akachain

Blockchain dịch vụ và những tiện ích mang lại cho doanh nghiệp

Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong đó có tên Blockchain, công nghệ này hứa sẽ đổi thay hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Tiện dụng hơn, nhanh hơn, an toàn hơn,… là những gì mà Blockchain dịch vụ đem đến.

Blockchain là gì ?

Vào năm 2008, một lập trình viên tên là Satoshi Nakamoto đã phát minh và sáng tạo ra công nghệ Blockchain cùng với Bitcoin. Lúc ấy, Blockchain đóng vai trò như một cuốn sổ cái cho tât cả những giao dịch bằng đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Với sự tăng trưởng của kỹ thuật, ngày nay Blockchain đã được áp dụng phổ biến tới nhiều góc cạnh trong cuộc sống như tài chính, y tế, giáo dục, bất động sản…

Nếu từ trước đến giờ, mỗi người chúng ta lúc đi học sẽ được cấp một quyển sổ học bạ ghi lại quá trình học hành của bản thân, nhưng quyển sổ ấy có thể bị mất, bị hư hại, gây khó khăn khi chuyển cấp học, chuyển trường. Với kỹ thuật Blockchain, bạn có thể hoàn toàn yên tâm giấy tờ, học bạ của mình sẽ được lưu trữ an toàn, minh bạch và vô thời hạn trong các khối dữ liệu. Trường đại học lớn nhất nước cộng hòa Cyprus, Nicosia là ngôi trường tiên phong sử dụng khoa học Blockchain để điều hành, quản lý chứng chỉ của sinh viên từ các nền tảng MOOC. Không những thế, nó còn là cầu nối giữa sinh viên và những nhà phỏng vấn, giúp đôi bên tìm được công việc, nguồn nhân lực thích hợp. Các nhà tuyển dụng có thể thuận tiện truy xuất vào các khối dữ liệu chứa thông tin, thành tích học tập của sinh viên trên nền tảng Blockchain để chọn ra các sinh viên sở hữu năng lực, phù hợp nhất có tổ chức.

Tiện ích mà blockchain mang đến


1 trong những tiện ích của Blockchain dịch vụ mang đến ấy là trong y tế, bệnh nhân sẽ dễ dàng chủ động, nắm bắt được giấy tờ bệnh án của mình thay vì bệnh án của các bệnh nhân thường được lưu trữ trên máy chủ của những bệnh viện, tổ chức bảo hiểm,… Bệnh nhân có thể nhận được những cập nhật lịch sử sức khỏe, xem được thông tin mới nhất, xác thực nhất vào bất kỳ lúc nào, ở bất cứ đâu, qua đấy có thể nắm rõ tình hình sức khỏe của bản thân. Đặc biệt, ích lợi to lớn của nền tảng Blockchain trong y tế mang lại ấy là trong trường hợp bệnh nhân chuyển giao bệnh viện, mỗi bệnh nhân chỉ cần truy xuất thông báo và kết quả chỉ số xét nghiệm của mình trên những khối lưu trữ dữ liệu của Blockchain, đề cập cả lúc 2 bệnh viện không cùng ngôn ngữ hay dùng phần mềm khác nhau, dù ở bất kỳ đâu trên toàn thế giới. Việc này giúp giảm thiểu giá tiền khám bệnh, xét nghiệm, tiết kiệm thời gian cho người bệnh và các bệnh viện. Điều này đặc biệt bổ ích tại Việt Nam trong khi xu hướng du lịch khám bệnh tại nước ngoài ngày càng nâng cao, cộng với sự tăng trưởng của kinh tế, chất lượng cuộc sống của người dân được tăng, họ muốn đi đến các đất nước sở hữu nền y khoa tiên tiến hơn để khám bệnh kết hợp với du lịch.

