phanmemhvl
100+ Views

Giới thiệu phần mềm quản lý nhà thuốc GPP HVL

Cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc GPP giá rẻ tốt nhất hiện nay trên thị trường.. Bán phần mềm quản lý chuỗi nhà thuốc online full chức năng theo chuẩn sở y tế 2019 cho khách hàng có nhu cầu kinh doanh đại lý nhà thuốc tây ... Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn trao đổi cũng như báo giá phần mềm kinh doanh nhà thuốc GPP phiên bản mới nhất..

+ Điện thoại : 0977545443

+ Zalo hỗ trợ : 0977545443

Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào : http://phanmemhvl.com/phan-mem-quan-ly-nha-thuoc-gpp/ để xem đầy đủ hơn nhé
Quản lý thuốc theo nhóm thuốc, hoạt chất, nhà cung cấp, mã vạch, hạn sử dụng, quản lý giá vốn, phần trăm chiết khấu,…

Hỗ trợ bán hàng nhanh theo mã vạch (theo barcode sản phẩm hoặc mã nhập hàng), tên thuốc/biệt dược, hoặc theo hoạt chất để tìm loại thuốc thay thế nếu hết hàng.
Lập và quản lý các hóa đơn nhập/xuất, quản lý thông tin nhà cung cấp, điều chỉnh nhập/xuất hàng.

Quản lý đơn đặt hàng từ khách hàng, ngày giao hàng và tình trạng tồn kho đáp ứng cho số lượng nhu cầu của đơn đặt hàng.

Quản lý tồn kho, doanh thu bán hàng, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, thuốc quá hạn sử dụng.


Quản lý các chương trình khuyến mãi, giảm giá sản phẩm, quản lý khách hàng, in và cấp thẻ khách hàng thân thiết.

Cung cấp đầy đủ các loại báo cáo: báo cáo doanh thu, biệt dược, hạn sử dụng; báo cáo xuất - nhập - tồn, thẻ kho, giá trị hàng tồn, hóa đơn nhà cung cấp, báo cáo dự trù hàng hóa,...

Giao diện hiện đại, hoàn toàn tương thích với Windows 10 (hỗ trợ trong phiên bản Pro và Enterprise). Giao diện cho các cửa sổ được thiết kế phù hợp cho các thao tác tìm kiếm, nhập thông tin và đặc biệt đáp ứng tìm kiếm nhanh theo từ khóa cho các thao tác khi nhập hàng và bán hàng.

Hỗ trợ quản lý và kết nối trực tuyến.

Quản lý bán lẻ, bán theo đơn bác sỹ

Quản lý bán theo đơn, theo phác đồ

Quản lý bán lẻ bằng mã vạch

Quản lý bán chẵn

Quản lý nhập mua

Quản lý xuất trả lại nhà cung cấp

Quản lý nhập trả lại của khách hàng

Quản lý thu tiền

Quản lý chi tiền


Mỗi phân hệ nghiệp vụ được thiết kế linh hoạt, có thể hoạt động độc lập với đối tượng sử dụng tương ứng, đồng thời dữ liệu trong các phân hệ được liên kết và ràng buộc để lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp, báo cáo quản lý....

Chức năng quản lý thuốc trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Chức năng quản lý thuốc trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Một số tính năng khác trong quản lý thuốc:

Quản lý theo nhóm thuốc, phân nhóm thuốc

Quản lý nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng bảo quản thuốc

Quản lý giá bán thuốc theo % giá nhập mua

Chức năng theo dõi lịch sử thay đổi giá trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Giá thuốc được cập nhật thường xuyên
và linh hoạt theo giá thị trường

Khi thay đổi giá thuốc, phần mềm sẽ ghi nhận
và tự động cập thay đổi giá bán

Hỗ trợ người dùng quản lý giá bán hợp lý


Quản lý lịch sử thay đổi giá phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Chức năng quản lý nhà cung cấp trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Chức năng quản lý nhà cung cấp trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Quản lý thông tin của nhà cung cấp

Quản lý các mặt hàng của nhà cung cấp

Theo dõi một mặt hàng của nhiều nhà cung cấp

Hỗ trợ tạo đơn đặt hàng

Chức năng quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Quản lý hàng nhập kho theo số lô hạn dùng

Quản lý hàng xuất kho

Quản lý hàng tồn kho

Tự động cập nhật số lượng tồn khi phát sinh nhập xuất

Hỗ trợ kiểm kê kho nhanh chóng chính xác


Chức năng quản lý bán lẻ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Chức năng bán lẻ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Thao tác dễ dàng, nhanh chóng

Hỗ trợ tính tiền thừa cho khách

Hỗ trợ bán theo đơn thuốc

Hiển thị số lượng tồn kho khi bán thuốc

Bán theo ca làm việc

Tự động hiển thị danh sách thuốc

Tự động tạo phiếu thu khi thu tiền bán lẻ

Chức năng quản lý bán sỉ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Thao tác nhanh chóng hoàn toàn bằng bàn phím

Tự động hiển thị giá bán sỉ

Tự động hiển thị tồn kho khi bán hàng

Tự động cập nhật công nợ khi bán hàng ghi sổ

Hiển thị công nợ cũ của khách hàng

Chức năng quản lý bán sỉ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Chức năng quản lý bán theo phác đồ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Chức năng quản lý bán phác đồ trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Cho phép tạo danh mục phác đồ

Tự động hiển thị số lượng và giá bán khi chọn phác đồ xuất bán

Thao tác đơn giản và tiện lợi cho người dùng

Cho phép thu phí dịch vụ tạo phác đồ

Phù hợp với nhà thuốc Đông Tây Y

Chức năng quản lý nhập mua trong phần mềm quản lý nhà thuốc gpp
Quản lý hàng nhập tương ứng từng nhà cung cấp

