newtechshopw
50+ Views

Samsung Galaxy Watch có tích hợp được với Iphone?

Có thể bạn là một người dùng iPhone nhưng lại không muốn sở hữu chiếc Apple Watch? Hiểu được vấn đề này của người dùng nên chúng tôi quyết định làm một trải nghiệm để xem rằng liệu Samsung Galaxy Watch có kết nối được với Iphone hay không?
Test thử ứng dụng Galaxy Watch kết nối Iphone
Trong quá trình thử nghiệm của chúng tôi, vào ngày 22 tháng 8, Samsung đã phát hành bản cập nhật cho ứng dụng iOS để chính thức hỗ trợ Galaxy Watch trong việc thu hút đối tượng khách hàng mong muốn sử dụng hệ điều hành này.
Ứng dụng Galaxy Watch iOS cung cấp trạng thái pin, lưu trữ và RAM của Galaxy Watch, định dạng cấu hình nhiều cài đặt trên đồng hồ: nhiều mặt đồng hồ và tải ứng dụng.
Trong thời gian trải nghiệm, ứng dụng đã chứng minh được độ đáng tin cậy và mạch lạc trong cách bố trí.
Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế mà Samsung Galaxy Watch gặp phải:
Không thể phản hồi tin nhắn do hệ sinh thái iOS đã đóng của Apple
Không thể thiết lập Samsung Pay
Quá trình truyền và phát nhạc gặp khó khăn. Tuy nhiên, hỗ trợ Spotify cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho nghe trực tuyến và ngoại tuyến
Không thể chuyển ảnh chụp màn hình sang điện thoại- đây cũng là một điểm trừ đáng lưu ý.
Không thể định cấu hình chức năng tin nhắn SOS cho Galaxy Watch
Không thể đồng bộ hoá khi kết nối với Iphone.
Thông báo, trong khi phần lớn các thông báo được hiển thị trên Galaxy Watch, bạn chỉ có thể xem hoặc xoá chúng
Không thể đồng bộ hóa mạng Wi-Fi từ iPhone, những mạng này phải được thêm thủ công
Find my phone là vô dụng nếu chiếc  Galaxy Watch đăng ở chế độ im lặng và nằm phía sau chiếc đệm của ghế ngồi. Thay vào đó, hãy sử dụng ứng dụng Find my iPhone. Trong khi đó, Find My Watch từ iPhone hoạt động đúng như đã quảng cáo vì nó sẽ phát ra âm thanh giống như tiếng chuông báo thức giúp bạn tìm thấy chiếc dế yêu của mình
Phiên bản iOS không hỗ trợ cài đặt Samsung SmartThings

Ứng dụng Samsung Health
Bản thân Samsung Health thua xa các dịch vụ từ Fitbit, Garmin và Apple do giao diện thiếu logic và thậm chí khi hoạt động các tinh năng của nó làm việc không hiệu quả dẫn đến việc khó theo dõi các số liệu được cung cấp.
Không có sự liên kết nào với ứng dụng sức khoẻ của Apple hoặc các ứng dụng khác như My Fitness Pal. Phiên bản Android hỗ trợ các ứng dụng đối tác như các ứng dụng được mô tả ở trên và hơn thế nữa.
Theo dõi căng thẳng chưa có sẵn trong ứng dụng Sức khỏe, chỉ trên đồng hồ.Phiên bản Android của Samsung Health không hỗ trợ theo dõi mức độ căng thẳng của khách hàng
Thiếu tính năng theo dõi tình trạng thể lực cho phiên bản android.
Chúng tôi đã tìm thấy một số hoạt động không chuyển toàn bộ dữ liệu sang ứng dụng Samsung Health. Cụ thể dữ liệu theo dõi toàn diện nhịp tim đã không được chuyển qua ứng dụng này.