Blockchain dịch vụ tại Việt Nam có cần thiết


Tại Việt Nam, để đón đầu làn sóng công nghiệp 4.0, hàng loạt các doanh nghiệp công nghệ cung cấp Blockchain dịch vụ đã được thành lập như Bytesoft, Vinsofts,… và đặc biệt là Akachain, công ty con trực thuộc tập đoàn công nghệ bậc nhất Việt Nam FPT Software. Akachain là 1 doanh nghiệp hoạt động trên toàn thế giới, sở hữu trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Tokyo và Singapore với những lập trình viên giàu kinh nghiệm, sở hữu kĩ năng cao cùng có đó là nhóm các chuyên gia marketing đủ đáp ứng mọi bắt buộc từ phía đối tác. Đặc trưng là trong ngành nghề tài chính, Akachain đã và đang hiệp tác với nhiều đối tác trong ngành nghề tài chính như Bảo Kim, UTOP,… đã mang lại các trải nghiệm tốt nhất cho người mua.
Akachain
Địa chỉ: 107 Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội.
SĐT: +84 962 516 915
akachain
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
19 types of hackers 2023 : You should know - isoftwarestore
Hackers are individuals or groups who use their technical skills and knowledge to gain unauthorized access to computer systems, networks, and data. They can be classified as white hat, black hat, grey hat, blue hat, red hat, state-sponsored, insider, hacktivists, cybercriminals, APT, phishers, malware hackers, DDoS attackers, IoT, Cryptojacking, Cyber Espionage, Ransomware and Zero-day hackers. Each type of hacker has different motivations and methods, some use their skills for legitimate and legal purposes, others for illegal and malicious activities. It's important to note that the terminology and classification of hackers can vary depending on the source. However, here are 19 types of hackers: White Hat : Ethical hackers who use their skills for legitimate and legal purposes to identify vulnerabilities and improve security. Black Hat : Malicious hackers who use their skills for illegal and harmful activities such as stealing sensitive information, disrupting networks, and spreading malware. Grey Hat : who fall in between white and black hat hackers, using hacking techniques for both good and bad purposes. Script Kiddies: Individuals who use pre-existing scripts or programs to hack into systems, rather than developing their own tools or techniques. State-Sponsored Hackers: Hackers sponsored by a government or organization to conduct cyber attacks for political or strategic purposes. Insider Hackers: Individuals who have legitimate access to a system or network, but use their access for unauthorized purposes. Hacktivists: Hackers who use their skills for political or social activism. Cybercriminals: who use their skills for financial gain such as identity theft, credit card fraud and extortion. APT Hackers: Advanced persistent threat hackers who use sophisticated techniques and tools to gain unauthorized access to a system or network and maintain access over an extended period. Phishers: who use social engineering tactics to trick individuals into giving away sensitive information such as login credentials. Malware hackers: who use malware, such as viruses and Trojans, to gain unauthorized access to a system or network. DDoS attackers: who use distributed denial of service (DDoS) attacks to flood a target system with traffic to make it unavailable for legitimate users IoT Hackers: who target Internet of Things (IoT) devices such as smart home devices, and use them to launch attacks on other systems. Cryptojacking : who use malware to mine cryptocurrency on a victim's computer or device Blue Hat : who work with organizations or governments to test and identify vulnerabilities in their systems. Red Hat : Ethical hackers who use their skills to identify and report vulnerabilities in systems and networks. Cyber Espionage : who use their skills to collect sensitive information for political or strategic purposes. Ransomware hackers: who use malware to encrypt a victim's files and demand a ransom to restore access. Zero-day Hackers: who exploit vulnerabilities that have yet to be discovered or disclosed how to protect yourself from hacking activities ? Preventing hacking attempts requires a multi-layered approach that includes: 1) Keeping software and operating systems up to date with the latest security patches. 2) Implementing a firewall to block unauthorized access to your network. 3) Using anti-virus software to protect against malware and other malicious software. 4) Using a virtual private network (VPN) when connecting to public Wi-Fi. 5) Being vigilant and monitoring your network for any suspicious activity. 6) Securing your router by changing the default login credentials and disabling remote management. 7) Using intrusion detection and prevention systems to detect and prevent unauthorized access attempts. 8) Using two-factor authentication when accessing sensitive information. 9) Educating yourself and staying informed about the latest hacking techniques and how to protect against them. 10) Avoiding clicking on links or opening attachments from unknown sources. 11) Backing up important data regularly. 12) Using strong and unique passwords. 13) Restricting access to sensitive data and systems to only authorized personnel. 