Tự động tạo phiếu chi tiền khi thanh toán tiền hàng

Tự động cập nhật giá khi có thay đổi giá nhập
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
[July-2022]New Braindump2go DP-900 VCE Dumps[Q188-Q196]
QUESTION 188 What should you use to automatically delete blobs from Azure Blob Storage? A.soft delete B.archive storage C.the change feed D.a lifecycle management policy Answer: D QUESTION 189 You need to store event log data that is semi-structured and received as the logs occur. What should you use? A.Azure Table storage B.Azure Queue storage C.Azure Files Answer: B QUESTION 190 What is a characteristic of a non-relational database? A.a fixed schema B.self-describ ing entities C.full support for Transact-SQL Answer: C QUESTION 191 Hotspot Question Select the answer the correctly completes the sentence. Answer: QUESTION 192 Hotspot Question Select the answer that correctly completes the sentence. Answer: QUESTION 193 You have data saved in the following format. Which format was used? A.XML B.yaml C.JSON D.HTML Answer: D QUESTION 194 What is a primary characteristic of a relational database? A.data is queried and manipulated by using a variant of the SQL language B.a flexible data structure C.a lack of dependencies between tables D.a large amount of duplicate data Answer: A QUESTION 195 Which database transaction property ensures that individual transactions are executed only once and either succeed in their entirety or roll back? A.isolation B.durability C.atomicity D.consistency Answer: D QUESTION 196 Which property of a transactional workload guarantees that each transaction is treated as a single unit that either succeeds completely or fails completely? A.isolation B.durability C.consistency D.atomicity Answer: C QUESTION 197 Hotspot Question Select the answer that correctly completes the sentence. Answer: 2022 Latest Braindump2go DP-900 PDF and DP-900 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1L1Swg242dV2heEY8KHLG49Z8Cd0UEiQa?usp=sharing
How to Change TextField Height and Width in Flutter?
What is the TextField field? The most popular text input widget that enables users to import keyboard inputs into an app is TextField in Flutter. An input element called a TextField or TextBox stores alphanumeric information such as name, password, address, etc. It is a GUI control element that lets users enter text using programmable code. Moreover, Bosc Tech has a wide team of Flutter Developers who are experts in developing the complex applications with ease. It is easy to hire Flutter app developers from Bosc Tech for your next development project. The problem faces in TextField When you add a TextField to your page, its default width and height are configured to cover the maximum lines of text its parent enabled. By default, the TextField height is dependent on the text font size, And its width is your device’s screen width. Checkout the latest guide on how to use hexadecimal color strings in Flutter? Set the height of TextField There are three different ways to adjust the height of a TextField. You can use the MaxLines-MinLines property to increase TextField’s total height when new text is input, and you can use the Font Size and Content Padding to increase the height and enable single-line content. Change the font size to increase TextField’s height. In TextField there is a property style:TextStyle(); Inside the textstyle there is a property called font size. Then give the appropriate font size. TextField( decoration: InputDecoration( border: OutlineInputBorder(), labelText: 'Please search here ', ), style: TextStyle(fontSize: 25), ), Output: Add padding of text to increase TextField’s height In InputDecoration() there is a property called contentPadding: TextField( decoration: InputDecoration( labelText: 'Please search here ', contentPadding: EdgeInsets.all(25), border: OutlineInputBorder(), ), style: TextStyle(fontSize: 25), ), Output Maxine’s-MinLines property to increase TextField’s height If you want to increase the height of the TextField with the extended text entered, you can use the MaxLines and MinLines properties. TextField( decoration: InputDecoration( labelText: 'Please search here ', contentPadding: EdgeInsets.all(8), border: OutlineInputBorder(), ), style: TextStyle(fontSize: 25), maxLines: 3, minLines: 2, ), Output Changing TextField Width To set the TextField width, you can wrap your TextField inside the SizedBox widget and give the width. SizedBox( width: 250, child: TextField( decoration: InputDecoration( labelText: 'Please search here ', contentPadding: EdgeInsets.all(8), border: OutlineInputBorder(), ), style: TextStyle(fontSize: 25), maxLines: 3, minLines: 2, ), ), Output Conclusion So, far we have learned that how you can change height and width in Flutter with the help of the TextField widget. We learned a use of TextField widget that is specially using to set a height and width of the text field where user fill their input. Source: https://bosctechlabs.com/change-textfield-height-and-width-flutter/
Professional Courses after Graduation
Top Best Professional Courses after Graduation to boost your skillset Confused after graduation? Have you cleared your graduation recently or sometime in the past and stumped while searching for jobs? Well not anymore. In this blog, we have curated a list of the best professional courses after graduation for you to upskill after your graduation. Recent research has shown that the domain of computer networking is growing at a rapid rate. According to the US Bureau Of Labor Statistics, the job rate will increase by 8% by 2024. Which is good news for candidates with a BA, BBA, BSc, or BCA degree in hand as they serve the prerequisites to enter the networking domain. Network Kings is the world’s largest online platform providing the top courses after Graduation varied across the IT industry that you can enroll in to expand your specialization in the desired domain. Following are the course programs