ltkngoch2tech
1+ Views

Học các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh như thế nào

Khi học tiếng Anh, nhiều khả năng bạn đã gặp phải trường hợp làm một bài tập điền từ vào chỗ trống nhưng không biết nên điền danh từ, tính từ, động từ hay loại từ như thế nào cho đúng ngữ pháp phải không nào? Vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu chúng ta biết được điểm cốt lõi nhất trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, đó là cấu trúc câu tiếng Anh.

Hãy tưởng tượng việc đặt một câu trong tiếng Anh giống như là xếp hình vậy: bạn cần xếp các mảnh (các thành phần của câu) sao cho ăn khớp với nhau (sao cho đúng nguyên tắc ngữ pháp) để tạo thành một bức hình hoản chỉnh (để tạo ra một câu hoàn chỉnh). Khi hiểu được trong một câu bao gồm có những thành phần nào và ghép với nhau làm sao là bạn sẽ đặt được câu tiếng Anh đúng ngữ pháp ngay!

Cũng giống với tiếng Việt, cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh của một câu khá đơn giản: chủ ngữ - vị ngữ, nghĩa là người hoặc vật thực hiện hành động nào đó. Vị ngữ thì luôn luôn bắt đầu bằng một động từ chính trong câu, cho nên chỉ cần xác định vị trí của động từ chính này là chúng ta sẽ biết chủ ngữ và vị ngữ ở đâu ngay.
Nếu phân tích thêm một bước nữa, ta sẽ nhận ra là chủ ngữ và vị ngữ còn bao gồm những thành phần nhỏ thuộc nhiều từ loại khác nhau như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, vân vân. Từ đó chúng ta sẽ hiểu được những từ loại này có liên hệ với nhau theo nguyên tắc ngữ pháp nào (ví dụ như tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ), từ đó có thể tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh và dễ dàng đặt câu tiếng Anh riêng của bạn bằng cách lắp ghép các từ loại với nhau theo nguyên tắc đã học.

Suy cho cùng thì tất cả cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cũng chỉ xoay quanh cấu trúc câu gồm những thành phần gì và các thành phần tương tác với nhau thế nào thôi. Nếu nắm chắc được điểm này là xem như nói và viết tiếng Anh đúng ngữ pháp trong lòng bàn tay. Bạn có thể học về cấu trúc câu tiếng Anh tại đây nhé:Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản : Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cốt lõi
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent