newtechshopw
50+ Views

Samsung Galaxy Watch có tích hợp được với Iphone?

Có thể bạn là một người dùng iPhone nhưng lại không muốn sở hữu chiếc Apple Watch? Hiểu được vấn đề này của người dùng nên chúng tôi quyết định làm một trải nghiệm để xem rằng liệu Samsung Galaxy Watch có kết nối được với Iphone hay không?
Test thử ứng dụng Galaxy Watch kết nối Iphone
Trong quá trình thử nghiệm của chúng tôi, vào ngày 22 tháng 8, Samsung đã phát hành bản cập nhật cho ứng dụng iOS để chính thức hỗ trợ Galaxy Watch trong việc thu hút đối tượng khách hàng mong muốn sử dụng hệ điều hành này.
Ứng dụng Galaxy Watch iOS cung cấp trạng thái pin, lưu trữ và RAM của Galaxy Watch, định dạng cấu hình nhiều cài đặt trên đồng hồ: nhiều mặt đồng hồ và tải ứng dụng.
Trong thời gian trải nghiệm, ứng dụng đã chứng minh được độ đáng tin cậy và mạch lạc trong cách bố trí.
Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế mà Samsung Galaxy Watch gặp phải:
Không thể phản hồi tin nhắn do hệ sinh thái iOS đã đóng của Apple
Không thể thiết lập Samsung Pay
Quá trình truyền và phát nhạc gặp khó khăn. Tuy nhiên, hỗ trợ Spotify cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho nghe trực tuyến và ngoại tuyến
Không thể chuyển ảnh chụp màn hình sang điện thoại- đây cũng là một điểm trừ đáng lưu ý.
Không thể định cấu hình chức năng tin nhắn SOS cho Galaxy Watch
Không thể đồng bộ hoá khi kết nối với Iphone.
Thông báo, trong khi phần lớn các thông báo được hiển thị trên Galaxy Watch, bạn chỉ có thể xem hoặc xoá chúng
Không thể đồng bộ hóa mạng Wi-Fi từ iPhone, những mạng này phải được thêm thủ công
Find my phone là vô dụng nếu chiếc  Galaxy Watch đăng ở chế độ im lặng và nằm phía sau chiếc đệm của ghế ngồi. Thay vào đó, hãy sử dụng ứng dụng Find my iPhone. Trong khi đó, Find My Watch từ iPhone hoạt động đúng như đã quảng cáo vì nó sẽ phát ra âm thanh giống như tiếng chuông báo thức giúp bạn tìm thấy chiếc dế yêu của mình
Phiên bản iOS không hỗ trợ cài đặt Samsung SmartThings

Ứng dụng Samsung Health
Bản thân Samsung Health thua xa các dịch vụ từ Fitbit, Garmin và Apple do giao diện thiếu logic và thậm chí khi hoạt động các tinh năng của nó làm việc không hiệu quả dẫn đến việc khó theo dõi các số liệu được cung cấp.
Không có sự liên kết nào với ứng dụng sức khoẻ của Apple hoặc các ứng dụng khác như My Fitness Pal. Phiên bản Android hỗ trợ các ứng dụng đối tác như các ứng dụng được mô tả ở trên và hơn thế nữa.
Theo dõi căng thẳng chưa có sẵn trong ứng dụng Sức khỏe, chỉ trên đồng hồ.Phiên bản Android của Samsung Health không hỗ trợ theo dõi mức độ căng thẳng của khách hàng
Thiếu tính năng theo dõi tình trạng thể lực cho phiên bản android.
Chúng tôi đã tìm thấy một số hoạt động không chuyển toàn bộ dữ liệu sang ứng dụng Samsung Health. Cụ thể dữ liệu theo dõi toàn diện nhịp tim đã không được chuyển qua ứng dụng này.