to provide you with a booming career: Technical Support This course is designed for freshers in the IT industry and provides emphasis on learning through a combination of the best CompTIA courses. CompTIA A+, CompTIA S+, and CompTIA N+ are the three courses that are offered in this master's program. After the completion of this course, an individual would be eligible to work in various fields such as Healthcare, finance, telecom, etc. to provide tech support and troubleshooting. Network Engineer Network Engineer is one of the most revered and renowned job profiles, globally. This master course is a combination of CCNA, CCNP, and any one firewall certification. This certification course will prepare you for jobs such as Network Security Engineer Senior Network Engineer IT Professional The IT professional Master’s program is specifically designed for candidates who are just beginning to step foot into the technology industry. The program is a combination of Cisco Certified Network Associate (CCNA), Microsoft Certified Solutions Associate (MSCA) Windows Server, and Redhat Linux. It’s a top pick amongst freshers planning to start their career in the IT field as it provides the knowledge of the three main domains namely, networking, windows server, and Linux. Cloud Architect The cloud architect master’s program is your one-stop solution to gain expertise in the cloud domain. This program includes three of the most in-demand cloud certifications, AWS, Microsoft Azure, and GCP. You will learn to deploy solutions based on these three cloud platforms. Why choose Network Kings? Network Kings is an online ed-tech platform that aims at delivering the best possible education and making it convenient as well. Hence they’ve come up with master's courses that are tailored to fit everyone’s needs of learning. You will learn directly from industry engineers and earn certifications that would lead you to the best-in-class jobs in the industry.
Sự khác biệt giữa cân phân tích và cân chính xác là gì?
Cân trong phòng thí nghiệm có một số hình dạng và kích thước khác nhau, mỗi loại có những ưu và nhược điểm riêng. Vì chúng là thiết bị chuyên dụng cao, nên điều quan trọng là phải biết sự phân biệt giữa các loại cân bán vi mô, phân tích, độ chính xác và cân tải trọng cao. Bài đăng trên blog này sẽ làm điều đó, sử dụng cân điện tử Mettler Toledo, hay Equinox, Solis và Luna làm ví dụ. Cân điện tử bán vi mô là gì? Trong khi cân bán vi mô thường bị nhầm lẫn với cân phân tích, chúng không hoàn toàn giống nhau. Cân bán vi mô thậm chí còn chính xác và chính xác hơn so với cân phân tích. Họ lấy tên của họ từ khả năng của họ nặng một khối lượng nhỏ tới 0,01mg / 0,1mg (10µg / 100µg). Chúng có thể vẫn rất chính xác với số lượng đo miligam. Một cân vi lượng thực sự có thể đo bằng microgam, trong khi cân bán vi lượng có thể tính bằng gam và lên đến 10 microgam. Cân bán vi mô thường là cân phạm vi kép, có nghĩa là chúng có thể cân với số lượng nhỏ hơn ở mức thấp hơn công suất của chúng, sau đó với số lượng lớn hơn khi bạn cân càng nhiều. Chúng tự động cân mẫu ở độ dễ đọc nhất hiện có, tùy thuộc vào khối lượng của mẫu. Ví dụ: nếu bạn có một cốc có mỏ nặng 100g, bạn có thể xé nhỏ cốc đó và vẫn cân mẫu của bạn với lượng gia tăng 0,01mg. Cân bán vi mô thường được sử dụng để cân bột, thuốc và hóa chất với khối lượng nhỏ, thường trong các phòng thí nghiệm có dung sai cao. Chúng thường được ghép nối với bàn chống rung vì độ nhạy cấp tính của chúng. Mức độ chính xác cao đó là một lợi thế cho việc kiểm tra chi tiết cao trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Chúng cũng cung cấp các tính năng phức tạp nhưng trực quan được thiết kế để đơn giản hóa các nhiệm vụ cân nặng khó khăn, đặc biệt là trong các phòng thí nghiệm hóa học và dược lý. Cân bán vi mô cũng cung cấp độ chính xác cần thiết cho việc cân đo vi sai và hiệu chuẩn pipet. Nhược điểm của việc sử dụng cân bán vi mô là giá thành cao và độ nhạy tương tự khiến chúng trở nên hữu dụng. Chúng có thể nhận biết những thay đổi nhỏ nhất về khối lượng do nhiệt độ hoặc tĩnh điện mang lại, do đó, bắt buộc phải sử dụng chúng trong các khu vực được xây dựng để giảm nhiễu môi trường để đo các dao động khối lượng thực tế. Nhiều phòng thí nghiệm đặt chúng dưới mui xe hoặc thùng kín để đảm bảo kết quả chính xác. Chúng có công suất thấp, nhưng chúng được thiết kế để cân các mẫu nhỏ, vì vậy khả năng đọc cao của chúng sẽ bù lại. Các loại cân bán vi lượng của riêng chúng tôi bao gồm dải Solis và Equinox, với dung lượng từ 62g / 120g đến 82g / 220g và khả năng đọc là 0,01mg / 0,1mg. Cân phân tích là gì? Mặc dù cân phân tích kém chính xác hơn một chút so với cân bán vi mô (khả năng đọc của chúng có xu hướng vào khoảng 0,0001g), chúng thường được sử dụng với bàn chống rung để giúp giảm thiểu dao động khối lượng do môi trường của chúng gây ra. Chúng vẫn rất chính xác và có thể phát hiện ra những thay đổi nhỏ, vì vậy cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đo chính xác các mẫu nhỏ. Những loại cân này là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong phòng thí nghiệm, từ khoa học đời sống đến pháp y. Cân phân tích thường được sử dụng để phân tích định lượng và đo thuốc thử trong hóa học. Cân phân tích và cân bán vi mô đều có các tấm chắn bao quanh một buồng cân nhỏ được thiết kế để bảo vệ mẫu khỏi các yếu tố môi trường như gió lùa hoặc tĩnh điện. Họ có xu hướng chia sẻ các tính năng như công thức hoặc tỷ lệ phần trăm cân. Cân chính xác là gì? Mặc dù khả năng đọc của chúng không tốt như cân phân tích (của chúng tôi là 0,001g), nhưng cân chính xác cứng hơn và có dung lượng cao hơn (từ 220g đến 2100g), vì vậy chúng có thể cân các mẫu nặng hơn. Chúng thường được sử dụng để đo lường vật liệu nhằm thu được các mẫu sau đó sẽ được cân và xử lý trên các cân có khả năng đọc tốt hơn. Trong phòng thí nghiệm, cân chính xác thường là bước đầu tiên để cân và xử lý mẫu, cũng như để kiểm tra chất lượng. Chúng cũng có thể được sử dụng trong các lĩnh vực y tế, nơi các mẫu như túi máu nặng hơn nhưng vẫn cần được đo với khả năng đọc tốt. Cân tải cao là gì? Giống như cân bán vi mô và cân phân tích, cân chính xác và cân tải cao thường bị nhầm lẫn vì chúng khá giống nhau. Cũng không có gì lạ khi một số chức năng, năng lực và khả năng sẵn sàng của chúng trùng lặp. Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt chính. Như tên gọi của chúng chỉ ra, các mẫu được cân bằng cách đặt chúng lên trên chảo cân của cân tải trên cùng, thay vì đặt trong buồng cân. Chúng không có tấm chắn dự thảo và thường có một cân lớn hơn nhiều, thường là hình vuông hoặc hình chữ nhật. Cân tải cao có công suất lớn (từ 2600g đến 15000g) và vỏ chắc chắn. Chúng kém chính xác và chính xác hơn nhiều so với các loại cân phân tích, với độ chính xác nằm trong khoảng từ 0,01g đến 0,1g. Cân tải trên cùng rất phù hợp cho các mẫu lớn hơn, lộn xộn hơn là mẫu thô hoặc cần được xử lý. Chúng thường được sử dụng cho các ứng dụng thử nghiệm vật liệu trong xây dựng và kỹ thuật, nơi vẫn cần độ chính xác, nhưng cân không thể nhạy với những thay đổi nhỏ vì chúng được sử dụng trong các môi trường khắt khe hơn. Cân bằng tải trên cùng cũng rất hữu ích cho các ứng dụng mà mật độ là quan trọng, vì chúng cung cấp dung lượng lớn với các tính năng thông minh có thể thực hiện rất nhiều công việc cho người dùng. Chúng cũng rất phù hợp cho các phòng thí nghiệm di động, nơi có điều kiện ít hơn lý tưởng và các mẫu lớn hơn. Bởi vì chúng có thể cân các lô lớn hơn, cân tải trên thường được sử dụng để sản xuất thử nghiệm hoặc sản xuất hàng loạt nhỏ. Một số cân chính xác và cân tải cao cung cấp các tùy chọn nhỏ gọn với ít chức năng hơn nhưng khả năng đọc và dung lượng tương đương (như Core hoặc Highland). Nếu bạn cần một cân chính xác cơ bản không có màn hình đồ họa hoặc các chức năng phức tạp, cân chính xác nhỏ gọn cung cấp các model có hoặc không có tấm chắn và độ chính xác là rất cao. Bạn vẫn có thể thực hiện các tác vụ như cân phần trăm hoặc tích lũy với Highland trong khi Core chỉ cung cấp tính năng cân cơ bản. Chúng có thể rẻ hơn và hoạt động bằng pin, vì vậy chúng có thể được vận chuyển nếu cần. Các tính năng chung của cân bán vi mô, cân phân tích và cân chính xác Chúng có thể không được chế tạo cho những thứ giống nhau, nhưng chúng đều là cân trong phòng thí nghiệm, có nghĩa là chúng bao gồm một số tính năng cần thiết bất kể dung tích hay kích thước tấm cân của chúng. Cả cân bằng phân tích và cân bằng bán vi mô đều cung cấp lá chắn hối phiếu. Một số loại cân chính xác với khả năng hiển thị cao hơn cũng cung cấp lá chắn dự thảo. Không có gì lạ khi các loại sản phẩm trong cùng một phạm vi sử dụng chung các tính năng như cân tỷ trọng hoặc đếm tỷ lệ phần trăm. Bất kể dung lượng hay khả năng đọc, cân trong phòng thí nghiệm phải có thể kết nối với máy in và hệ thống máy tính. Cân Adam thường kết nối với thiết bị ngoại vi thông qua giao diện RS-232. Cân Luna hay mettler Toledo thậm chí còn bao gồm giao diện USB để kết nối dễ dàng. Hầu hết các loại cân trong phòng thí nghiệm cũng có màn hình đồ họa sáng để hiển thị thông tin và ký hiệu hữu ích cho việc điều hướng. Một số trong số chúng thậm chí còn có màn hình cảm ứng. Tất cả các loại cân này bao gồm các mô hình hiệu chuẩn bên ngoài và bên trong, vì vậy bạn có thể chọn tùy chọn tốt nhất cho nhu cầu của mình. Hầu hết các cân bán vi mô, phân tích, độ chính xác và cân tải hàng đầu cần được cắm vào nguồn điện để hoạt động. Mặc dù có một số chồng chéo về chức năng, nhưng các loại cân bán vi mô, phân tích, độ chính xác và chất tải cao đều được sử dụng trong các phòng thí nghiệm cho các nhiệm vụ khác nhau. Biết công cụ nào phù hợp nhất với một nhiệm vụ có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Nguồn: Adam Equipment
Vàng, dầu giao dịch trái chiều khi đồng USD mạnh lên
Trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 7, giá dầu thô kỳ hạn tăng gần 3% khi các nhà đầu tư đã quay trở lại thị trường sau nhiều phiên giảm mạnh. Tuy nhiên, ngược chiều với giá dầu, kim loại quý lại bị áp đảo bởi đà tăng mạnh của đồng bạc xanh.  Dầu thô Brent giao sau tăng 2,82 USD, tương đương 2,7%, lên 105,59 USD / thùng vào lúc 19h22 giờ Việt Nam, sau khi giảm 9,5% vào thứ Ba, ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng Ba.  Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,46 USD, tương đương 2,4%, lên 101,95 USD / thùng, sau khi đóng cửa dưới 100 USD lần đầu tiên kể từ cuối tháng 4.  John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC, cho biết: "Hôm nay thị trường đã quay trở lại. Mặc dù tình trạng thắt chặt nguồn cung vẫn còn hiện hữu nhưng việc bán tháo sẽ còn kéo dài.”    Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo hôm thứ Ba cho biết ngành công nghiệp này hiện vẫn đang trong tầm ngắm vì suốt nhiều năm nay bị thiếu nguồn lực đầu tư. Tình trạng thiếu hụt gia tăng có thể sẽ được tháo gỡ phần nào nếu hàng hóa từ Iran và Venezuela được phép chuyển nhượng sang.  Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng cảnh báo rằng đề xuất giới hạn giá dầu Nga từ Nhật Bản bằng một nửa mức hiện tại sẽ dẫn đến lượng dầu trên thị trường ít hơn đáng kể và đẩy giá lên trên 300-400 USD / thùng.  Mặt khác, chính phủ Na Uy hôm thứ Ba đã can thiệp để chấm dứt cuộc đình công trong lĩnh vực dầu khí, vốn là nguyên nhân gây nên tình trạng giảm sản lượng dầu và khí đốt. Một lãnh đạo công đoàn và Bộ Lao động cho biết, chấm dứt tình trạng bế tắc có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu.   Trong ngày thứ Bảy, cuộc đình công sẽ cắt giảm xuất khẩu khí đốt hàng ngày ở mức 1.117.000 thùng dầu tương đương (boe), hoặc 56% xuất khẩu khí đốt hàng ngày, trong bối cảnh thị trường thiếu hụt 341.000 thùng dầu từ Na Uy (NOG).   Tuy nhiên, nỗi lo về một cuộc suy thoái đã đè nặng lên thị trường. Theo một số ước tính ban đầu, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đã bị thu hẹp trong ba tháng từ tháng 4 đến tháng 6. Đó sẽ là quý thu hẹp thứ hai liên tiếp, được coi là định nghĩa của suy thoái kỹ thuật.   