AndreasBrauner
1,000+ Views

World Championships in Gymwheel 2018 Team Final Netherlands Ilse van der Ham




Worldchampionship in Gymwheel 2018 in Magglingen Switzerland
gymnastics in a wheel - Gymwheel

Rhönrad Weltmeisterschaften 2018 in Magglingen Schweiz
Turnen in einem Rad - Rhönrad

Campeonato del mundo in Gymnastic Wheel in Magglingen Suiza
Gimnasia en una rueda - Gymnastic Wheel

If You want to learn Gymwheel - look at this card there are all
Gymwheel Clubs Worldwide

Rhönrad: eine Sportart die vor 90 Jahren in der Rhön von Otto Feick erfunden wurde. Heute wird das Rhönrad einerseits im als Wettkampf Sportgerät verwendet, aber auch als Akrobatik Gerät im Zirkus.

Gymwheel: a sport that was invented 90 years ago in the Rhön by Otto Feick. Today, the Gymwhee is used on the one hand as a competition sports equipment, but also as an acrobatics device in the circus.
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
푸시 업의 자세와 종류!! (Home 스포츠)
안녕하세요! 즐거운 주말을 보내시고 다들 신나는? 월요일을 보내고 계신가요?! 날씨가 더워지면서 점점 여름이 오고 있는 것 같아요! 여름하면 또 열심히 몸 관리 하면서 휴가를 즐기면 좋을 것 같은데.. 막상 운동하기는 귀찮고 해서!! 집에서 간단히 운동을 할 수 있도록 도와드리면 좋을 것 같아 앞으로 '홈 스포츠'들을 몇가지를 공유해드리도록 하겠습니다. 먼저 푸시 업!! 기본적인 운동으로 탄탄 몸매로 갈 수 있는 첫번째 종목입니다! 1. 기본 자세 - 발을 붙이고, 팔은 어깨보다 살짝 넓게 업드려 엉덩이와 어깨가 동시에 내려 갈 수 있도록 합니다. 포인트: 머리부터 발까지 일직선 유지, 중간 엉덩이가 내려오지 않도록 주의!! * 가슴, 팔, 어깨, 코어 근육에 가장 효과적으로 적용 됩니다. 2. 내로우 그립 - 손의 간격을 어깨보다 살짝 좁게 하여 푸쉬업을 실시 포인트: 팔을 배 쪽으로 살짝내려 팔꿈치에 무리가지 않도록 해야합니다. * 팔 근육의 초점을 맞춘 자세 3. 다이아몬드 푸쉬업 - 사진과 같이 손을 삼각형으로 만들고 실시 포인트: 삼각형을 유지하고 실시 * 가슴 중앙 근육 발달, 어깨와 팔 근육에도 도움 4. 힌두푸쉬업/ 배밀기/ 웨이브 푸쉬업 - 영상을 보시구 따라하시면 되겠습니다. 얼굴- 몸- 힙 이런 식으로 몸의 전체적인 근육을 움직이시는게 제일 중요합니다. 포인트: 이 동작은 빨리 하시는게 아니구, 천천히 동작을 따라하시는게 포인트! * 어깨, 광배근, 팔 근육에 자극이 많이 갑니다. 이외에도 다양하고 쉽고 어려운 동작의 푸쉬업들이 있습니다.(아래영상 참고) 처음부터 무리하게 하면 다칠 수도 있으니, 천천히 몸이 받아드릴수 있게 훈련을 하시면 올 여름 재밌게 보내실 수 있으실 것 같습니다!! 다들 즐거운 푸쉬업 타임 보내세요~~^^ㅎㅎ
❤ " Đuổi hình, bắt chữ" ❤ cùng với cộng đồng Du lịch nhé.
