ISOCERTOFFICE
50+ Views

03 bước đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001. Hay được gọi là Giấy chứng nhận ISO hoặc Chứng chỉ ISO 9001.
Phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008.
Chứng nhận iso 9001 là bằng chứng giúp doanh nghiệp thể hiện việc có một quản lý hệ thống hiệu quả; quản lý được chất lượng sản phẩm. Chứng nhận ISO 9001 giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong mắt khách hàng.

CHỨNG NHẬN ISO 9001 LÀ GÌ  

CHỨNG NHẬN ISO THỰC CHẤT LÀ GÌ ?
Chứng nhận ISO là việc Doanh nghiệp được 01 tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO.
Tổ chức chứng nhận sẽ xác nhận Doanh nghiệp có Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001.
Kết quả của Chứng nhận ISO là Giấy chứng nhận ISO 9001 hay gọi là Chứng chỉ ISO 9001.
TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN – Phiên bản ISO 9001:2015
Hiện tại, bản tiêu chuẩn ISO được các Doanh nghiệp áp dụng và Tổ chức chứng nhận sử dụng để đánh giá là phiên bản ISO 9001:2015.
ISO 9001:2015 được Tổ chức ISO thế giới ban hành vào ngày 15/09/2015. ISO 9001:2015 là phiên bản thay thế ISO 9001:2008 trước đây.
Doanh nghiệp có thể tham khảo về các điều khoản và nội dung của ISO 9001:2015 tại bài viết:

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO 9001 là tổ chức nào ?
Tổ chức chứng nhận ISO là một pháp nhân có tư cách pháp lý rõ ràng. Quan trọng, tổ chức chứng nhận phải là đơn vị được cấp phép (chỉ định) của Bộ Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực chứng nhận.
Hiện nay, tại Việt nam có rất nhiều tổ chức chứng nhận để Doanh nghiệp có thể lựa chọn. Tuy nhiên có rất nhiều Tổ chức chứng nhận hiện nay đang hoạt động mà chưa có Giấy chỉ định của Bộ Khoa học công nghệ cho lĩnh vực chứng nhận.
Do vậy khi lựa chọn tổ chức chứng nhận, Doanh nghiệp nên tìm hiểu rõ các giấy tờ pháp lý của Tổ chức chứng nhận bao gồm:
1./ Giấy đăng ký hoạt động lĩnh vực chứng nhận do Bộ Khoa học Công nghệ cấp.
2./ Các hồ sơ pháp lý khác: Đăng ký kinh doanh; Hồ sơ năng lực.
Khách hàng có thể tham khảo tổ chức chứng nhận GOODVN

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001
Giấy chứng nhận ISO 9001 là kết quả đánh giá và là bằng chứng chứng minh Doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu. Sau khi Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá và xác nhận hệ thống của Doanh nghiệp phù hợp.
Doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp 01 giấy chứng nhận có các nội dung sau:
1./ Tên của Tổ chức cấp chứng nhận
2./ Thông tin doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận.
3./ Tiêu chuẩn chứng nhận.
4./ Phạm vi chứng nhận (lĩnh vực của doanh nghiệp).
5./ Mã số chứng nhận; Ngày cấp chứng nhận; Ngày hết hạn.
6./ Dấu chứng nhận./
7./ Các thông tin khác cần thiết
Giấy chứng nhận sẽ có Hiệu lực trong vòng 03 năm. Thời hạn giám sát 12/tháng.

03 ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001 

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu cho hệ thống quản lý của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn đạt được chứng nhận ISO 9001 phải đáp ứng các điều kiện sau:
Điều kiện thứ nhất: Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Việc đạt được chứng nhận ISO 9001, Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và xây dựng hệ thống của lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.
Nói một cách đơn giản, Doanh nghiệp sẽ phải có những tài liệu, quy trình, hướng dẫn… đảm bảo theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO.
Việc xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 là một quá trình triển khai tương đối nhiều thời gian, khoảng 6 – 9 tháng. và nhiều nhân sự tham gia.
Để làm được thành công, Doanh nghiệp có thể tự mình tìm hiểu, tự xây dựng và áp dụng ISO 9001. Các này áp dụng đối với Doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự có hiểu biết về ISO. Đội ngũ này có thời gian và được chuyên môn hóa về ISO.
Nếu doanh nghiệp không có đội ngũ trên, Doanh nghiệp nên tìm các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Các tổ chức tư vấn sẽ đồng hành cùng với Doanh nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng và áp dụng các quy trình, biểu mẫu.
Kết quả của bước này là Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.
Điều kiện thứ 2: Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận.
Sau khi Doanh nghiệp đã có một hệ thống quản lý tốt. Doanh nghiệp có các bằng chứng chứng minh về sự phù hợp của mình.
Đồng thời, Doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình. Các hành động khắc phục và cải tiến được thực hiện.
Doanh nghiệp sẽ trao đổi với Tổ chức chứng nhận về việc thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận.
Đây là bước quan trọng để Doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận ISO. Hay chính là Giấy chứng nhận ISO 9001:2015.
Điều kiện thứ ba: Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO
Doanh nghiệp có được Giấy chứng nhận ISO là kết quả ban đầu. Một số sai lầm của Doanh nghiệp sau khi đã Giấy chứng nhận đã không duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của mình.
Điều này có thể dẫn tới việc Doanh nghiệp hoạt động trì trệ và không hiệu quả. Ngoài ra, có thể doanh nghiệp sẽ không đạt được yêu cầu khi đánh giá giám sát sau 12 tháng. Hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 9001 không còn nữa.
Do vậy, sau khi đạt được chứng nhận ISO 9001; Doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống.
Trên đây là những điều kiện cơ bản để Doanh nghiệp có thể đạt được Giấy chứng nhận ISO 9001. Doanh nghiệp cần thực hiện đúng và đủ các nội dung trên để Chứng chỉ ISO 9001 luôn có hiệu lực.