Như vậy, việc Samsung Galaxy Watch kết nối với Iphone thì vẫn có thể được tuy nhiên IPhone sẽ không được hỗ trợ đầy đủ các tính năng của Galaxy Watch như các smartphone Android.
Nguồn: NewTechShop.
newtechshopw
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
What is the difference between state solar subsidy scheme and national portal solar subsidy?
With the increasing electricity demand comes the problem of insufficient resources to support such usage. This can be especially difficult for low-income families who battle paying high electricity bills every month for basic household needs. To help ease this burden, the government has suggested solar energy as a renewable and more affordable option for electrical power. The growth of solar rooftops in India has been tremendous over the last few years. Residential rooftop solar accounts for roughly 20% of the overall rooftop mark. Residential installations have seen steady growth in the previous few years and have grown by 35% over the last year. The availability of subsidies and increased awareness of solar and its benefit is the primary catalyst for the growth of this sector This blog looks at the different subsidies available to you. Solar subsidies can improve affordability by reducing the cost of installing solar panels. If you’re thinking about installing solar panels, make sure to check out the different offerings that are available to you. State Solar Subsidy: The subsidy is available only for residential solar grid-connected systems (without batteries).  Commercial or industrial sectors are not eligible to avail of this scheme. Each DISCOM has benchmarked the rates at which solar companies can sell solar systems. The amount of subsidy available varies between 20-40% and depends on the system size. Details of the support are as below. System Capacity (kW) Solar Subsidy (in %) Up to 3kW 40% Above 3kW and Up to 10kW 40% up to 3kW 20% thereafter National Portal Solar Subsidy: Under the national portal solar subsidy scheme, the government offers a fixed subsidy depending on the system size you wish to install. The detail of the subsidy is as mentioned below. Solar System Capacity Applicable Subsidy Up to 3kW ₹14,588 per kW Above 3kW and up to 10kW ₹14,588 per kW up to 3kW ₹7,294 per kW thereafter 10kW and above ₹94,822 fixed amount irrespective of system size How to apply online for national portal solar subsidy: Step 1: Download Sandes App & Register Step 2: Login and apply for the Rooftop Solar as per the form Step 3: Wait for the feasibility approval from DISCOM. Once you get the feasibility approval to install the system from any of the registered vendors in your DISCOM Step 4: Once installation is over, submit the plant details and apply for a net meter Step 5: After installation of the net meter and inspection by DISCOM, they will generate a commissioning certificate from the portal Step 6: Once you get the commissioning report submit bank account details and a canceled cheque through the portal. The subsidy will come to your account within 30 working days Difference between the national subsidy scheme & State scheme Under State Scheme, the customer pays only the post-subsidy price to the solar company (Total Price — Subsidy amount). The solar company claims the subsidy amount from the government post-installation. In National Portal Scheme, customers apply for solar subsidies through National Portal. The subsidy amount is transferred to their bank account within 30 days of solar system commissioning. The customer will initially pay the entire amount to the solar company. Adopting solar energy for your home does not have to be a complicated process — Freyr Energy is here to help make it as easy as possible. We take care of all necessary documentation and approval processes, whether central or state subsidy. We hope it has been a worthwhile read, and if you have any other questions or concerns about state and national solar subsidies, please get in touch with us anytime at sales@freyrenergy.com.
Gain medium
In laser physics, the laser gain medium is the medium (usually in the form of a beam of light) that enhances the power of light. In lasers, this medium is required to compensate for the loss of the resonant cavity and is often referred to as the high energy laser medium. Gain media can also be applied to optical fiber amplifiers. Gain refers to the level of amplification. Since the gain medium increases the power of the amplified beam, the medium itself needs to receive the energy, i.e., through the pumping process, which generally progresses to either existing (electric pumping) or input light wave (optical pumping), and the pump wavelength is smaller than that of the signal light. Type of laser gain medium There are many types of gain media. The usual is: 1. Some direct bandgap semiconductors, such as GaAs, AlGaAs, and InGaAs, are usually pumped by electric currents in the form of quantum Wells (see semiconductor lasers). 2. Laser crystal or glass, such as Nd: YAG(neodymium-doped Yttrium aluminum garnet, see Yttrium aluminum garnet laser), Yb: YAG(Ytterbium-doped garnet laser), Yb: glass, Er: YAG(Erbium-doped YAG) or titanium sapphire, in solid sheet form (see doped lasers) or optical glass fiber (fiber lasers, fiber amplifiers). These crystals or glasses are doped with laser-active ions (mainly trivalent rare earth ions, which sometimes transfer metal ions) and pumped with light waves. Lasers using these media are often described as doped insulator lasers 3. Rare earth ions are usually added to ceramic gain media Laser dyes, usually liquid solutions, are used in color lasers Gas lasers utilize multiple gases or mixtures of gases, usually pumped by discharge tools (such as CO2 and excimer lasers) 4. The unique gain retarder consists of a chemical gain retarder (which converts chemical energy into light), a nuclear pump retarder, and an oscillator in a completely free electron laser (which transfers energy from a fast electron beam to a beam).