Một minigame đã từng làm mưa gió trong một thời gian nay đã xuất hiện tại Vingle Và câu hỏi cho tuần này: Câu 1: Nhìn hình bên dưới, các bạn hãy đoán một địa danh nổi tiếng tại Việt Nam và nó thuộc tỉnh thành nào ? Câu 2: Comment một con số ngẫu nhiên ( sẽ có 2 giải chọn ngẫu nhiên ) để có cơ hội nhận giải Theo các bạn hình trên là "ám chỉ " một địa điểm nào tại Việt Nam nhỉ?? ❤ CÁCH THỨC THAM GIA CỰC KỲ ĐƠN GIẢN - Bước 1: Đăng ký và đăng nhập vào Cộng đồng mạng Vingle. - Bước 2: Tham gia vào 2 cộng đồng ( là điều kiện bắt buộc nhé ) + Travel Viet Nam: https://www.vingle.net/community/Travel-Vietnam + Travel : https://www.vingle.net/community/Travel - Bước 3: Like bài này và Trả lời câu hỏi được nêu ra trong hình trên và Comment ngay dưới bài viết với CÚ PHÁP: TÊN ĐỊA DANH- TỈNH THÀNH - CON SỐ NGẪU NHIÊN- ĐÃ JOIN SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG TRÙNG NHAU NHÉ, NẾU TRÙNG NHAU THÌ MÌNH TÍNH NGƯỜI COMMENT TRƯỚC LÀ NG TRÚNG GIẢI Người có câu trả lời ĐÚNG NHẤT, SỚM NHẤT và LÀM ĐÚNG THEO HƯỚNG DẪN sẽ giành chiến thắng! Bên cạnh đó, sẽ có một vài giải thưởng NGẪU NHIÊN cho ai trả lời đúng nữa nhé! VÀ PHÍA DƯỚI LÀ CÁCH THỨC THAM GIA BẰNG HÌNH ẢNH NHÉ :) Các bạn click vào Nút JOIN ở trên để tham gia cộng đồng theo link https://www.vingle.net/community/Travel Các bạn click vào Nút JOIN ở trên để tham gia cộng đồng theo link https://www.vingle.net/community/Travel-Vietnam ❤ GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN - 03 Giải nhất: thẻ cào trị giá 50,000đ - 03 Giải nhì: thẻ cào trị giá 20,000đ Mỗi giải sẽ có trao cho 1 người trả lời sớm nhất và đúng nhất Và mỗi 2 giải còn lại sẽ trao ngẫu nhiên. "Muốn kiếm thêm thẻ cào: click click " ==>>> https://www.vingle.net/posts/1012569 ❤ THỜI GIAN THAM GIA Ngay từ 9h00 ( 26.08.2015 ) đến 12h00 thứ 6 ( 28/08/2015 ) ❤ CÔNG BỐ KẾT QUẢ Thông tin người thắng cuộc sẽ được các công bố vào chiều thứ 6 lúc 4h00 ngày 28.08.2015 và sẽ được cập nhật ngay trên cuộc thi nhé. Mọi người nhớ theo dõi để xem ai là người trúng giải nhé :) Giải nhất 50k Cmt sớm nhất @Tienphat Giải nhì 50k chọn ngẫu nhiên @jacobpham005, @Minhhuy Giải nhất 20k Cmt sớm nhất @LyTrucVo Giải nhì 20k chọn ngẫu nhiên @Alatin, @nnccbdcmt ❤ HÌNH THỨC NHẬN GIẢI Những bạn đoạt giải được công bố nêu tên để lại comment xác nhận mình là người chiến thắng và nói rõ mạng di động mà các bạn muốn lấy mã nạp thẻ nhé! ** BAN TỔ CHỨC SẼ GỬI MÃ THẺ QUA INBOX TRÊN VINGLE CHO CÁC BẠN!!!!