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 9001 

Giấy chứng nhận ISO 9001 là một chứng chỉ do 01 Tổ chức chứng nhận cấp. Tổ chức chứng nhận hoạt động theo nguyên tắc chung của Tổ chức ISO thế giới. Đồng thời, Tổ chức chứng nhận cũng là đơn vị chịu sự giám sát và chỉ định của Bộ Khoa học Công nghệ.
Do đó, việc thực hiện chứng nhận ISO phải đảm bảo đúng theo quy trình chuẩn. Quy trình này bao gồm rất nhiều công việc và giai đoạn.
Việc thực hiện đúng theo quy trình này giúp giấy chứng nhận ISO được đảm bảo tính hợp pháp của nó.
Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu quy trình chứng nhận đã được Bộ Khoa học Công nghệ xác nhận và chỉ định.
Bước 1: Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận
Để thực hiện được chứng nhận; Doanh nghiệp cần thỏa thuận với Tổ chức chứng nhận các vấn đề liên quan tới hoạt động chứng nhận.
Doanh nghiệp sẽ gửi bản Đăng ký chứng nhận cho Tổ chức chứng nhận. Đăng ký chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin liên quan tới Doanh nghiệp. Ví dụ: Tên doanh nghiệp; Địa điểm đánh giá; Lĩnh vực sản xuất; Số lượng nhân sự….
Việc đánh giá chứng nhận sẽ được 02 bên thỏa thuận qua các hợp đồng chứng nhận.
Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận
Tổ chức chứng nhận tiếp nhận được thông tin và yêu cẩu của Doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá gửi Khách hàng.
Kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận. Ví dụ như: thời gian đánh giá; địa điểm đánh giá; thông tin các chuyên gia đánh giá; nội dung đánh giá…
Kế hoạch đánh giá sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động việc chuẩn bị các nội dung đánh giá.
Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường
Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 02 bước cơ bản. Đó là đánh giá, xem xét hệ thống tài liệu của Doanh nghiệp. Và đánh giá thực tiễn tại nhà xưởng sản xuất, nơi doanh nghiệp kinh doanh…
Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp có phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001 hay không.
Chuyên gia đánh giá sẽ thực hiện công việc theo nguyên tắc khách quan, độc lập và tuân thủ các quy định của pháp luật về đánh giá chứng nhận.
Kết quả bước này là bằng chứng xác nhận cho việc Hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp tới tiêu chuẩn ISO 9001 hay không.
Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận
Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần.
Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại
Đánh giá giám sát ISO 9001
Sau khi đạt được chứng nhận ISO 9001, Doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì hệ thống quản lý.
Tới thời hạn giám sát theo quy định, Tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả đánh giá giám sát sẽ là bằng chứng để duy trì hiệu lực chứng nhận.
Các công việc đánh giá giám sát về cơ bản giống đánh giá chứng nhận lần đầu.
Số lần đánh giá giám sát thông thường là 2 lần (12 tháng/lần)
Đánh giá chứng nhận lại ISO 9001
Giấy chứng nhận có hiệu lực trong vòng 03 năm. Hết 03 năm, tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện đánh giá chứng nhận lại.
Nếu đánh giá đạt yêu cầu, Tổ chức chứng nhận sẽ cấp lại 01 Giấy chứng nhận mới có hiệu lực 3 năm tiếp theo.
Ví dụ: Giấy chứng nhận cũ có hiệu lực từ ngày 10/09/2016 tới 09/09/2019. Giấy chứng nhận mới sẽ có hiệu tực từ ngày 10/09/2019 tới 09/09/2022

GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHÂN ISO 9001  

GIÁ TRỊ CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001
Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi
Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.
Chứng chỉ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0
Với phương châm hoạt động “Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi” và theo xu hướng công nghệ 4.0, ISOCERT là tổ chức chứng nhận ở Việt Nam thiết lập Hệ thống truy xuất chứng chỉ thông qua mã QR codeđể đảm bảo mọi khách hàng và đối tác của khách hàng ở mọi nơi đều có thể truy xuất được giá trị hiệu lực của chứng chỉ thông qua phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh tới hệ thống tra cứu khách hàng trên Website của Tổ chức chứng nhận. Việc này giúp công khai, minh bạch giá trị của chứng chỉ và có thể check thông tin ở mọi nơi, mọi lúc.
Giấy chứng nhận hợp pháp và trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp
Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!
Mẫu Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015
HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001
Hiệu lực của giấy chứng nhận có thời gian bao lâu ?
Hiệu lực của chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng iso 9001thời hạn trong 3 năm.
Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn iso 9001 và luôn có hiệu lực.
Chu kỳ giám sát là bao lâu ?
Chu ký giám sát có thể là 6-9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Hết 3 năm vẫn muốn chứng nhận, tổ chức đó phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ tiêu chuẩn iso cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.
Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm tại các bài viết khác của chúng tôi.

THỜI GIAN CẤP CHỨNG NHÂN ISO 9001  

Thời gian xây dựng và áp dụng ISO 9001:
Thời gian thực hiện tùy thuộc vào quy mô, phạm vi của Doanh nghiệp.
Thời gian việc áp dụng ISO 9001 cũng phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của đội ngũ tư vấn.
Theo kinh nghiệp của ISOCERT, thời gian áp dụng và xây dựng ISO có thể là:
– Từ 3-6 tháng đối với những doanh nghiệp quy mô nhỏ, lĩnh vực đơn giản.
– Từ 6 tháng tới 9 tháng đối với những doanh nghiệp sản xuất, quy mô lớn, nhiều phòng ban, lĩnh vực phức tạp
Thời gian cấp Chứng chỉ iso 9001:2015:
Thời gian thông thường tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá khoảng 15-30 ngày.
Tuy nhiên, tùy năng lực và điều kiện của tổ chức chứng nhận, thời gian này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn.
