shadowgun1102
5+ Views

xsmn

XSMB Thứ 4 hay còn gọi là xổ số Bắc Ninh do công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh phát hành. Công ty có 100% vốn đầu tư Nhà nước, trụ sở đặt tại địa chỉ số 27 Nguyễn Đăng Đạo - Suối Hoa - Tp Bắc Ninh -  Tỉnh Bắc Ninh.

Tiền thân của công ty là chi nhánh xổ số của Công ty Xổ số Hà Bắc. Vào năm 1997 tỉnh Bắc Ninh tái lập, UBND tỉnh Bắc Ninh sau đó cũng ra quyết định thành lập công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh, năm 2009 đổi tên thành công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Ninh.

0 Likes
0 Shares
{count, plural, =0 {Comment} one {Comment} other {{count} Comments}}
Suggested
Recent
Like
Comment
Share