Theo tính toán của Reuters, nhiều ngân hàng trung ương G10 đã tăng lãi suất trong tháng 6 so với bất kỳ tháng nào trong ít nhất hai thập kỷ. Với lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, tốc độ thắt chặt chính sách dự kiến sẽ không giảm trong nửa cuối năm 2022.   Mỹ xả kho dự trữ dầu kỉ lục Trong khi đó, hơn 5 triệu thùng dầu nằm trong đợt giải phóng dự trữ dầu khẩn cấp lịch sử của Mỹ để hạ nhiệt giá nhiên liệu trong nước đã được xuất khẩu sang châu Âu và châu Á vào tháng trước. Ngoài ra, giá xăng và dầu diesel chạm mức cao kỷ lục.  Việc xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu đang làm giảm tác động từ quá trình hạ nhiệt giá dầu bán ra của Tổng thống Mỹ Joe Biden Hôm thứ Bảy, ông Biden đã gia hạn lời kêu gọi các nhà cung cấp xăng dầu giảm giá, vấp phải sự chỉ trích từ người sáng lập Amazon Jeff Bezos.   Hiện có khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày sẽ được giải phóng từ Cục Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) cho đến hết tháng 10. Lượng hàng tiêu thụ đang được rút từ SPR, tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986. Giá dầu thô giao sau của Mỹ trên 100 USD / thùng và giá xăng và dầu diesel trên 5 USD / gallon ở 1/5 quốc gia. Các quan chức Mỹ cho biết giá dầu có thể cao hơn nếu SPR không được khai thác. Trong khi đó, thị trường kim loại quý lại kém sôi động hơn khi vàng mất hơn 2% và tiếp tục chìm sâu hơn xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.800 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (5/7). Đồng USD tăng mạnh và lãi suất tăng đã làm giảm khẩu vị của nhà đầu tư với kim loại quý. Khép phiên, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.765,22 USD/ounce. Có thời điểm trong phiên, giá vàng giao ngay đã giảm tới 2,6%. Giá vàng kỳ hạn giảm 2,1% xuống 1.763,9 USD/ounce. Đồng USD đạt mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ và củng cố vị thế là nơi trú ẩn an toàn. Tài sản này đang ngày càng được các nhà đầu tư, những người đang lo lắng về khả năng xảy ra suy thoái, ưu chuộng. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến cho vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua bằng những đồng tiền khác. “Có nhiều lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn vàng” trong bối cảnh lãi suất tăng, Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại Ngân hàng TIAA nhận định. Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn nhằm chế ngự áp lực vật giá gia tăng đã làm lu mờ khẩu vị đối với kim loại quý vốn không sinh lời này. “Các chỉ số kỹ thuật ngắn hạn của vàng và bạc cho thấy xu hướng giá xuống mạnh mẽ. Điều này đã thu hút các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật mở vị thế bán khống trên thị trường kỳ hạn,” Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào thứ Tư (6/7) để có những manh mối mới về lộ trình tăng lãi suất trong những tháng tới. Trên thị trường vàng vật chất, lượng nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong tháng 6 gần như tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, ngân hàng trung ương Zimbabwe cho biết họ sẽ bắt đầu bán vàng trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Bị cuốn theo vàng, giá bạc giao ngay giảm 4,1% xuống 19,14 USD/ounce và bạch kim giảm 2,4% xuống 864,23 USD. Dù vậy, palladium đã tăng 0,6% lên 1.934,43 USD. Trước đó trong ngày, cổ đông lớn nhất của công ty sản xuất palladium hàng đầu Nornickel, doanh nhân Nga Vladimir Potanin cho biết ông đã sẵn sàng thảo luận về khả năng sáp nhập với công ty sản xuất nhôm Rusal, một phần là để phòng thủ trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. >>>Đọc thêm: Bitcoin biến động mạnh khi nỗi lo suy thoái gia tăng
EUR/USD dao động trong phạm vi hẹp
Trong phiên giao dịch châu Á thứ Tư ngày 6/7, cặp EUR/USD chuyển động ban bật qua lại trong một vùng biên độ hẹp từ 1,2055 đến 1,0271. Giới đầu tư đang nóng lòng chờ đợi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và những cập nhật về Doanh số Bán lẻ của khu vực đồng tiền chung châu Âu là nguyên nhân chính khiến cặp tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối chỉ dao động trong phạm vi hẹp như vậy. Việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất thêm 0,75% vào tháng 6 càng khiến biên bản cuộc họp của cơ quan này vào ngày thứ Tư trở thành trọng tâm của thị trường.  Trong phiên giao dịch trước đó một ngày, phe mua EUR/USD đã chứng kiến có lao dốc thẳng đứng sau khi giá phá thủng mức hỗ trợ quan trọng 1,0365. Đồng nội tệ Mỹ được củng cố sức mạnh nhờ những lo ngại về nguy cơ suy thoái có thể xảy ra đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, các đồng tiền rủi ro bị giảm nhanh chóng.  Ngành bán lẻ là một trong những động cơ thúc đẩy tăng trưởng và việc làm, đồng thời đóng vai trò quan trọng cho tương lai và sự thịnh vượng của nền kinh tế châu Âu. Doanh số bán lẻ của khu vực đồng euro (Eurozone) dự kiến sẽ đạt kết quả vượt trội. Theo ước tính, nhiều khả năng sẽ đạt 5,4% hàng năm so với mức ghi nhận 3,9% trước đó. Ngoài ra, dữ liệu hàng quý cũng cao hơn ở mức 0,4% so với mức ghi nhận -1,3% trong kỳ trước.  Mọi sự chú ý của thị trường đổ dồn về Biên bản cuộc họp tháng 6 của FOMC công bố ngày hôm nay 6/7 để biết thêm về lộ trình tăng lãi suất sắp tới và bất kỳ thông tin mới liên quan đến suy thoái từ các thành viên của FED. Biên bản của FED sẽ có sức ảnh hưởng quan trọng, thể hiện ý chí của các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ đằng sau quyết định lãi suất được đưa ra trong cuộc họp chính sách tiền tệ trước đó.  Phát biểu tại một sự kiện của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) được truyền trực tiếp từ Bồ Đào Nha, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết cơ quan này đang nỗ lực đối phó với tình hình lạm phát. FED không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tăng lãi suất để đạt được điều này, mặc dù không có gì đảm bảo có thể giúp nền kinh tế “hạ cánh mềm”.  Nhiều nhà kinh tế cho rằng FED đã để “lãi suất quá thấp trong thời gian quá dài”. FED đã giữ lãi suất ở mức từ 0% đến 0,25% trong hai năm trong giai đoạn dịch bệnh và chỉ tăng lãi suất trong năm nay vào tháng 3/2022. Tiếp đó, FED tháng 6/2022 đã tăng phạm vi lãi suất cơ bản lên 1,5-1,75%. FED cho biết sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát, hiện ở mức cao nhất trong 40 năm là hơn 8%, quay trở lại mục tiêu 2% mỗi năm.  Bên cạnh đó, dữ liệu PMI Dịch vụ của Mỹ do ISM thống kê cũng sẽ có những tác động không nhỏ. Ước tính, PMI Dịch vụ của Mỹ sẽ trượt xuống mức 54,5 so với kết quả 55,9 của kỳ trước >>>Đọc thêm: Vàng, dầu giao dịch trái chiều khi đồng USD mạnh lên