Đối với ISOCERT, Chúng tôi có thể thực hiện đánh giá ngay sau khi khách hàng đủ điều kiện!

Với phương châm “Nhanh chóng – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: ISOCERT luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.
Gọi 0985.422.225 hoặc 0945.001.005 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ !
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN
1 Like
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Sewa Mesin Fotocopy dari OSC Office
Sewa mesin fotocopy adalah salah satu layanan yang disediakan oleh osc office yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor mesin fotocopy di jakarta terbaik dan terlengkap. Bahkan OSC Office menawarkan mesin fotocopy dengan kualitas terbaik dan selalu mengedepankan kebutuhan dari setiap customer. Kalian tahu mesin fotocopy merk canon dan xerox bukan? nah kedua mesin fotocopy tersebut merupakan mesin fotocopy yang kualitas nya sudah diakui oleh seluruh orang. Kedua merk mesin fotocopy tersebut disewakan oleh osc office jadi kalian bisa coba merasakan menggunakan mesin fotocopy berkualitas tanpa harus bayar mahal. Sewa mesin fotocopy juga menjadi salah satu cara paling efektif dan praktis di kala anda ingin membangun usaha percetakan atau usaha fotocopy dengan modal yang pas pas an dan tidak ingin menanggung resiko kerugian besar maka sewa mesin fotocopy di osc office adalah pilihan yang tepat. Osc office sudah melayani puluhan bahkan ratusahan customer dari berbagai bidang mulai dari perorangan maupun instansi dan masih banyak yang lainnya. Sewa mesin fotocopy juga tidak semahal jika kalian membeli mesin fotocopy. Sewa mesin fotocopy menjadi salah satu layanan paling disukai oleh banyak orang. karena dianggap sangat menguntungkan dan memudahkan orang orang. Misalnya saja, perkantoran pasti sibuk dengan aktivitas menggandakan dokumen dan lain lain yang menggunakan mesin fotocopy. Nah, kalau beli mesin fotocopy perusahaan harus mengeluarkan budget yang tidak sedikit sementara jika sewa mesin fotocopy maka biaya nya akan lebih terjangkau dan biaya perawatan nya pun tidak semahal jika kalian yang memiliki mesin fotocopy tersebut. Nah keuntungan jika kalian menyewa mesin fotocopy di osc office adalah biaya nya lebih terjangkau, dapat memilih mesin fotocopy sesuai dengan kebutuhan, cs ramah, teknisi mudah di hubungi, sudah terpercaya, sudah mendistribusikan mesin fotocopy keberbagai instansi maupun perorangan. Masih banyak keuntungan sewa mesin fotocopy di osc office yang bisa kalian rasakan jika langsung menghubungi osc office. Jangan ragu menghubungi osc office meskipun anda belum tahu apa saja tipe dan spesifikasi mesin fotocopy yang anda butuhkan. Karena cs dari osc office akan membantu anda, cukup sebutkan keperluan dan kebutuhan mesin fotocopy anda dan nanti akan diberikan saran mesin fotocopy apa yang sekira nya sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan budget anda. Hubungi sewa mesin fotocopy osc office sekarang juga dan sewa mesin fotocopy yang anda butuhkan.
Incorrect Question 2 of 8 ncorrect EA Sapling Learning Joey, David, Tracy, and Surly own one track
Incorrect Question 2 of 8 ncorrect EA Sapling Learning Joey, David, Tracy, and Surly own one track bicycle apiece, and they've each modified to sell them as fixed- gear bikes or "fixies." Joey is willing to sell his bike at $100 or more. Likewise, David will sell his fixie for $150, Tracy at $200, and Surly for $350. Currently, all fixies sell for $250. On the graph below, move the gray Price line from $0 to the market price for fixies. Then, draw each person's producer surplus (PS) by moving the areas assigned to each seller. Place the seller with the largest producer surplus the furthest to the left. If a seller would not sell a bike, leave their shaded area where it is. Maintain the orientation of each area when creating the graph (i.e., the lower left corner of a shaded area should remain that area's lower left corner, and likewise for the other corners). Also pay attention to the quantity axis and make sure the shaded areas have a width of 1 The total producer surplus is 450 Number 400 300 350 300 Price 250 200 Incorrect Joey's cost of $100 is the lowest, so make sure 15 you place his PS bar furthest to the left. This 00 means the upper left and bottom left points should both be somewhere on the vertical axis. David Tracy Joey The producer surplus for an individual seller is 0.5 T 1.5 2 2.5 3.5 4 4.5 5 their cost subtracted from what value? That value is where the upper left point should go Quantity (number of fixies) A Previous Give Up & View Solution Try Again Next Exit
The 2020 Final Guide to Finding the Right Content Writer for Your Business
This is a modern and fast-changing era that require changes based on trends, patterns, and targets. Big or small, old or new, all businesses require marketing strategies to follow to achieve their desired goals. Content marketing is a recent and basic requirement to promote business. It is considered as the most effective way of digital marketing and has become a necessity for every company. There is a large number of online buyers who get attracted through content marketing. One cannot compromise on its content marketing strategies and needs an experienced content writer to perform task significantly. There are certain ways discussed below to help you find and choose the right content writer for your business. There are certain basic required steps to be followed to select the best content writer, but before that, you should know the qualities and skills required for a good content writer. Elements of a good content writer Command on the English language A good content writer must have the ability to be good in grammar, spelling, and construction of sentences. Poor writing with grammar and spelling mistakes can divert the mind of the readers at first instance. Research Abilities Writers stayed well updated with the fast-moving world. Before writing about anything, writer needs to review research articles and different pieces of information required. A good writer must have the ability to research before write. Experience and expertise Experience in writing gives an edge to a writer, as it already has gone through a lot of different topics. Experience of writing leads them to acquire and retain knowledge from different aspects. As an expert essay writers UK to stay on the top, it must follow the industry’s trend and news daily. Ease of adaptability A good content writer must be flexible and able to work in any capacity of writing such as blog writing, research articles, press release, etc. There should be no limitations regarding writing. There should be easiness to adopt different things regarding writing. Inventive and Storyteller Readers don’t have patience, a little mistake, misleading to the concept or unnecessary writing and they are gone. A content writer should compose its content user-friendly and easy to read so that readers don’t switch and understand the context easily. Steps to find a good content writer The following are the steps needs to be considered while selecting a good content writer for your services. Be certain with required services Be certain of your requirements. Ask yourself, how and what exactly you want your content writer to do for your business. There are two kinds of content writers, one that strictly follows the track provided by you, while others will provide you a variety of suggestions to make your content better. Both approaches are right in their own ways. If you already have done your basic homework for your business, you can easily choose what exactly you want from your content writer to help you with your content marketing strategies. Be specific with your budget Be specific to the needs of your content writing. If you think you need an experienced content marketing strategist and cannot pay as per its caliber and work, I suggest you waiting for the right time and don’t hire a low paid content writer, as this will be a wastage of money, time and effort. Similarly, if you need someone who can provide you a great copy from a brief content, don’t hire anyone with high pay rates. It all depends on what you want them to do and what they charge you against your required services. Select experience you require You should be known to your requirements, as to what exact experience you require for your content writing and working strategies. Hire a niche writer If you need people who regulate what you do. If you are writing content for the people who will buy what you do, you need a content writer with business and marketing expertise. Watch writer’s site from every perspective Pay deep attention to the writer’s website check out the language they used in communication to describe themselves. Analyse the tone they are talking about themselves and their services. Do they talk about how successful they are or how they can provide the services according to the client’s needs? Check out the web content and blogs, see the writing language they used. Their writing language can describe a lot as if those writing skills can meet your requirements or not. Shortlist candidates and select After screening all of the requirements, call out the shortlist candidates for the final interview. Tell them how you get interested in their writing skills. Tell them the needs of your business. Be very specific and certain about the work you need them to do. Discuss the budget you have for the content writer. If you already had selected throughout the screening, you don’t have to follow this step. Conclusion It is a need of every business to find the right content writer in its capacity. You need to search hard and specific about your needs. Hiring an inefficient content writer can spoil your recent customers and can act as a barrier for improve customer experience as well. Be specific and certain about your needs, do your homework. Instead of being in a hurry you should spend some time in finding and hiring the right person for your needs or it will be a waste of time and money.
What are the best ways to troubleshoot and fix the Netgear Router?
In today’s era of the Internet, the use of routers has become one of the most popular and demanding needs for everyone. To have a good Wi-Fi connection, one needs to have a high-speed Router with a large range. Netgear Router is most popular for its high-speed Wi-Fi and has a large range to use the Internet anywhere in your house without any dead spots. The good thing about the Netgear Router is, it is easy to troubleshoot and fix any problems regarding the setup and login. If you are having a problem related to Netgear Router Login, there are the best possible ways to troubleshoot the problem without much trouble. What else could be the best option when you are having all these facilities that too within your pocket? There are various best ways to troubleshoot and Fix the Netgear router. Try these steps and resolve the issues related to the Netgear Router. · The basic troubleshoot includes restarting the modem and router. Wait for 10 seconds before you start them again. Then, again wait for the Internet lights on your modem and router. If you see the light on the internet then you are all set up. · Make sure the Ethernet cables are connected properly to your modem and computer. If not, connect them properly and restart the computer. · Now, on your computer open the browser and enter the default IP address and make sure it’s correct along with the username and the password on the login page. · If you are still facing the problem then try doing the hard reset of your Netgear Router. Netgear Router Login Page Now, if we come to the most common problem faced while log into the Netgear Router is to load the Netgear Router Login Page. Here, we provide the best possible reasons and the solutions to this particular problem with these simple steps. · First, connect your computer to the Netgear wireless Router. · Then, on your computer open the browser and enter the default web address or IP address. If you are unable to open the web page, then try to delete the caches and cookies. Still facing the problem, try changing the browser. · After you are redirected to the web login page, then enter the Login information i.e. username and password as an admin. Make sure the username and the password you are using are correct. · Now, login to your Netgear router and manage the settings as you want and you are all done. See, this was easy, wasn’t it? You can solve any problems related to the Netgear router by doing troubleshoot and simple fixes, which is very easy to do. That makes it a very good and reliable router to use and depend on. You can also update it, which is again very easy to do. It also provides a mobile application which makes it even easier to manage and make any desired changes. Netgear router is all you need to meet your every requirement for a good Internet.
