TMDTMuaBanNhanh
1+ Views

6 TÍNH NĂNG KHÔNG THỂ THIẾU TRONG WEBSITE BÁN HÀNG

Thiết kế website bán hàng chưa bao giờ hết sức hút trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Nó được xem như “thỏi nam châm” hốt bạc cho các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh. Với 6 tính năng không thể thiếu dưới đây, website bán hàng sẽ trở nên hấp dẫn khách hàng hơn bao giờ hết.

1. Tính năng thông báo về việc còn hàng trong kho
Khách hàng rất quan tâm về việc hàng hóa, sản phẩm mà họ cần mua, muốn mua có còn tồn tại trong kho hàng hay không khi truy cập và tìm kiếm thông tin trên website. Vì vậy tính năng thông báo với khách hàng về việc hàng còn trong kho hay không là vô cùng quan trọng. Cùng với đó bạn có thể gợi ý cho khách hàng về một vài sản phẩm có liên quan hoặc giúp họ có thể nhận thông báo khi nào hàng sẽ về. Có thể thông báo qua Email Marketing, điều đó sẽ làm gia tăng độ tin cậy của khách hàng với doanh nghiệp, cửa hàng.

2. Tính năng lọc sản phẩm
Tính năng này mang đến sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình tìm kiếm sản phẩm. Họ sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian tìm các mặt hàng mà mình cần mua. Bộ lọc sản phẩm sẽ giúp họ thao tác nhanh hơn. Bạn có thể để tính năng lọc sản phẩm theo dòng sản phẩm, theo mức giá trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu…

3. Hình ảnh sản phẩm
Hình ảnh demo về sản phẩm nhằm mục đích giúp bạn tiếp cận tốt hơn với khách hàng. Hình ảnh càng chi tiết càng tốt cho khách hàng trong việc theo dõi, từ đó khả năng đặt hàng sẽ cao hơn rất nhiều. Lưu ý khi chụp ảnh nên chụp theo nhiều góc khác nhau bởi đây là hoạt động mua hàng trực tuyến, khách hàng chỉ biết được chi tiết về sản phẩm thông qua hình ảnh trên website.

4. Tính năng giỏ hàng
Giỏ hàng là một trong những tính năng quan trọng và không thể thiếu của bất kỳ thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp nào hiện nay. Tính năng này sẽ giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt được những sản phẩm mình đã mua là gì, số lượng là bao nhiêu. Họ cũng có thể tùy chỉnh thay đổi số lượng các mặt hàng đã mua. Tính năng này mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn và đó chính là một phần quan trọng hình thành lên lượng khách hàng tiềm năng.

5. Tính năng về thông tin chuyển hàng
Sau khi đã mua xong sản phẩm, khách hàng rất quan tâm đến giá cả và thời gian vận chuyển hàng hóa là bao lâu. Hãy đưa ra thông báo để họ biết điều này. Đặc biệt nếu là hàng hóa vận chuyển đi quốc tế cần phải được niêm yết một cách rõ ràng. Nếu thiếu sót đi tính năng này trong phần đăng tin mua bán, website của bạn sẽ thiếu đi độ tin cậy trong mắt khách hàng. Gía cả vận chuyển hàng hóa cũng cần đưa ra cụ thể theo từng địa chỉ giao hàng khác nhau cũng như theo từng loại tiền tệ ( trường hợp vận chuyển quốc tế).

6. Chiết khấu
Rất nhiều khách hàng không thể tìm thấy nơi nhập mã coupon, chiết khấu trên một số website bán hàng, điều này khiến họ trở nên khó chịu và trên hết là cản trở quá trình mua sắm. Họ băn khoăn không biết những chương trình khuyến mại hay chiết khấu offline của sản phẩm có được áp dụng mua hàng online hay không và chúng được áp dụng như thế nào. Bạn cần thể hiện rõ điều này cho khách hàng biết để họ tiện theo dõi.