Như vậy, việc Samsung Galaxy Watch kết nối với Iphone thì vẫn có thể được tuy nhiên IPhone sẽ không được hỗ trợ đầy đủ các tính năng của Galaxy Watch như các smartphone Android.
Nguồn: NewTechShop.
newtechshopw
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Virtual Reality Lets You Hang With Totoro
British VR developers FirePanda have been hard at work the last few years. While most of the anticipation surrounding Virtual Reality has been game-centric, there are other VR developers who understand that there might be people interested in VR, but not in the gaming aspects of it. FirePanda are using VR for larger goals than just games (though they do have a game or two as well). They've used VR as an educational tool, for medical students to get some virtual hands-on practice in a RESUS room. They've also now begun rolling out little VR experiences taken directly from the films of Studio Ghibli. Check out this VR video: If you don't have any kind of VR headset like myself, this is a hard video to watch properly. The VR displays a mirrored image onto both of your eyes, hence the two displays in the video. Without the headset, this is just a strange video. But iconic. Everyone who's an anime fan has seen Totoro, and even if you haven't, you'd be familiar with the rotund spirit. So far, they have VR-d scenes from My Neighbor Totoro, Spirited Away, and Howl's Moving Castle. My personal favorite is the Howl's Moving Castle one, because the scene they picked is the fields outside of the house from Howl's childhood. That is definitively my favorite setting in the film, and the chance to experience it in VR is astounding to me. I don't have a VR headset yet, but if I ever get one, this is the first thing I'm gonna do. Check out all the anime VR stuff FirePanda has to offer here.
카메라 기능 대폭 강화한 아이폰 11 3종, 스펙 및 시장 반응은?
인덕션 에디션? 베일에 싸였던 애플(Apple)의 아이폰 신작이 마침내 공개됐다. 이번 시즌 초광각 카메라를 최대 무기로 내세운 애플. 제품군은 아이폰 XR을 계승한 보급형 모델 아이폰 11과 XS·XS 맥스를 이은 11 프로 및 11 프로 맥스로 구성됐다. 신규 아이폰 시리즈를 두고 대중들의 엇갈린 평이 이어지는 가운데, <아이즈매거진>이 아이폰 11 3종의 상세 스펙과 시장 반응을 모아봤다. 예상대로 혁신은 없었다는 부정적인 혹평과 가성비를 높였다는 호평. 과연 어떤 신제품이 등장했을지 지금 바로 아래에서 자세히 확인해보자. 아이폰 11 아이폰 11은 전작과 같이 듀얼 카메라를 장착했으나 기존의 망원렌즈가 초광각 렌즈로 바뀌었다. 또한 이번 시리즈에 탑재된 A13 바이오닉 칩은 다크 모드를 포함해 새로운 기능이 더해졌으며, 전면 글래스는 이전보다 더욱 견고해졌다. 방수는 IP68 등급으로 최고 수심 2m에서 최대 30분간 가능하기도. 더불어 6.1인치 리퀴드 레티나 디스플레이는 자연스럽고 다양한 색을 지원하며 아이폰 XR에 비해 배터리 수명이 1 시간 늘어난 점도 눈길을 끈다. 컬러웨이는 퍼플, 그린, 옐로, 블랙, 화이트, 레드의 6가지. 매년 최고의 가격을 경신하며 고급 스마트폰 시대를 연 애플임에도 이번 아이폰 11의 최소 가격은 북미 기준 699달러로 전작보다 50달러 저렴한 가격대를 형성했다. 아이폰 11 프로·프로 맥스 출시 전부터 수많은 유출 사진으로 세간의 입방아에 오르던 화제의 트리플 카메라 아이폰 11 프로와 프로 맥스. 초광각·광각·망원 렌즈로 구성된 카메라는 사용자가 넓은 화각의 풍경 사진을 찍거나 좁은 공간에서도 많은 피사체를 담을 수 있다. 또한 역동적인 구도의 부감과 양각 사진이 가능하며 ‘나이트 모드’, ‘반려동물 촬영 모드’까지. 이외에도 사진과 영상 촬영 및 편집의 범용성도 확대돼 이번 시즌 애플이 얼마큼 카메라에 집중했는지 확인할 수 있다. 여기에 최대 5시간 더 사용할 수 있는 배터리 용량과 급속 충전 기능도 주목할 점. 새롭게 추가된 미드나이트 그린과 실버, 스페이스 그레이, 골드의 총 4가지 컬러 선택지를 갖춘 아이폰 11 프로는 북미 가격 999달러, 프로 맥스는 1천 99달러. 기대 이하 vs 가성비 손꼽아 기다리던 아이폰의 발매를 앞두고 많은 이들은 이번 신작이 아쉽다는 평이 대부분이다. “카메라 렌즈가 굳이 3개일 필요가 없다는 것과 환 공포증이 생기겠다” 등 디자인이 최대 강점이었던 애플이 당초 유출됐던 주방가전 인덕션 디자인이 그대로 적용되면서 비판이 거세지는 추세. 반면 “사진 찍는 걸 좋아하는 이에게는 알맞은 제품이며, 가성비를 제대로 갖췄다”라는 호평도 이어지고 있다. 두 가지 엇갈린 평 속 아이폰 11 3종은 오는 13일부터 사전예약 진행되며 20일 정식 판매될 예정이다. 글로벌 1차 출시국은 미정. 더 자세한 내용은 <아이즈매거진> 링크에서
Like
Comment
Share