Zoho People Integrations for Businesses For An Uninterrupted HR Operations
Managing your workforce has made simple with Zoho People Integrations. Zoho People is a platform built by Zoho for businesses who consider it a hassle working with their employees on a daily basis. All the tasks that come under the human resources department are performed through Zoho People. From managing employee's attendance to synchronous learning to the learner portal. Zoho People covers all of it. With an acceptance worldwide for Zoho People. Zoho People has introduced Zoho People integration with Zoho CRM for businesse s that want to incorporate their leads and customer data along with Zoho People as clients. The value of Zoho People integrations is that it goes about as a unified center point that covers the entirety of the HR the executives' activities for you in other tools with minimal clicks, and makes assets effectively open in a hurry. Your workers will presently be in a situation to report times from cell phones, check their timetables, request time-offs, or speak with you as the director and their friends at any snapshot of time. In the end, this working module prompts better execution and greater profitability, because of the reality you've at last guaranteed your group the perfect synergistic condition to tackle issues and offer thoughts with one another. Other convenient approaches to put Zoho People Integrations in real life is to synchronize it with different frameworks and to dispense with information section, and depend on its shrewd and constant investigation to utilize your information. Zoho People Integrations draws out the best for organizations who are left with their workforce and needs a stage or an apparatus that is versatile and works in perfect circumstances. Having said that, Zoho People likewise expands Zoho People integrations for organizations all around. If you are using Zoho People for your business operations then the Zoho platform provides its integration not only with its own applications but also with other powerful platforms. Through Zoho People Integrations organizations would now be able to get continuous consultancy of how to do Zoho People Integrations with other valuable applications? The Consultants are accessible all through for the customers to furnish them with the helpful consultancy tips on the working and the general foundation of Zoho People. From worker onboarding to database the board to representative self-administration, from execution the board to move booking, from worker process customization to process usage, from cutting edge investigation to archive the executives, and from cost the executives to versatile participation Zoho People Integrations help you out with each modest usefulness controlled by Zoho People till date. You can also be a part of the Zoho People community of consultants in both human resource and human resource outsourcing streams who help businesses run their HR functions effectively in Zoho People. Whether it's an implementation or any other product assistance, you have plenty of opportunities to offer your guidance to prospects through the Zoho People Integrations. Once businesses undergo Zoho People integration with Zoho CRM they can import, projects that can be associated with these CRM clients in Zoho People. You can then integrate or join the jobs with those projects and assign it to the employees, allowing you to track time spent on the CRM clients in Zoho People. Through Zoho People integration with Zoho CRM, businesses can run their HR capacities successfully within Zoho CRM at Techloyce we have prepared experts who have broad aptitude in the integration of various Zoho applications with the product that a business is especially utilizing. Zoho People integration is a human resource platform that is additionally helpful for organizations when they get associated with different applications. It can make the work of an HR supervisor simpler and he/she can oversee multi-faceted undertakings at the same time without utilizing various gadgets.
How Do Courier Companies Help E-Commerce Businesses of India
The aspect of reliable and swift doorstep delivery is considered to be the key driving force behind any e-commerce business. As a result, it is vital for all e-commerce entrepreneurs to be well-acquainted with the domain of logistics. The sphere of back-end supply chain management is considered to be one of the most vital aspects of modern e-commerce firms. To ensure that these functions are performed with superior efficiency, several e-commerce companies of the nation seek out the services of specialized courier service providers who help them to ship their products to the end customers. The services offered by these courier firms typically have a major role to play in the efficient management of the bottom line of discerning e-commerce companies. The popularity of e-commerce in India India is renowned for having one of the most rapidly developing and growing e-commerce markets across the planet. As per certain reports, the online retail market of the nation is expected to reach USD 84 billion by the year 2021, from USD 24 billion as in 2017. The contemporary discount-driven marketplaces and the benefit of prompt deliveries have played a major role in boosting the e-commerce business scenario in India. The growing data usage and smartphone penetration in the nation, along with a commendable advancement of systematic delivery infrastructure, has significantly contributed to the increasing prospects of online retail businesses here. E-commerce firms and their courier partners in India Modern courier service companies present in India are renowned for providing expert assistance to a number of e-commerce businesses operating across the nation, especially the small and medium-scale ones who do not have the budget to own an in-house logistics infrastructure or the manpower to manage such a system. A number of e-commerce start-ups and small-scale companies operating in the country face the problem of acquiring an expansive market reach and high penetration level that is enjoyed by various multinational e-commerce giants that do business in India. Such problems of these firms can, however, be reduced by seeking out the services of any renowned and well-established courier company that offers services that are specially tailored as per the requirements of e-commerce businesses. There are many courier firms present in India now that help in ensuring that the products of their clients are delivered promptly and smoothly to just about any corner of the country, while also enabling small scale e-commerce businesses to efficiently meet the high level of competition that is witnessed in the contemporary online retail marketplace. Apart from late deliveries, damaged and mishandled product deliveries can also create quite a negative image of a firm in the mind of the customers about the e-commerce platform they are making their purchases from. Such instances may even discourage customers from making further purchases from that portal. Well-established courier companies of India are renowned for being staffed with expert professionals who have enough experience in handling distinguished types of goods, including easily breakable and fragile products. These professionals take all the steps necessary to make sure that the packages being shipped by them are absolutely safe and secure in transit, and reach the end customers in a proper condition.