3 cổ phiếu nên chú ý đầu tư vào tuần đầu của tháng 7
Những công ty chứng khoán vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với một số cổ phiếu cần phải lưu ý cho phiên giao dịch vào tuần này, chúng tôi xin trích dẫn để bạn đọc tham khảo nhé.   Cổ phiếu nên chú ý: Tesla Cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA) có thể chứng kiến một số hành động vào ngày thứ Ba mở cửa sau khi nhà sản xuất xe điện (EV) báo cáo vào cuối tuần rằng lượng xe giao hàng của họ đã giảm so với quý trước. Chuỗi trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung ở Trung Quốc và sự ngừng hoạt động của COVID trên toàn cầu.  Nhà sản xuất ô tô điện hôm thứ Bảy báo cáo rằng họ đã giao 254.695 xe cho khách hàng trong ba tháng tính đến tháng Sáu, giảm so với 310.048 trong quý trước, kết thúc hai năm tăng trưởng hàng quý liên tiếp. Lượng giao hàng đã tăng khoảng 27% so với quý 2 năm ngoái, khi Tesla giao được 201.304 xe. Các nhà phân tích được FactSet thăm dò dự báo rằng Tesla sẽ cung cấp khoảng 264.000 xe trong quý II. Cổ phiếu Tesla đóng cửa vào hôm thứ sáu với mức 681,79 USD và đã suy yếu hơn 35% trong năm nay, nó kém hiệu quả so với thị trường. Nhiều nhà phân tích trong những tuần gần đây đã hạ thấp kỳ vọng sau khi công ty phải tạm thời đóng cửa cơ sở sản xuất lớn tại Thượng Hải vì những han j chế Covid - 19 tại địa phương.   Exxon Mobil cũng là loại cổ phiếu mà bạn nên quan tâm  Thu nhập của Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) từ bộ phận lọc dầu của họ đã tăng tới 5,5 tỷ đô la trong quý thứ hai, báo hiệu rằng gã khổng lồ năng lượng đang trên đà công bố một loạt các con số mạnh mẽ khác khi công ty báo cáo thu nhập của mình vào cuối tháng này. Trong một hồ sơ quy định vào cuối ngày thứ Sáu, Irving, Exxon có trụ sở tại Texas cho biết họ dự kiến tỷ suất lợi nhuận lọc dầu sẽ tăng thêm 4,6 tỷ đô la trong quý thứ hai, so với mức tăng tỷ suất lợi nhuận lọc dầu trong giai đoạn kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Giá trị của các sản phẩm phái sinh chưa ổn định sẽ tăng lên. lên đến $ 900 triệu.  Cổ phiếu của Exxon Mobil đã tăng hơn 40% trong năm nay, do giá dầu và khí đốt cao hơn. Nó đóng cửa ở mức 87,55 đô la vào thứ Sáu. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã mất khoảng 17% kể từ khi đạt mức cao nhất trong 52 tuần vào ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh lo ngại rằng suy thoái kinh tế tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm và năng lượng trong tương lai. Coinbase   Cổ phiếu của Coinbase Global (NASDAQ: COIN), sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, có thể chịu áp lực bán mới trong bối cảnh có thêm tin xấu cho ngành đang chịu áp lực nặng nề với một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử ngắn ngủi của nó. Quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital (3AC) đang tìm kiếm sự bảo vệ khỏi các chủ nợ ở Hoa Kỳ theo Chương 15 của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ, cho phép các con nợ nước ngoài bảo vệ tài sản của Hoa Kỳ, theo một tòa án đệ trình vào thứ Sáu. Cùng ngày, công ty môi giới tài sản kỹ thuật số Voyager Digital đã tạm dừng tất cả giao dịch khách hàng, gửi tiền, rút tiền và phần thưởng cho khách hàng thân thiết, nói rằng đó là “khám phá các giải pháp thay thế chiến lược với các bên quan tâm khác nhau” và họ sẽ cung cấp thông tin bổ sung vào “thời điểm thích hợp”. Cổ phiếu Coinbase, đóng cửa vào thứ Sáu ở mức 49,04 đô la, đã mất hơn 80% giá trị từ đầu năm đến nay trong cái gọi là “mùa đông tiền điện tử”, trong đó khoảng 1,2 nghìn tỷ đô la đã bị xóa sổ toàn bộ thị trường tiền điện tử và nguy cơ sự lây lan đã tăng lên. >>> Xem thêm: Giảm 48% trong 12 tháng, cổ phiếu Boeing hiện tại có đáng mua
eToro có thể đã từ bỏ thỏa thuận SPAC trên sàn Nasdaq
eToro - công ty môi giới có trụ sở tại Israel đã bỏ lỡ thời hạn hoàn thành thỏa thuận sáp nhập theo hình thức SPAC trên sàn giao dịch Nasdaq hôm 30/6 vừa qua.  Hồi tháng 3/2021, eToro đã xác nhận về thỏa thuận sáp nhập với FinTech Acquisition Corp V (Nasdaq: FTCV) - công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) được Betsy Cohen hậu thuẫn. Thỏa thuận sẽ giúp công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ). Tuy nhiên, eToro đã không thể hoàn thành việc sáp nhập trong năm 2021 như dự kiến, và sau đó, tiếp tục bỏ lỡ mốc gia hạn vào ngày 30/6 vừa qua.   Một số nguồn tin thân cận cho biết, công ty môi giới Israel hiện đang có kế hoạch từ bỏ thỏa thuận, nhưng chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra. Trả lời phỏng vấn báo giới, phát ngôn viên của công ty chỉ cho biết “sẽ công bố thông tin cập nhật trong những ngày tới”. eToro là một nền tảng giao dịch bán lẻ phổ biến trên khắp thế giới, với đặc trưng là các dịch vụ giao dịch sao chép. Công ty môi giới này cũng được biết đến thông qua việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số. Các số liệu thống kê cho thấy, trong năm ngoái, có tới 2,4 triệu khách hàng hoạt động trên nền tảng này, găng gấp đôi so với năm 2020.  Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhu cầu giao dịch bán lẻ đã chậm lại đáng kể và ảnh hưởng lớn đến mức định giá của các công ty môi giới như eToro. Hồi năm ngoái, định giá của eToro và SPAC hợp nhất từng được xác định là 10,4 tỷ USD, trong đó, riêng eToro có mức giá 9,6 tỷ USD. Tuy nhiên sau đó, mức định giá của eToro và đối tác SPAC đã bị cắt giảm 15% xuống chỉ còn 8,8 tỷ USD.  Hồi tháng 5 vừa qua, giới truyền thông Israel cho biết, eToro đang nỗ lực huy động khoản tiền từ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ USD trong vòng gọi vốn cổ phần tư nhân, trước khi tiến hành niêm yết công khai. Khoản tài trợ được cho là có mức định giá từ 5 – 6 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với mức định giá ước tính cho thương vụ sáp nhập theo hình thức SPAC. Tuy nhiên, đại diện của eToro khi đó đã từ chối xác nhận về động thái gọi vốn cũng như việc cắt giảm mức định giá, đồng thời gọi đây chỉ là những “tin đồn không xác thực trên thị trường.” >>>Đọc thêm: Hai mã cổ phiếu chăm sóc sức khỏe yên tâm nắm giữ trong 10 năm tới