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
How to Repair SQL Database- A Detailed Guide
MS SQL Server is widely used as one of the relational databases containing a sophisticated internal structure and is highly reliable. To save the essential data, most of the organizations use the SQL database. But sometimes SQL database resulting in database corruption in SQL server due to virus infections, malfunctioning of the operating system, corrupted file system, etc. This is because the MDF file gets corrupted and there is a need to repair MDF files. Therefore this blog focuses on ‘how to repair SQL Database’ by explaining various methods. Reasons for Database Corruption in SQL Server- In a SQL Server server, there may be various possible explanations for corruption. As everyone knows, the main server files are the MDF files of SQL database. They store all user data but corruption in MDF files can corrupt the entire database. Therefore, we will discuss all the possible reasons for corruption in MDF files 1. If a client has stored the SQL database in a compressed folder it is likely to overwrite the MDF file. 2. Any data may have been accidentally deleted by a user. 3. Corruption of all MDF files in storage media. 4. Any modifications or improvements will be made to a SQL Server account. If the SQL database is in use and there is a network error between them, this leads to MDF file corruption. 5. Virus attacks, hard disk failure, irregular machine shutdown, and sudden power failure are other possible reasons that cause MDF file corruption. 6. If the header of the file is corrupted, it will result in MDF file corruption. 7. Disc drivers defected. These are the reasons for creating MDF file corruption. Now, let's move ahead to know manual techniques. How to recover data from corrupted SQL Server Database via Manual Techniques? There are usually two cases where you can use this approach to fix the master database file of SQL Server. Let's continue! Method 1: Solve SQL Server Database in Recovery Pending Mode The server undergoes the condition of Recovery Pending when a resource-related issue occurs during recovery. In this case, there is no fraud or harm to the SQL Server database. Nonetheless, it is unavailable due to some folder or machine resources failure. You need to detach the existing database and reattach it using T-SQL query to fix Recovery Pending status in SQL Server. Go through this article once to get this process in depth. Method 2: Repair SQL Database Marked as Suspect or Corrupted The suspect mode can cause damage or corruption to the primary filegroup. That is why the SQL database is not usable. You need to use the DBCC Check command to restore Suspect database. Here we have defined a general procedure that works successfully to repair SQL Server Suspect Mode Error server. This process is divided into several steps. So, let's continue!! Phase 1: Enable SUSPECT Database to Emergency Mode This mode allows only read-only access of the system administrator to the database In fact, only members of the sysadmin will set the EMERGENCY State. Run the following query on the panel to make the database in EMERGENCY mode: ALTER DATABASE DATABASE_NAME SET EMERGENCY Phase 2: Verify Damage Level DBCC CHECKDB (DB Name) request need be run and the errors should be analyzed as: DBCC CHECKDB (Database_Name) Phase 3: Repair Command Execution There are three repair modes available with DBCC CHECKDB that can be used to restore the database from EMERGENCY mode to functional mode: REPAIR FAST:- The syntax of backward compatibility can be retained. This means that in SQL Server 2008, you can run the SQL Server 2005 database folder. There are no strong maintenance acts. If you want to solve the problem of backward compatibility, make sure that the server is in SINGLE USER mode rather than EMERGENCY status. Use the following methods to make the database in SINGLE USER MODE: Method 1: By GUI Approach 1. Choose the database and make a right-click on it. 2. Go and hit on Options. 3. Visit the Restrict Access option and go to the drop-down button. Then, choose the SINGLE_USER option >> OK button. Method 2: By T-SQL Query You can also use T-SQL to switch the mode of the database to SINGLE USER. To do this, execute the SSMS query below. ALTER DATABASE DATABASE_NAME SET SINGLE_USER\ REPAIR_FAST Command After setting up the Single USER Mode database, execute the query below to repair the SQL Server database. DBCC CHECKDB (N ‘Database_Name’, REPAIR_FAST) WITH ALL_ERRORMSGS, NO_INFOMSGS; GO REPAIR_REBUILD:- This repair command is preferred for the SQL database because the risk of data loss is much lower. Ideally, REPAIR FAST performs all the repair procedures. It also performs some time-consuming repairs, including the reconstruction of indexes. To use this, execute the query below. Notice: Database in SINGLE_USER Mode. DBCC CHECKDB (N ‘database name’, REPAIR_REBUILD) WITH ALL_ERRORMSGS, NO_INFOMSGS; Read Also- How to Recover Corrupted MySQL Database? Method 3: Setting Database to MULTI_USER Mode Use the following query and change the database mode into multi-user mode once the database is repaired successfully: ALTER DATABASE DATABASE_NAME SET MULTI_USER All these are the manual approaches to repair SQL database. But there may be some chance to data loss and other data may be corrupted. So, it is better to use a third-party utility to directly repair MDF files. Use SQL Database Recovery software to perform MDF recovery that can result in repairing SQL Database. Final Verdict This blog explained various manual methods repair SQL database that can resolve database corruption in the SQL server. But there are many drawbacks with manual ways so to handle this an expert solution has been provided.