14) By implementing these steps, you can help to protect your device and network from hacking attempts, keep in mind that no security measure is foolproof, and it is important to be vigilant and stay informed about the latest threats to protect your devices and network. Conclusion They use a variety of hacking tools and techniques to gain access to systems and networks, such as exploiting known vulnerabilities, using malware, and social engineering. They can target individuals, organizations, and governments, and their actions can range from harmless pranks to serious crimes such as identity theft and data breaches. it is important to be vigilant and to monitor your network for any suspicious activity and educate yourself on the latest hacking techniques and how to protect against them. To protect against hacking, it is important to keep software and operating systems up to date with the latest security patches, use anti-virus software, isoftwarestore sells antivirus software at the best prices. It offers the latest and most advanced software to protect your devices from malware, viruses, spyware, and other malicious software. It offers a wide range of products with additional features like real-time protection, regular updates, and customer support. Users can compare and research different options before purchasing and can also avail discounts and offers.
Outsource Managed Services: The Smart Choice for Business Growth
https://techmatterglobal.com/outsource-managed-services-for-business-growth/ are tasks that are taken care of by a third party, most often as part of corporate IT solutions. The managed services model is a method of general outsourcing activities to a professional to minimize expenses, increase service quality, or free up internal teams to engage in business-specific chores. A managed service provider (MSP) is a firm that delivers such services. Some of the features of these services include network and infrastructure management, security, and monitoring. MSPs handle administration services regularly, allowing customers to focus on developing their services rather than stressing about long system downtimes or service disruptions. Since each business has a unique configuration, an MSP may offer a wide range of service alternatives. Technical assistance, repair, and subscription services are two categories of MSP products. The main goal of MSP technical support fix services is to remotely fix problems or dispatch professionals to a company’s site to do so. MSPs who offer this service will charge the business for the troubleshooting time and any parts necessary to fix the issue. How Outsource Managed Services Can Help Your Business Grow? More and more small businesses are turning to managed IT services in an effort to cut costs and improve efficiency. You won’t ever have to waste your time and money managing in-house IT specialists or studying the newest technological developments when you have a managed IT service on speed dial. Instead, hiring a third party with the necessary knowledge to handle your company’s IT demands is best. It’s common for business leaders to associate their IT teams with managed service providers (MSPs). They believe that by hiring one on the recommendation of their CIO or IT director, they have authorized an IT remedy. However, MSPs are more than just technical resources that can be utilized while connectivity is unavailable. Trustworthy MSPs provide the answers that companies of all kinds and all market sectors need to realize their maximum expansion potential. MSPs can utilize their IT knowledge to benefit businesses by increasing efficiency, reducing costs, and generating income. The key ways in which a outsourced Managed Service Provider can aid in the expansion of your business are as follows: 1. Increased Efficiency An MSP can help you tailor your company’s IT infrastructure to your needs. Furthermore, it is possible to create an operational environment that increases worker productivity while limiting downtime and the possibility of system breakdowns. Most of the time, your MSP can manage your infrastructure. This saves you time and makes sure that your business runs smoothly. Additionally, many MSPs provide service around the clock, although the majority of in-house IT departments need help to do so. Employees in businesses without MSPs will experience some downtime in the morning, whereas MSPs can fix an overnight network issue before the first workers arrive in the morning. Additionally, you risk losing more money and clients the longer your systems remain down. MSPs work with several clients from various industries. As a direct result, their crew has amassed a wealth of expertise concerning the various technical and business issues that call for IT solutions. MSPs can recommend and assist you in planning and installing workable solutions that can help you maximize the efficiency of your company based on their experience. 2. Cost Savings Using a managed service provider can prevent your business from paying for expensive new hires with specialized skillsets, such as cybersecurity. MSP workers can enhance your in-house staff by covering significant talent gaps. Additionally, MSPs often charge either a per-use cost model or a regular monthly price, allowing you to change the services you require as necessary. You can swiftly scale up the assistance and services required if demand increases. You can easily take a service out of your contract if you no longer need it. Businesses frequently experience significant cost savings in two other areas when partnering with an MSP. MSPs often assist organizations in locating the hardware and software they want at prices below the competition. MSPs have extensive supplier networks and can often get better prices. And because they can, they can assist you in acquiring and deploying applications and solutions that you have resisted for a long time, which can significantly influence your organization. 