Get Top Results in One Attempts with These CWSP-206 Test Practice Tips
Are You Ready for CWSP Certified Wireless Security Professional? Since the IT industry is in a never-ending progressive stage, you need to be up-to-date as well. More and more Professionals are taking certification exams to validate their skills. While there is still a need for IT professionals with validated skills in the market. You have a chance to upscale your credentials and add value to your resume. CWSP Certification is one of the best choices in this respect. To get certified aspiring candidates are expected to have hands-on experience. You also need to pass CWSP-206 CWSP Certified Wireless Security Professional Exam in order to get certified. Worried about preparation? Don’t be Grades4Sure got you covered. Stop wasting your time idling around and apply for CWNP CWSP-206 Exam right now! Why Choose CWSP As a Career? CWNP is a globally recognized company offering its esteemed services all over the world. Having one of its certifications, especially CWSP on your resume will not only add value but also show your dedication towards your job. The certification validates that you have the skills required by experts. Also, that you contribute to the organization’s progress and productivity for the larger part. These are all the skills that an employer looks for while hiring employees. Plus, the professionals who have passed the CWSP Certified Wireless Security Professional Exam are earning more than others who haven’t. This is your chance to improve your skills and get them recognized all over the industry. Apply for the exam and leave the preparation to CWSP-206 Dumps Questions Answers. These well-organized Dumps Questions are designed to get you familiarized with your exam. Also, to introduce you to methods that assure passing in the first attempt. Tips and Tricks to Pass CWSP-206 Exam in Just One Attempt Its takes more than just applying and preparing for the exam when it comes to getting CWSP Certified. This means you need proper concentration, manner and will to continue. CWNP CWSP Certified Wireless Security Professional might become hard for you once you realize how much effort it takes. So here are some tips and tricks that’ll help you plan out a perfect training: Prepare your CWSP-206 Exam Questions with Proper Info Before starting your training remember to go through the prerequisites and topics you need to cover. It’ll be all fruitless if you aren’t even eligible to take the exam. As CWSP Certified Wireless Security Professional also follows a certain pattern and criteria if you are familiar with that it will become easier to take the exam. Take Grades4Sure CWSP-206 Dumps Practice Test Solved Questions And Answers, for example, these are expertly curated to reflect the same format as the real exam. So, the candidate is used to the exam’s format and with this your chances at passing increase. Get Latest CWSP-206 Practice Questions that Expert Recommend For the next step, gather your resources wisely. There are tons of study material available online but not all are worth it. A favorable tip for searching is going to peers. Talk to the people who have already taken the exam. Ask them about CWSP-206 test guides, PDFs, etc they used. See if it works for you as well. A name that I have seen come up more often is Grades4Sure. These guys apparently have a team of experts that make sure the CWSP-206 Practice Test Questions are up-to-date and valid. Then they confirm the accuracy with professionals and get their approval. Try CWSP-206 Exam Practice Questions if you want success in less time. CWSP-206 Practice Test: Aim for All the Right Skills Finally, make sure the test material you choose is giving you all the things I’m about to tell you. Buy the CWSP-206 Practice Test only after testing the free demo with sample questions. Then you’ll know they are relevant to the CWSP Certified Wireless Security Professional exam topics. Time Management is very important, so if you can test your preparation through CWSP-206 practice tests that’ll be great. You will learn to understand the questions as well as analyze your choices to pick the right answer. Lastly, revisit and revise. Grades4Sure support all the mentioned features and with regular reports help you track your progress and mistakes. So, you can overcome them and take your exam with confidence. Choosing the right test material impacts overall performance. So, choose wisely and better if you give my suggestions an open-minded consideration. That’s it, good luck preparing for success! https://www.cwnp.com/certifications/cwsp
Why join a graphic design course?
Many universities and colleges are now leaning towards the practical and technical courses. The reason behind taking such a step is that now student likes to focus more on creative thinking. Students need more conceptualization and creative work to be processed so that they can attain more practical knowledge. About the Graphic designing course There are many courses available which are on peak but only a few are there who are able to attain more students. The graphic design courses in India is one of them, in which students get to personally create their own work. Graphic design courses in India focus less on theoretical aspects as they work actively towards imparting knowledge practically. Students during the course get along with the different activities which guide them in bringing the best design work from their end. More Information about the course and Colleges There are many colleges that offer graphic design courses in India which imparts knowledge about the designing work. The course is done in either bachelors or masters which is termed as B. des and M.des respectively. In these years student transform themselves from no one to a supreme graphic designer. The skills learned in the whole course and also attending some seminars, workshops, and also visiting fashion houses, or digital marketing houses, and many more places where the graphic design work takes place. During the whole course, students get along with many techniques that involve multimedia, abode premiere, adobe after effects, sound forge, and many more techniques that are used by the designer while working on a particular project. Career options after the course There are many opportunities after having the degree of graphic design courses in India. Having the degree of graphic designing one should access it with analytical skills, artistic skills, communication skills, computer skills, etc as it allows the student to enter the best industry who is governing graphic designing. Some career options that students can follow are art directors, draft publishers, web developers, animators.
Rental Mobil di Sewa Elf Jakarta
Permasalahan transportasi anda bisa di atasi dengan adanya sewa elf jakarta yaitu perusahaan dengan layanan jasa rental kendaraan untuk berbagai kegiatan anda seperti penjemputan dari bandara, jalan jalan kantor, perjalanan bisnis bersama kerabat kantor, study tour dan liburan keluarga. Sewa elf jakarta menawarkan kendaraan yang cukup lengkap mulai dari jenis kendaraan sedan, innova, elf sampai bus pariwisata juga sudah disediakan oleh sewaelfjakarta.com hadirnya sewa elf jakarta sejak tahun 2013 sudah membantu ratusan orang dalam menemukan solusi terbaik untuk segala kebutuhan transportasi yang mereka butuhkan. Kalian bisa menghubungi sewa elf jakarta dengan cara harus mengunjungi website sewa elf jakarta terlebih dahulu. Sewa elf Jakarta memiliki beberapa kelebihan yang bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk menjadikan sewa elf jakarta sebagai pilihan paling tepat. Sewa elf jakarta memberikan fasilitas yang lengkap, mulai dari ac, tv, sampai kursi yang nyaman di setiap kendaraan. Yang kedua adalah kendaraan terasa seperti baru karena dirawat setiap hari. Sewa elf memberikan garansi penjemputan tepat waktu. Sewa elf jakarta adalah salah satu jasa sewa atau rental kendaraan yang bisa dipesan dari jauh jauh hari. Sewa elf jakarta memberikan pelayanan yang ramah. Sewa elf jakarta hanya akan memberikan anda driver berlisensi dan sopan agar anda merasa tenang selama perjalanan anda. Pilihan armada sampai 75 armada jadi nggak perlu takut kendaraan yang anda mau tidak ada di sewa elf jakarta. Kini, rute perjalanan liburan sewa elf semakin bervariasi dan banyak, apalagi sewa elf sudah memiliki cabang di luar kota jakarta yaitu bandung dan yogyakarta. Kalau udah tahu seluk beluk sewa elf jakarta, apalagi nih yang kalian ragukan ? kalo udah nggak ada yang diragukan sebagiknya segera hubungi sewa elf jakarta dan pesan kendaraan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan.