Export Office 365 to Mbox
We all know Microsoft Office 365 is the leading provider of cloud-based Office suite services. People are using it because of its data security and attractive applications. However, no one can guarantee the complete security of your data, whether it is stored locally or stored in the cloud. It is, therefore, necessary to back up the cloud data to the local server. As there are a lot of different email clients available. Mozilla Thunderbird, the authors of the popular Firefox web browser, is a popular freeware client. One of the best methods to back up cloud data is to export Office 365 to the MBOX file format. In this write-up, we'll tell you how to export Office 365 manually to MBOX. Method to Export Office 365 to MBOX There is no direct method available for such conversion. To save the cloud file into the MBOX file format, we need to configure Office 365 in the thunderbird account and use the import-export option. In this section, we will learn how to migrate Office 365 to the MBOX file format manually. This process is broken down into two parts: 1. Configure Office 365 account in Thunderbird 2. You can export MBOX file from thunderbird using the Import and Export option. Configure your Office 365 account in Thunderbird In this process, we will use the help of an IMAP server to access Office 365 in Thunderbird. Follow these quick steps to configure your account: 1. Launch the Mozilla Thunderbird on your system and click the menu icon and then select Options > > Account Settings > > Account Actions > > Add Mail Account. 2. Enter your Office 365 account name and password on the next window. 3. Click on to continue taking the next step. 4. Thunderbird will automatically retrieve the server settings and display them on the screen. 5. Click Done to open the Account Settings page. If the configuration is completed correctly, a newly added Office 365 account will be visible on the left panel. Close the window in that case. 6. However, for the data to be synchronized, you have to wait a while. Export MBOX File from Thunderbird using the Import/Export Tool Mozilla has provided a thunderbird add-on known as the Import / Export Tool. To download the extension and export the files, follow the following quick steps: 1. Open the Mozilla Thunderbird and select the tools and click the Add-on button. 2. Open the Add-on and click to see all of it. 3. Now type the Import / Export tools in the search bar and select the extensions. 4. Now click "Add to Thunderbird" and install it to the extension. 5. Close the thunderbird and reopen it after the successful installation. 6. Select the folder that you want to save to the MBOX file. Now go to Tools > > ImportExportTools > > Export folder that is selected.\ 7. The selected files are exported to the required destination. The Indirect method has its list of Drawbacks Since the manual method consists of two separate stages, there are some limitations that can be encountered by the user during the migration process. Some of the main drawbacks are listed below: 1. Microsoft Outlook and Thunderbird must be installed on the same machine. 2. Helps to export emails only and can not be used to transport other mailbox items such as attachments, images, etc. 3. Applicable to Thunderbird only and does not support other MBOX files such as Apple Mail, Entourage, MuttMail, PocoMail, etc. 4. The integrity of the data exported (emails) is not guaranteed. Automated Solution. To overcome all limitations of the manual approach, you can opt for a direct software-based approach that is easy, quick and reliable. There is no need for users to follow the indirect method and the complicated steps. This O365 to MBOX tool helps convert most email clients such as Spicebird, Pocomail, AppleMail, Eudora, Mulberry, SeaMonkey, Netscape, ClawsMail, OperaMail, etc. It's the best way to convert Office 365 to MBOX file format in one go.