3. Improved Security The question of when a cybercriminal will target a firm is now the only one that remains in the modern world. And cyberattacks may be disastrous, with the physical, financial, and reputational losses frequently sufficient to drive a corporation out of existence. Even though you can’t stop someone from trying, you can make and use the right cybersecurity plan to make it much less likely that they will succeed. Furthermore, MSPs and MSSPs typically have access to advanced security tools that most firms do not have. You need to protect your company as much as possible from cybersecurity threats, which requires a combination of experience, resources, and focused time. Cybercriminals are only one threat, though. 4. Access to Expertise It’s difficult and time-consuming to hire an IT team, and you will know how capable they are once a critical network issue arises. Some people do exceptionally well on the test. It’s risky to rely on someone else to fix the problem for your business because they might need more time to do so. Even if your IT personnel are knowledgeable and familiar with your systems, you may discover that they need to be equipped to operate or maintain new equipment and techniques when they are added. The biggest problem is that even the best-trained staff members need the depth of expertise and experience of an MSP’s massive team. When your staff lacks certain areas of expertise, an MSP can help. It does not make sense to require an employee to master a new skill set to complete a one-time project. A Managed Service Provider (MSP) provides access to a group of specialists with particular expertise that you otherwise would not have. 5. Scalability The cost of keeping an IT team in-house is high, which is why you often see them understaffed, overworked, and unable to finish all their tasks because they need more time or resources. That is not effective daily and certainly not while your business is trying to grow. Even training one more employee for your IT department can cost thousands of dollars, and there is no assurance that they will stay with the company.  Network scaling requires a lot of planning, personnel, and new hardware. It is an enormous expense for any business and frequently diverts an IT team’s attention away from other crucial functions like security. Managed services can assist you in expanding or upgrading your systems as needed without the need to hire and train personnel that you may not require in the future. How to Choose an Outsource Managed Services Provider? There is a wide selection of options to choose from when it comes to managed IT service providers. Check that you can put your company’s data and security in the hands of the managed IT provider. Before committing to managed IT services, consider the following questions: What kinds of solutions does the provider deliver? What is the scale of the provider? What history do they have? There are multiple sorts of managed IT service companies. More extensive managed IT service providers operate worldwide, but smaller ones may be preferable for your business. Additionally, you should be aware of whether they offer end users 24/7 support. Finding the right managed IT service provider for your business will depend on its specific requirements. For instance, the managed IT provider should have experience in cyber security if your organization places a high priority on data security. IT services can play a crucial role in your company’s expansion by offering outstanding support that will enable you to operate more effectively and free up your time for the priorities most important to your organization. Factors to Consider When Outsource Managed Services Finding the right partner for your Managed Services needs is significant. When selecting a managed services provider, it is essential to consider the following factors: Accessibility Your IT supplier, however, should be available at all hours to monitor your network and ensure its security. Make sure your managed services provider is reachable at all hours of the day, every day of the year, before committing to any agreement. It is critical to your company’s success. Rapid response and service Your service provider must always be accessible and responsive to your requirements and issues. Ensure your IT company answers the phone and doesn’t send calls to a call center. Look for a response time guarantee. Yearly budgeting for IT A reputable managed services company will sit with you to assist with future technology planning. Ask for their guidance and experience to help you with your annual planning, and search for methods to save costs and increase productivity with technology that will help your business go to the next level. Check if your managed services supplier is proactive and considers your needs. Emergency Recovery Planning Are you ready if a weather calamity, vandalism, or other outage affects your business? A good managed services provider will assist you in making plans, preserving your data, and ensuring your company can bounce back from a jarring occurrence. Partnerships with Third Party Vendors Utilizing a managed services provider has the benefit of handling your technology providers, saving you the time required to locate several vendors for service and support. When deciding on a provider, it is essential to consider the companies with which they partner and to ensure that they have experience with the software you intend to utilize. Conclusion Your company can benefit significantly from managed IT services because they increase security, scalability, and compliance. Small business owners can now gain a strategic advantage through modern business technology and assistance, enabling you and your staff to concentrate on what matters most.