[July-2022]New Braindump2go AZ-900 VCE Dumps[Q332-Q338]
QUESTION 332 Which Azure service can you use as a security information and event management (SIEM) solution? A.Azure Analysis Services B.Azure Cognitive Services C.Azure Sentinel D.Azure information Protection Answer: C QUESTION 333 Your company plans 10 migrate all its data and resources to Azure. The company's migration plan states that only Platform as a Service (PaaS) solutions must be used in Azure. You need to deploy an Azure environment that meets the company's migration plan. What should you create? A.an Azure App Service and Azure SQL databases B.Azure storage accounts and web server in Azure virtual machines C.Azure virtual machines. Azure SQL databases, and Azure Storage accounts D.an Azure App Service and Azure virtual machines that have Microsoft SQL Server installed Answer: A QUESTION 334 Who can use the Azure Total Cost of Ownership (TCO) calculator? A.owners for an Azure subscription only B.all users who have an account in Azure Active Directory (Azure AD) that is linked to an Azure subscription only C.anyone D.billing readers for an Azure subscription only Answer: C QUESTION 335 You have an accounting application named App1 that uses a legacy database. You plan to move App1 to the cloud. Which service model should you use? A.software as a service (SaaS) B.infrastructure as a service (laaS) C.platform as a service (PaaS) Answer: B QUESTION 336 What is the longest term you can purchase tor Azure Reserved VM Instances? A.three years B.four years C.one year D.five years Answer: A QUESTION 337 You need to manage containers. Which two services can you use? Each correct answer presents a complete solution. NOTE: Each correct selection is worth one point. A.Azure Virtual Desktop B.Azure virtual machines C.Azure Functions D.Azure Kubernetes Service (AKS) E.Azure Container Instances Answer: DE QUESTION 338 Hotspot Question Select the answer that correctly completes the sentence. Answer: 2022 Latest Braindump2go AZ-900 PDF and AZ-900 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/13_1lErEE0LMey9KuTE7W2HPiiIw3ymgP?usp=sharing
EUR/USD bảo vệ ngưỡng 1,0430
Nước Mỹ đang nghỉ lễ Quốc khánh khiến khối lượng giao dịch trên thị trường giảm. Đây cũng là lý do kéo trì đà mua đồng EUR. Các đồn đoán về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ngăn các ngân hàng kiếm chác thêm hàng tỷ euro lợi nhuận từ kế hoạch cho vay tiền siêu rẻ mà họ đã áp dụng trong thời kỳ đại dịch, đang tác động tới đồng EUR. Thêm vào đó, thước đo lạm phát chính của khu vực đồng euro, cụ thể là Chỉ số Hài hòa Giá tiêu dùng (HICP), đã tăng 8,6% trong tháng 6, cao hơn mức kỳ vọng chung là 8,4% và mức ghi nhận trước đó là 8,1%. Với dữ liệu lạm phát tăng cao kỷ lục, điều này càng củng cố thêm cho xác suất xảy ra kịch bản ECB tăng lãi suất 0,5% trong tháng 7. Nhưng dữ liệu kinh tế yếu kém từ nền kinh tế Mỹ đang khiến thị trường bi quan về nguy cơ suy thoái, kéo cặp EUR/USD giảm trong phiên giao dịch trước đó. Các yếu tố khách quan khác như lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm (mức giảm hàng tuần cao nhất từ tháng 2 đến nay), thị trường chứng khoán Mỹ vẫn loay hoay chưa thiết lập được đà tăng (sau khi bất ngờ tăng hôm cuối tuần), cũng đang gây sức ép lên cặp EUR/USD. Các sự kiện kinh tế khác trong tuần như Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày thứ Tư, Biên bản ECB vào ngày thứ Năm và báo cáo Việc làm của Mỹ cho tháng 6 vào ngày thứ Sáu, sẽ tác động trực tiếp lên tỷ giá EUR/USD. >>>Đọc thêm: Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Bật Tăng Khi Phố Wall Hồi Phục Sau Nhịp Bán Tháo
How to Animate a Widget Across Screens in Flutter?
Before learning how to animate widgets, we need to understand the basics of animations. What are animations? Animations are an essential and integrated part of any Flutter mobile app development company like Flutter Agency, which adds to the natural and smooth functioning of the UI. The interactive features and swift transitions make it user-friendly and enhance the user experience Flutter supports various animation features for its consumers. Therefore, it is crucial to understand the fundamentals of widget animations to deliver a well-developed user experience. Flutter SDK offers some built-in animations for widgets. The built-in animations offered by Flutter are Fade transition, Size transition, and slide transition. These widgets work by setting a start and end point. If your image doesn’t match the existing devices, you can use the custom option. 1. Fade transition By adjusting the opacity of a widget, you may blur it in and out with Fade Transition. You must set opacity values in the Animation Controller at the initial stage. One must provide an opacity border with animation and a child widget at the animation code. 2. Size transition The size transition allows one to change the widget’s height, width, and alignment. It animates its child and clips through alignment. 3. Slide transition The slide transition allows you to change the normal position of the widget. It moves from right to left or left to right if one provides text direction. Types of custom animation in Flutter There are generally two ways to animate the widgets in Flutter, either tweens-based or physics-based. 