How to split large pdf files
PDF files are often used because they help to preserve the original content of the document, but this can make splitting the file up a little more difficult than other document formats. If you have Adobe Acrobat, you can use the built-in Split Document function to split large pdf files. If you don't want to shell out the money for Acrobat, you can use a variety of free solutions to accomplish the same thing. This article will highlight the different methods you can use if you are wondering how to split large PDF files. Before moving towards the methods let us discuss some benefits of breaking large PDF files into smaller ones. Benefits of Breaking Large PDF files into smaller ones Splitting a large PDF into smaller ones makes it much easier to send your business plans or other large documents through email, especially if you’re using a free, Web-based email account. Another benefit of splitting a large PDF is that handling the smaller ones individually consumes few system resources. You may have encountered a significant lag in flipping the pages of a large PDF, especially one with high-res ROI or other charts. Free Solutions to split large PDF files. There are two free solutions by means of which anyone can easily divide pdf files, both of them are listed below: Approach 1.Split PDF files Online. There are a variety of free online tools that lets you split PDF files. They are easy to use with a straightforward interface. Take a look at the following guide to learn how you can split PDF pages online for free! You just need to follow these common steps: On any search engine, type “split pdf online” then you will encounter a lot of websites that were offering to split of pdf. You can try any-one of them After that use the "Choose File" button to browse for your target PDF or drag the target PDF that you want to split into the box to upload directly. Now choose an option to split PDFs into separate files either by a page range to split unevenly or by equal page quantity to split evenly. Also Read- Top 5 Best OST to PST Converter Tools of 2019 Approach 2.Split PDF Files with Google Chrome. Google Chrome is more than just a browser. You can also use Google Chrome to split PDF documents that you find from a web source directly. Sound complicated? It's not at all! It's actually extremely easy and straightforward. The following step-by-step guide shows how to split a PDF file using Google Chrome. Open the PDF file you want to split in Google chrome. One of the best ways to do this is to drag and drop the PDF file into an open chrome tab. Click the Print button. Note that the Print button is in the row of buttons that normally appears in the Settings tool. Now use the Save as PDF option in the Local Destination. Enter the number of pages required for the new document. For example, if you enter 1-3, then it will save the first 3 pages as a new PDF file. Click the Save button and name the new PDF file. Then you can save it to your computer. Repeat the procedure as needed to split other pages from the PDF file. Limitations of Manual Solutions: Crashes happen often when splitting multiple PDF files. Various bugs reported by users. There are also problems arises while converting password-protected PDF files. Also, there are numerous ways to separate PDF pages for free by using free software programs online. But there are also security issues when it comes to exposing confidential information. To overcome all the limitations, you can use a Third-Party Tool to break large PDF into smaller files. Closure Above we discussed how to split large PDF files online and using google chrome’s print option. You can follow these quick methods when you want to break 1 or 2 pdf files, but when it comes to breaking multiple files you have to rely on Professional Tool.
Fixed SQLite Encryption Error- File is encrypted or is not a database, how to solve it?
In today’s world, SQLite plays an important role and becomes a popular choice for local / client storage in application software such as web browsers as embedded database software. There may be chances where users encounter with “Fixed SQLite encryption Error – file is encrypted or is not a database”. So, in this blog, we will be focusing on SQLite, and how to resolve this error. What exactly is the SQLite? A software library is SQLite that provides a framework for the management of dependent databases. The key features of SQLite are self-contained, zero-configuration and transactional. SQLite source code exits in the public domain and is free of charge for private and commercial purposes. Multitasking is essential in nature for reading and writing SQL syntax. In contrast, unlike most other SQL servers, it does not have a separate server system. SQLite also has the ability to directly read and write to ordinary disk files. SQLiteDatabase has methods for creating, removing, executing SQL commands and performing other common tasks for managing databases. Most of the SQLite source code is for testing and verification purposes only. SQLite is not a database client-server system as it is integrated with the end system. Now, move further to know the reason for this error. Reasons for Fixed SQLite Encryption Error- There are two main reasons for “file is encrypted or is not a database error” occurs as given below: 1. The data file may not be secured by a password. SQLite is a relational database of at least one table and one file. Therefore, the error occurs when you have produced a file as a new file out of the table. 2. Approach is valid completely, but it creates a database as version 2. Let us move ahead to solve this issue. Approach is valid completely, but it creates a database as version 2. Let us move ahead to solve this issue. How to solve Fixed SQLite Encryption Error? To fix this issue, some steps are as follows: 1. Download and Install SQLite3: >>sudo apt-get update >>sudo apt-get install sqlite3 libsqlite3-dev 2. Once the documents have been installed, identify errors while describing the database in etc/turnserver.conf: Userdb=/etc/turnuserdb.conf Should be changed to: Userdb=/var/lib/turn/turndb PS: Some major parts of turnuserdb.conf have been given if you need: # You can listen ports 80 and 443 instead of 3478/5349 listening-port=3478 alt-listening-port=0 tls-listening-port=5349 alt-tls-listening-port=0 listening-ip=YourPublicIPv4 relay-ip=YourPublicIPv4 external-ip=YourPublicIPv4 #realm=yourdomain.com #server-name=yourdomain.com #It-cred-mech #userdb=/etc/turnuserdb.conf oauth User=youruser:yourpassword #use real-valid certificate/privatekey files #cert=/etc/ssl/certificate.pem #pkey=/etc/ssl/private.key no-stdout-log count YourPublicIPv4(x.x.x.) and youruser:your password. So these are the steps to solve the “File is encrypted or is not a database error” message. Go to these steps manually if the problem still persists then you can opt for a direct solution. The direct solution includes “SQLite Data Recovery Software” to solve all issues related to the SQLite database. This utility quickly solves the issue and also recovers data if deleted. Read Also- How to resolve SQLite Error Code 5 “Database is Locked”? Conclusion We have mentioned, all about the SQLite database first, then focused on the reasons causing this error. Also, we have provided a manual and a direct method to make Fixed SQLite Encryption error in this blog.