DIGITAL FORENSICS: KEY SKILLS OF A CERTIFIED INVESTIGATOR
The terms ‘forensics’, ‘digital forensics‘, ‘computer forensics‘, or ‘cyber forensics’ gives the impression of law enforcement. Whereas, in reality, digital forensics plays an important role in cybersecurity. Digital forensic is an independent team of cyber forensic is an expertise similar to other cybersecurity teams. Proficient standards to be a certified cyber forensic investigator Owing to a continuous demand for digital forensic training by the companies, appreciable number of certifications are available. Employers preferably look for certified forensic investigators having key-skills on digital forensic. The most common standards that a certified digital forensic investigator should have are as follows: “Practitioners require technical and professional training in digital forensics principles and processes.” – Jason Jordaan, principal forensic scientist at DFIRLABS, at the ITWeb Security Defeating anti-forensics techniques Computer forensic tools allow cyber forensic investigators to retrieve deleted files. On other hand, anti-forensic tools do the reverse. Anti-forensic tools and techniques work against cyber forensic tools. The anti-forensic tools alters, hides, or deletes the information. Anti-forensic tools also implicate users by introducing fake evidences, or by exploiting bugs in the tools, and more. A digital forensic investigator is the one who should have the knowledge and skill to identify and mitigate anti-forensic tools and techniques. Understanding hard disks and file systems Hard disk and internal files serve as important sources of information to the forensic investigator. Hence, an investigator should be aware of behavior and structure of hard disk. A cyber forensic investigator should be able to retrieve, protect, and store the information from the hard disk drive. The procedure of file system is also important during investigation as it relates with the hard disk again. Operating system forensics Operating system forensic is the process of identifying evidences from the operating system. It involves extracting and analyzing information from the operating systems of any device. The common operating systems like MAX, Windows, and Linux are usually targeted for criminal activities. A cyber forensic investigator should have a complete knowledge of these systems to trace the cyberattacks. Investigating email crimes Due to large dependency on the electronic communication channels, email has evolved as a preferred source of communication. The reliable nature of emails has become a powerful tool for criminals. They use emails to perform phishing and other common cyberattacks in large volumes. Regional laws govern email crimes except those that are agreed globally. The trailing emails can be a great source of information to the forensic investigators. Cloud forensic Cloud computing is an emerging technology, which many organizations are adopting the trend. On another hand, due to their potential repository of data, attackers perpetrate various attacks. The attackers make their attempts continuously to gain anonymous access over the cloud networks and retrieve the information. A cloud forensic implies the application of forensic investigation in a cloud environment. The cloud network involves both public and private networks. A digital forensic investigator is well-versed with cloud forensic to get through the investigation process. Dawie Wentzel, Head of Cyber Forensics Investigation at Absa Group has shared immense information on the latest tools and methods to collect cloud-stored data in accordance with evidentiary requirements. During his webinar via Cyber Talks, Dawie talked about the numerous challenges of legally obtaining cloud-stored electronic evidence and possible solutions. Watch the full Cyber Talk here: https://www.eccu.edu/tools-and-methods-for-collecting-digital-evidence-from-cloud-service-providers-csps/ Mobile forensics Mobile device forensics is the process of recovering digital evidence from mobile phones during the investigation process. A certified digital forensic investigator can examine and report possible digital evidence sources from mobile phones. The investigator collects the evidence to present in the court of law. The certified forensic investigators analyze the mobile phones for message history, call history, pictures, or other data on the memory to trace the perpetrators of crimes. The Computer Forensic Hacking Investigation (C|HFI) is a recognized certification on cyber forensic from EC-Council. The certification validates the candidates’ skills in identifying perpetrators’ footprints and gather the evidence to produce in the court of law. C|HFI is a vendor-neutral certification that fortifies the application knowledge of law enforcement personnel, security officers, military personnel, system administrators and everyone concerned of the integrity of the network infrastructure.
The Reason SEO Content Writing Is Crucial For Your Business
Do you realize that your SEO starts and finishes with quality substance composing? It is critical to such an extent that each significant website streamlining office nowadays doesn't actualize your advancement methodology without a strong substance technique. What is SEO content composition? It implies composing content in such a way, that it starts to rank higher for the related catchphrase look. You utilize the watchwords in the title of the website page or the blog entry and afterward deliberately use them at different spots. In a perfect world, your substance ought to be streamlined for web crawlers just as people. Peruse How to assess your SEO content composition. Before you understand and choose to utilize content composition to improve your web search tool rankings you have to learn What is SEO content composition? What kind of substance you can distribute on your blog or site? What will be your long haul content system? For this area, I will investigate the different parts of composing content explicitly for higher rankings. Albeit, just pushing content doesn't greatly affect your SEO, it is the most significant part of your positioning methodology. In the event that there is no substance, there is nothing to rank. As clarified above, so as to compose content for SEO, you have to follow certain means including Ensure that the primary catchphrase express shows up in the title of your website page or blog entry. The primary catchphrase expression and its different parts ought to be dissipated everywhere throughout the substance of your website page or blog entry. You should likewise utilize the elective expressions, what they call LSI watchwords. LSI represents Latent Semantic Indexing and these are the related catchphrases to your fundamental watchwords. On the off chance that you feel that you are over-utilizing your fundamental watchwords you ought to supplant them with LSI catchphrases. Utilize your watchwords (counting LSI catchphrases) inside the <h1>, <h2> and <h3> labels to put more accentuation on them. Utilize your catchphrases (counting LSI watchwords) as grapple content when connecting to other pages and blog entries on your site. These are every one of the a piece of on location SEO. These are the specialized side of SEO. These by themselves don't choose how Google is going to rank your substance, however they are a piece of the structure obstructs that you need so as to compose SEO content. Obviously, the central part of your substance composing must consistently be its quality, its significance, and the worth it conveys to your guests. We would suggest using content writing companies in pakistan. Without quality substance composing, there is no expectation of getting great web crawler rankings. Quality substance composing is the most significant piece of your SEO.