플랭크(Plank) 자세와 종류! <Home 스포츠>
<홈-스포츠> 즐기는 분들을 위해 오늘은 플랭크 동작을 준비해봤습니다. 플랭크는 올바른 자세로 시간에 맞춰 유지하는 운동으로 자신과의 싸움을 해야하는 어렵지만 매우 효과적인 동작이라고 필자는 생각합니다. 플랭크는 코어운동 중 가장 기본적인 운동입니다. 전체의 중심근육 수축시켜 몸의 중심인 척추주변 근육을 발달 시킵니다. 1. 엘보우 플랭크 - 기본적인 자세입니다. - 팔꿈치를 땅에 대고 엎드린 자세로, 발끝으로 하체를 전부 들어올리는 자세입니다. 포인트 - 목과 어깨, 그리고 엉덩이 부분이 일자 형태로 유지 - 허리와 복근 쪽에 힘을 주시고 하면, 훨씬 쉽게 유지 - 시선은 대각선 방향 지면 시간과 세트 초급: 15초~30초씩 5세트 중급: 30초~1분씩 5세트 상급: 1분~1분 30초씩 5세트 2. 풀 플랭크 - 팔을 앞으로 세운 후, 몸 일자로 유지하는 동작입니다. - 초보자들 처음으로 시작하기 좋은 동작입니다. 포인트 - 팔, 목, 어깨, 엉덩이 일자 형태로 유지 시간과 세트 초급: 45초~1분씩 5세트 중급: 1분~1분 30초씩 5세트 상급: 2분씩 5세트 3. 사이드 플랭크 - 옆으로 누워 엘보우 플랭크를 하는 자세입니다. 포인트 - 어깨부터 발까지 일직선 유지 (엉덩이와 허리가 앞뒤로 빠지지 않도록 주의) - 코어근육(허리, 복근)을 사용하여 몸의 밸런스 유지 시간과 세트 초급: 30초~1분씩 3세트 중급: 1분씩 5세트 상급: 1분 30초씩 5세트 4. 리버스 플랭크 - 천장을 바라보는 플랭크 자세입니다. - 머리부터 발끝까지 일자로 유지한 상태에서 팔을 뒤로 뻗어 몸통을 지지 하도록 합니다. 포인트 - 코어근육, 팔, 어깨 쓰는 운동 - 엉덩이, 목이 뒤로 안넘어가도록 주의 시간과 세트 초급: 15초~30초씩 3세트 중급: 30초~1분씩 5세트 상급: 1분 30초씩 5세트 코어운동으로 몸의 전반적인 기초근육을 단련해 보시면, 다른 운동을 하실 때에도 많은 도움 되실 것 같아 카드를 작성했습니다. - 궁금하신 점은 언제나 댓글 혹은 톡으로 물어봐주세요!^^-
[Sense Soccer] Ability of Amateur and Pro
(I have been playing soccer and futsal every week, pic=Sense Soccer) While I am playing soccer, I realized many things. I would like to share learning points seeing people who are very good at playing soccer. Although Korea is small country, there are so many people good at soccer. I would like to analyze two viewpoints. The one thing is in small country, it's possible to have many competitive people. The other is how awesome pro players are. I have played soccer and futsal every week. Sometimes I played futsal through Plabfootball which is matching sharing service for people who want to play futsal alone due to they have no friends can play together at that time. Every time I was playing soccer, I realized so many people could play soccer better than I could. I want to be best player in the world. Korean population is about 50 million. Among this, I want to guess 10-40 generation can play soccer well in amateur scene. In addition, except women. They are not mainstream about soccer normally in Korea. Also, if I select only Seoul residents, a population playing soccer is decreased. I am not sure exact population but even though amateur, there are many people who are great at soccer. Actually, we can guess countries of EU, Brazil, Mexico, etc population are higher than Korea so there are more people can soccer well. From Oct. 2015, I was in Germany as an international student. I had played with my German friends, French and Mexican. I had thought EU and other continents are better than Korea. However, Korean can play and be competitive like other countries playing soccer together. (Although Iceland has a small population, they expanded to quarter final of 2016 UEFA EURO, pic=Yonhap News) As playing with them, I could be a best goalkeeper. The evidence is that my friends said to me a best player they had never seen before. So Korean can be competitive even though infra network is lack for soccer. I would like to talk about the other. Amateur can show amazing performance. What about pro? I cannot imagine how wonderful pro are. Also, pro are competing each other to win league title. Then among players, Lionel Messi and Son Heung-Min are really best player in the world. When I was a university student, I did interview my university's soccer players. I asked, "Did you play with amateur?" They said, "Yes. We played easily." They said, if they played seriously like real match, any amateur could not intercept. Although we cannot intercept university's player, then what about league players? (The best player in Korea, Son Heung-Min, pic=Yonhap News) Therefore, I really respect Sonny. Because he is best player in Korea now and top class in the world. He can beat amateur very easily. Other pro players may be same like Sonny. In short, like many competitive amateurs in soccer area, I think so many great people may be in each area. So now, the government and managers should find, care and develop them. They should not wait but approach to them actively. Moreover, although small country, amateur and worst appearance, we should not ignore. In addition, we should not overlook pro's ability. The government and managers have to help them maintain and develop their skills and capabilities. Also, they provide and make good environments for professionals. If they want to teach someone and contribute with their knowhow, organizations help them. With competitive amateur and pro, we can make society better place.
