dmngheninhvan
1+ Views

BÀI VĂN KHẤN CÔ SÁU CÔN ĐẢO, SẮM LỄ VÀ CÁCH KHẤN KHI VIẾNG MỘ CÔ SÁU


Khi đi lễ viếng mộ cô Sáu Côn Đảo, cần chuẩn bị đầy đủ bài văn khấn cô Sáu cũng như sắm lễ và hiểu rõ cách khấn khi viếng mộ cô Sáu.

Comment
Suggested
Recent