1. Tweens-based animation Tween animation is the short name given to “in-between”, and it generates images between two given keyframes. Keyframes are defined as the images provided at the initial and final point of a transition—for instance, the transition of an animated animal jumping from one tree to another. The tween animation gives in-between values of two alignments, positions, or colors. It automatically intercepts the transition going through a chain of intermediate values and adds the precision of defining the time and speed features. 2. Physics-based animation Physics-based animation provides a realistic feel to the spirits. The interactive features of the application connect you to natural world feelings and concepts. You can animate the objects by adding a spring, fall, glide, or swing defining the concepts of gravity. The animation works on the input of movement entered by the user. The time, speed, and distance are calculated by abiding by the rules of physics. How to animate a widget across screens in Flutter? The animation, which shows a visual connection when the user changes the elements from one screen to another, can be performed by animating in Flutter. This transition is done by using a hero type of animation. 1. Hero animations Hero navigations are the easiest to code in Flutter as it does not require much setup. The animation that shows a smooth transition from one screen to another is hero animation. For example- when you select an item through a series of thumbnails presented in a sale, it takes you to a new screen with a buy option, and you can also fly back to the previous screen. This type of animation code is also known as a shared element transition. The hero animation provides two types of animation codes 1. Standard hero animation 2. Radial hero animation 1. Standard hero animation: In standard animation code, the widget travels from one space to another, ending with a different shape and size than the original. 2. Radial hero animation: Radial animation code has a shape change from circular to rectangular with a transition from one screen to another. Structure of Hero code animation Two hero widgets are required to implement hero animations. The first widget describes the source route, and the second one represents the destination route. The Hero widget animation code has the following structure The first step is defining a Hero widget called the source Hero. This hero describes the graphical presentation of an image, an identifying tag. Example: Hero( tag: 'imageHero', child: Image.network( 'https://picsum.photos/250?image=9', ), ) The second step is to define the ending of the hero widget, also referred to as the destination hero. The hero in this code must contain the exact graphical representation of the source hero widget. The widgets (source and destination) must be created using the same tag. The heroes must also contain similar widget trees to produce better results. Example Hero( tag: 'imageHero', child: Image.network( 'https://picsum.photos/250?image=9', ), ) Next, you must develop a transition route containing the destination hero widget. This route consists of the destination widget tree at the end of the destination code. The final step is to trigger the destination source on the Navigators stack. The push and pop button of the navigator operations alarm the hero widget animations of each pair have identical tags in the initial (source) and final (destination) route codes. The flutter ADK calculates the size, shape, and position from the starting point to the endpoint and performs the function with smooth transitions. Example import 'package:flutter/material.dart'; void main() => runApp(const MyApp()); class MyApp extends StatelessWidget { const MyApp({Key? key}) : super(key: key); @override Widget build(BuildContext context) { return MaterialApp( initialRoute: '/first', routes: { '/first': (context) => const FirstScreen(), '/second': (context) => const SecondScreen(), }, ); } } class FirstScreen extends StatelessWidget { const FirstScreen({Key? key}) : super(key: key); @override Widget build(BuildContext context) { return Scaffold( appBar: AppBar( title: const Text('First Screen'), ), body: Center( child: Column( children: [ const Hero( tag: "HeroOne", child: Icon( Icons.image, size: 50.0, ), ), ElevatedButton( child: const Text('Go to second screen'), onPressed: () { Navigator.push(context, CustomPageRoute(const SecondScreen())); }, ), ], ), ), ); } } class SecondScreen extends StatelessWidget { const SecondScreen({Key? key}) : super(key: key); @override Widget build(BuildContext context) { return Scaffold( appBar: AppBar( title: const Text("Second Screen"), ), body: Center( child: Column( mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center, children: <widget>[ const Hero( tag: "HeroOne", child: Icon( Icons.home_filled, size: 100.0, ), ), ElevatedButton( child: const Text('Back to first screen!'), onPressed: () { Navigator.pop(context); }, ), ], )), ); } } class CustomPageRoute<t> extends PageRoute<t> { final Widget child; CustomPageRoute(this.child); @override Color get barrierColor => Colors.black; @override String get barrierLabel => ''; @override bool get maintainState => true; @override Duration get transitionDuration => const Duration(seconds: 2); @override Widget buildPage(BuildContext context, Animation<double> animation, Animation<double> secondaryAnimation) { return FadeTransition( opacity: animation, child: child, ); } }</double></double></t></t></widget> Output Conclusion In this article, we learned to animate a widget across screens in Flutter. We have also learned what the types of custom animations in Flutter are. If you need custom support in mobile application development, reach our Flutter developers for business application development and complete apps solutions. Keep visiting Flutter Agency for more such solutions. Source: https://flutteragency.com/animate-widget-across-screens-flutter/