[TẬP 6] OH MY GIRLS! "Cho con bú , tình duyên và hướng dẫn quẩy"
Oh My Girls! đã quay trở lại với một phiên bản hoàn mới, mỗi cặp đôi người đẹp của chúng ta sẽ lần lượt xuất hiện với vai trò "Tổng đài viên" để trả lời những câu hỏi "bá đạo" nhưng cũng không kém phần "tinh nghịch" của các bạn! Hãy cùng đón xem màn "lột xác" lần này của các hotgirl nhé! Trong tập 6 này chúc mừng chủ nhân các COMMENT các bạn được chọn để thử thách hot girl nhé: @minhlong, @thanglong @ThoLee Cùng tham gia đặt thử thách và câu hỏi cho mấy hot girl của chúng ta vào những tập sau nhé ^^! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ Xem toàn bộ series OMG! tại --- Oh My Girls! Collection ❤ Subscribe YouTube --- Vingle Video Channel ❤ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TẬP 5 -- Tại lúc [3h00 PM ngày 17.9] của Oh My Girls! - Tập 6 >>>> CLICK NGAY: Oh My Girls Tập 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ CÁC BƯỚC ĐỂ NHẬN GIẢI Những bạn đoạt giải được NÊU TÊN TRONG TẬP 6: 1) Để lại comment xác nhận mình là người chiến thắng và; 2) Nói rõ mạng di động mà các bạn muốn lấy mã nạp thẻ nhé! ** BAN TỔ CHỨC SẼ GỬI MÃ THẺ QUA INBOX TRÊN VINGLE CHO CÁC BẠN!!!! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ CÂU HỎI CỦA TẬP 6 Bé gái trong ảnh là ai?????? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ CÁCH THỨC THAM GIA CỰC KỲ ĐƠN GIẢN - Trả lời câu hỏi của các người đẹp một cách chính xác nhất. - Comment ngay dưới bài viết mỗi tập. Người có câu trả lời ĐÚNG và COMMENT CUỐI CÙNG NHẤT sẽ giành chiến thắng! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN -- 01 Giải nhất: Thẻ cào trị giá 100,000đ -- 01 Giải nhì: Thẻ cào trị giá 50,000đ -- 02 Giải ba: Thẻ cào trị giá 20,000đ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ THỜI GIAN THAM GIA Ngay từ bây giờ đến 16H00 CHIỀU THỨ TƯ (23/09/2015) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ CÔNG BỐ KẾT QUẢ Thông tin người thắng cuộc sẽ được các công bố vào tập tiếp theo của chương trình! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ❤ LƯU Ý 3 NGÀY SAU KHI CÔNG BỐ GIẢI, nếu các bạn thắng cuộc không comment để xác nhận, BTC sẽ trao giải thưởng cho thành viên khác! BÚ? QUÁT ĐỜ BÚ? @____@ ? ANH BÚ???? NHẬP TÂM DZÔ! BUỒN.... RỒI BUỒN NGỦ..... MẤY CHẾ LÀM DZÌ DZẬY? =)))))))))) OÁNH ĐÀN MÀ MẾU DZỮ DZẬY SHI??? ĐANG DIỄN MÀ BỊ ĐIỆN GIỰT =))) Ý, LÔNG NÁCH MINX MỚI NHUỘM KÌA =)))))) Để biết thêm về các hot girls của tập này: ❤ Shi: https://www.vingle.net/collections/2909214-Shi ❤ Ngọc Minx: https://www.vingle.net/collections/3034379-Ng%E1%BB%8Dc-Minx YÊU CẦU, THỬ THÁCH CỦA CÁC BẠN LÀ GÌ? MAU HỎI VÀ THÁCH THỨC CÁC CÔ NÀNG HOT GIRLS VỐN "ĐỎNG ĐẢNH" NÀY NÀO. COMMENT NGAY THÔI, VÀ ĐỪNG QUÊN TRẢ LỜI CÂU HỎI TẬP 5 ĐỂ LẤY THẺ CÀO NHÉ : )
신이 모든 서사를 몰빵한 것 같은 운동선수
큰 언니 따라 놀러 갔다가 우연히 운동선수 시작 하지만 키가 크지 않아 만년 후보선수. 키가 자라지 않자 그만 두려 했지만 은사님이 만류 잘했던 동기들 덕분에 배구로 유명한 고등학교 진학 하지만 여전히 키는 작아 수비나 리시브 위주로 훈련 집중 세터 리베로 센터 여러 포지션을 전전함.(현재는 레프트 포지션) 그러다 키가 자라고 있던 시기에 선배 언니의 부상으로 기회 찾아옴. 점점 이름을 알리기 시작하면서 청소년 국가대표에 발탁 프로 1순위로 입단, 입단하자 마자 전년도 꼴찌팀 통합우승으로 이끔. 키자 작았을 때 했던 수비능력이 빛을 발함 (키가 크면 수비 측면이 약하기 때문에 지금 더 높은 평가를 받음) 신인이 타기 힘든 mvp를 타며 6관왕에 오름. 데뷔하자 마자 두각을 보이자 성인 국가대표에 발탁 신인이지만 국가대표 주전 자리를 꿰차며 국가대표 에이스가 됨. 엄청난 활약을 하면서 세계에 “김연경”이라는 이름을 알림 데뷔하자 마자 우승으로 계속 이끌자 더 큰 무대가 고픔 가까운 일본에서 먼저 검증을 받고 세계 무대로 나가기로 함. 국내에서 의심했고 일본에서도 용병으로 과연 성공할지 의심했지만, 텃세를 이겨내고 역시 꼴찌팀에 가까웠던 팀을 우승으로 이끔 (영입시 여론 안 좋았던 일본 팬들은 가지 말아달라고 붙잡고, 아직도 일본팀에서 선수 아니면 코치로 뛰어달라고 러브콜해온다고함) 좋은 조건으로 세계 최고 리그인 터키 진출. 진출하자 마자 유럽챔피언스리그 우승으로 이끌며 mvp수상. 2012 런던 올림픽에서 엄청난 활약으로 노메달 국가인 4위지만 독보적이기에 김연경에게 올림픽 mvp를 주게 됨 (거의 메달 딴 국가에서 선수를 선정하지만 몇 안되는 예외적인 경우) 어떤 한 기자가 질문하길, “당신은 세계 최고 공격수라고 평가를 받는다,그럼 세계에서 두번째는 누구라고 생각하는가?” 세계에서 “김연경”이라는 이름을 더욱 각인시키며 터키 페네르바체라는 팀에서 여러 해 보내며 개인상을 거머쥐고 우승을 하며 탄탄대로 커리어를 쌓음. 그러다 역대 최고 대우를 받으며 중국리그 진출 역시 우승으로 끌어올림. 다시 터키리그 엑자시바시 팀으로 복귀 현재 아시아인 최초로 유럽배구팀 주장을 맡고 있고, 최근 클럽챔피언십 대화에서 개인상 수상을 함 또한 fivb선수위원회에 속하고 있음 이로써 전 클럽대회에서 수상한 기록을 세움. 며칠 전 복근 4cm가 찢어진 상태(본인 피셜 한달 휴식해야할 정도임)로 진통제를 먹어가며 양 팀 통틀어 최다득점을 했고 올림픽 티켓을 따냄 리우 올림픽때 했던 식빵으로 인해 기센 언니 이미지지만 코트 안에서 자기 실수에는 냉정하고 선수들의 멘탈까지 잡아주는 참리더이자 정신적 지주임. 남부럽지 않은 커리어를 쌓아올렸지만 단 하나, 올림픽 메달만이 없는 상황. 국가대표 15년째 에이스, 과연 배구 강국들을 제치고 마지막 2020 도쿄 올림픽에서 메달을 걸 수 있을까? ㅊㅊ: 더쿠 !!실력 멘탈 리더쉽 애국심 모든게 완벽한 갓연경!! 갓연경님의 오랜바램이였던 올림픽메달 이번 도쿄에서는 꼭 걸 수 있기를 🙏