Ways To Restoring SharePoint Files
Hello Readers! If you are also searching for the same “How to recover deleted files from SharePoint” then, you are on the right page. Today in this technical guide we are going to discuss the ways of restoring SharePoint files. Microsoft provides a feature to take the backup of SharePoint files online and makes it possible for the users to ask for Microsoft support for restoring backup files but as we know that the restoration is a blunt process that overwrites the complete site. But it is always a simple task to recover deleted files from the recycle bin folder. To restore the files to your SharePoint from the last 30 days you need to have the permission of an administrator to restore files. It must be required to understand that the file operation is the manual process that requires someone to access and restore the lost data. Before discussing the recovery process in SharePoint. Let’s first discuss the SharePoint. What is SharePoint? SharePoint is a Web-Based collaboration system that uses a workflow application, means it is a platform-independent application mainly designed for business purposes to empower business teams to coordinate and work together. SharePoint also provides the facility to the company of using the platform and ability to control access to information and have independency to automate workflow processes across business units. Benefits Of Using The SharePoint It increases the productivity and visibility of workers across all verticals in both small and large businesses. It provides essential features of secure sharing, workflow collaboration and content management. It is a maintained platform as its fundamental level is easy for the user to understand. How To Recover Deleted Files From SharePoint? If you are a site collector Administrator then follow these steps to recover the deleted files from the recycle bin:- Step 1: Initially, you need to log-in to your site as a site administrator. Step 2: Secondly, click on the gear icon at the top right corner of the SharePoint and then click on the Site Content option. Step 3: Now, in the site administration panel click on the recycle bin option. Step 4: In the recycle bin’s panel click on the Deleted from the end-user recycle bin. Step 5: Finally, select the items you want to restore and click on the Restore button. Note: If the items have also been deleted from the recycle bin then there is still a chance to recover your files back. To perform this advance recovery task the site administrator needs to go to the site setting section and choose the Recycle Bin from the option in the site collection Administration Setting. If all the above methods provided on Restoring SharePoint files fails, then you directly contact to Microsoft. If you are lucky then they can help you to restore your full Share Point site back to where it was at a certain period and date. If you are not a site collector Administrator then follow these steps to recover the deleted files from the recycle bin:- Step 1: Click on the Gear Icon (Setting button) and go to the recycle bin. Step 2: Here a Site Content page is displayed to you, you just need to select the site contents. Step 3: Here, click on the Recycle Bin button which is present on the upper-right corner to open the recycle bin. Step 4: Select the document which you deleted earlier for the recovery process and then click on the Restore Selection option. Note: You can also click on the link of the Deleted Selection in the recycle bin to remove file. However, doing this doesn’t mean that you are deleting your files permanently. Instead of this your file is moving to another recycle bin that is accessed by the site collection administrator. Read Also- Learn Multiple Ways to Open EML file on macOS Last Words In this technical blog, we are discussed the way of Restoring SharePoint files with the help of the manual ways for both the cases i.e., If a user is having site administration access and not. Recovery Process in SharePoint is not a much difficult task. But the thing you need to remember is that - never miss any Step to recover your files successfully.