 렌즈로 바뀌었다. 또한 이번 시리즈에 탑재된 A13 바이오닉 칩은 다크 모드를 포함해 새로운 기능이 더해졌으며, 전면 글래스는 이전보다 더욱 견고해졌다. 방수는 IP68 등급으로 최고 수심 2m에서 최대 30분간 가능하기도. 더불어 6.1인치 리퀴드 레티나 디스플레이는 자연스럽고 다양한 색을 지원하며 아이폰 XR에 비해 배터리 수명이 1 시간 늘어난 점도 눈길을 끈다. 컬러웨이는 퍼플, 그린, 옐로, 블랙, 화이트, 레드의 6가지. 매년 최고의 가격을 경신하며 고급 스마트폰 시대를 연 애플임에도 이번 아이폰 11의 최소 가격은 북미 기준 699달러로 전작보다 50달러 저렴한 가격대를 형성했다. 아이폰 11 프로·프로 맥스 출시 전부터 수많은 유출 사진으로 세간의 입방아에 오르던 화제의 트리플 카메라 아이폰 11 프로와 프로 맥스. 초광각·광각·망원 렌즈로 구성된 카메라는 사용자가 넓은 화각의 풍경 사진을 찍거나 좁은 공간에서도 많은 피사체를 담을 수 있다. 또한 역동적인 구도의 부감과 양각 사진이 가능하며 ‘나이트 모드’, ‘반려동물 촬영 모드’까지. 이외에도 사진과 영상 촬영 및 편집의 범용성도 확대돼 이번 시즌 애플이 얼마큼 카메라에 집중했는지 확인할 수 있다. 여기에 최대 5시간 더 사용할 수 있는 배터리 용량과 급속 충전 기능도 주목할 점. 새롭게 추가된 미드나이트 그린과 실버, 스페이스 그레이, 골드의 총 4가지 컬러 선택지를 갖춘 아이폰 11 프로는 북미 가격 999달러, 프로 맥스는 1천 99달러. 기대 이하 vs 가성비 손꼽아 기다리던 아이폰의 발매를 앞두고 많은 이들은 이번 신작이 아쉽다는 평이 대부분이다. “카메라 렌즈가 굳이 3개일 필요가 없다는 것과 환 공포증이 생기겠다” 등 디자인이 최대 강점이었던 애플이 당초 유출됐던 주방가전 인덕션 디자인이 그대로 적용되면서 비판이 거세지는 추세. 반면 “사진 찍는 걸 좋아하는 이에게는 알맞은 제품이며, 가성비를 제대로 갖췄다”라는 호평도 이어지고 있다. 두 가지 엇갈린 평 속 아이폰 11 3종은 오는 13일부터 사전예약 진행되며 20일 정식 판매될 예정이다. 글로벌 1차 출시국은 미정. 더 자세한 내용은 <아이즈매거진> 링크에서
What Is Wage Theft?
And more importantly: What can you do about it? Wage theft can take a lot of forms. It can mean that an employee is being paid less than the minimum wage in their state, or that any work considered overtime is not paid at the overtime rate. It also includes labor that an employee is doing off the clock (i.e. not being paid for). Deductions in wages due to fabricated workplace violations, pressure not to take paid sick or vacation days, and misclassification of employees as contractors also falls under this term. Some figures estimate that in 2008, workers in Chicago, Los Angeles, and New York City lost more than $2.9 billion due to employment and labor law violations. That's an appalling number! How is that even possible?! Lots of employees either don't realize their rights, or are worried that they'll lose their jobs if they try to report the issue. Additionally, the justice system often fails people who do report- even if they win their cases there's very little enforcement of labor laws, which means employers can continue to withhold the money the employee was rightfully due (via the UCLA Labor Center). This isn't an issue of a few bad employers, it's a systemic problem. Laws and enforcement of them simply aren't doing enough to protect working people. What can you do? If you feel that your employer hasn't properly compensated you for your work, the National Consumers League has a great resource ---> HERE about how to file a claim. If this ticks you off as much as it does me, I recommend writing to your representatives. At the State AND Local level (you can do that HERE). Often issues regarding wage theft are dealt with on the state level, not the national. Which means that the politicians closer to home are the ones you need to speak to- and because local elections see less voter turnout it means that every vote really does matter.
Adventures of an Entrepreneurial Introvert
Week 2 So, I'm gonna let you all in on a little secret....I'm starting a business! As an introvert, what kind of business would you imagine I would start? Crafting? Transcription? Graphic design? Anything to avoid social settings, right? Nope, not me. I am opening an errand service. I thought...I'd really like to help the elderly and disabled and public service providers (police, fire fighters, social workers, etc.) get their groceries, pay their bills, and get all of their other errands done. Make life easier for them. I thought about how time consuming errands can be, and I thought about how if doesn't really bother me. I thought about how happy folks might be, with someone to lighten the load a little. What I didn't think about was just how much I might have to interact with people. No, I'm not antisocial...I just have a small, quickly drained social battery. I don't have any customers yet, but I have been beating pavement to advertise my services. And it has been awkward, to say the least. Stuttering and brain dead when they ask what services I offer or what my rates are. Nervous shifting...starting to leave, then lingering momentarily as I try figure out if they're still wanting to talk. Focusing a little too much on maintaining eye contact, so that I have to ask them to repeat what they just asked. In the past two weeks, it hasn't really been that bad...I suppose it's because the excitement of starting my own business kept it mostly at bay. But now the doubts are nibbling at the edges as the excitement wanes a little and I notice my anxieties and discomfort. The utter lack of customers doesn't help. But it's okay, I'm okay...I'm patient and hopeful. I am sure I can tackle these social challenges like I do everything else. What do I do? Honestly, I don't know. But I have been reflecting, and I have identified some interesting points i might be able to use to my advantage. 1. I don't have any trouble with one on one conversations. It's only when there's two or more people that i get anxious. 2. I do better when I have just done something completely different just before. My toddler has been accompanying me as I promote my business (don't worry, it's a small town, and people are surprisingly understanding), and just after we go to the park or stop off at the house to give him a quick change or break, is when I feel most confidant and outgoing. A quick recharge, I suppose. 3. I might need to tap a more extroverted friend to help get the word out there. I don't really like feeling like I'm relying on someone else, but I might just have to swallow my pride to get this business off the ground. So, yeah...I have some hurdles to conquer...I should get on that now, before my procrastination tries to kick in, too.
10
2
Share