what is career counselling
Career Counselling is the process through which one can understand one’s own self and the world around him/her to be able to chalk out a career path by making an informed decision around the same. Through Career Counselling, a student might overcome the uncertainties around his/her career, the lack of knowledge on the same, any disagreement with his/her parents, and come closer to fulfilling his/her dreams.  Why do we need a Career Counsellor?  We spend a good 40 years of our lives working on our careers. That’s almost 36,000 hours. Shouldn’t we ensure that we spend this precious time on something we enjoy? In order for us to identify what we like, and what our strengths are and how well they are aligned- we need the help of a career counsellor.  Clarity of thought School is a time when options are many. Children are surrounded by aspiring doctors, lawyers, singers, actors, sports stars. What’s more, teenagers are typically more impressionable which means they need more careful supervision. Here is when a career counselling session can really be of help to them. By asking the right questions and showcasing reality, a career counsellor can help erase some of the confusion in a student’s mind.  The direction towards the right path  Once the student’s confusion has been eased, the career counsellor can help him/her find the right path. Through multiple interactions, the student’s interests, aptitude, and personality can be concluded. In the process, the career counsellor also listens in and establishes a good rapport with the student which then puts them in a position to direct the student towards a path that is most suited to him/her.  Technology-aided assistance thereby reducing bias  It is likely that some career counsellors are influenced by their own personal bias while counselling. However, with the help of online psychometric assessments, the results are quite evident. They make the counsellor’s task easier because they can then base their recommendations on the assessments. Thus, the student receives an objective suggestion.  Awareness of lesser-known and more obvious choices It is impossible for a student to keep track of all the possible career paths available to him/her. Due to the extensive research they conduct, career counsellors are often able to shed light on the not very popular choices of careers. These unknown paths might end up being the ideal career for the student!  Who needs counselling? The CBSE requires that there be a career counsellor in every affiliated school. Every child who goes to school requires a career guidance counsellor. If children are to break free from traditions and create their own lives by not following their parents’ footsteps, they must counsel a career guidance specialist. Even children who have supportive parents can benefit from career counseling sessions because they can learn a lot more about themselves and make a more informed decision about their careers.  Who does Career Counseling?  In schools, there is supposed to be a designated career counsellor who handles queries. However, most schools are in acute shortage. As a result, schools outsource counseling work to private companies. There are several career counselling companies that shoulder the responsibility. They offer professional assessment, guidance, college shortlisting and application assistance. There are also independent career counsellors who perform the same functions on a freelance basis.  What is required to do counselling?  Most career counsellors have a Bachelor’s degree in Behavioral Sciences or Psychology or in a related discipline and they top that up with a Master’s degree in Counselling, after which, they take some more steps to earn their license to practice. After they have earned their certification and license, they can start practicing. This is the long route to becoming a Career Counsellor which involves several years of academic study and a few years of practice too.  Another way to do career counselling  Let’s say you’re genuinely interested in career counseling but haven’t had the necessary education to support a career in it. Fret not, you can do the Global Career Counsellor certification program and start practicing anywhere in the world. It is Asia’s first career counseling program in partnership with UCLA Extension. Take control of your career, become a Global Career Counsellor today!
84% OF EMPLOYERS FIND CYBERSECURITY CERTIFICATIONS THAT ALIGN WITH MILITARY JOB ROLES AS THE GOLD STANDARD FOR HIRING
University of Phoenix and EC-Council release a joint survey that highlights the cyber certifications employers seek in new candidates A new survey from University of Phoenix and the International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council) found that 59% of surveyed companies with 100 or more employees plan to staff information security professionals in 2020. However, candidates in the job market may not have the skills employers are seeking. According to the survey, 67% of IT executives at companies with at least 100 employees or more require industry certifications as a basic requirement for hiring considerations. The joint survey aimed to uncover IT employers’ perceptions during the hiring process. The findings highlighted the importance of cybersecurity degree programs paired with stackable credentials aligned to military job roles and occupations. Of the 256 IT employers who were polled, 86% said that industry certifications aligned to cyber-affiliated U.S. military job roles and occupations play an important role when hiring candidates. In fact, almost half (48%) agreed they are either very important or absolutely essential and 84% consider them to be the “gold standard” when hiring “Cyber threats are growing exponentially, and IT employers must ensure that the candidates they are hiring possess the proper education and skills to take on these threats,” said Stephanie Benoit-Kurtz, lead cybersecurity faculty at the University’s Las Vegas Campus. “Organizations often don’t have the time or funding to invest in developing employees, and these industry certifications often provide the minimum standards to prepare professionals to combat today’s cyber threats.” Highly regarded cybersecurity industry certifications with aligned job roles and outcomes may be easier to obtain than you think. The survey found that nearly all IT executives (91%) said that they would be likely to provide tuition assistance to an employee seeking to earn a degree that helps prepare for industry certification aligned to U.S. military job roles and occupations. “We tend to look at the bigger picture of career opportunities as a nation, when we should be focusing on what skills and credentials employers’ value most when considering a candidate,” said Wesley Alvarez, director of academics, EC-Council. “As much as they love to hack, it is paramount that graduating students who achieved these challenging credentials understand how to harness their skills in a professional environment.” To help prepare the workforce for today’s cybersecurity positions, the University of Phoenix and EC-Council have worked together to provide students with opportunities that focus on degrees that help prepare students for industry certifications. The University offers an Associate in Cybersecurity and electives that are aligned to EC-Council certifications. In October, the University received the EC-Council Academia Circle of Excellence Award for its suite of EC-Council certifications. They include: End-user security aligned to the Certified Secure Computer User Certification (CSCU) Cybersecurity and network defense aligned to the Certified Network Defender Certification (CND) Ethical hacking aligned with the Certified Ethical Hacker Certification (CEH) In addition to these offerings, the University of Phoenix this month announced the launch of a certificate in cybersecurity policy and governance aligned to the Certified Chief Information Security Officer Certification (CCISO). The CCISO is an industry-leading certification that helps prepare professionals to succeed in the highest level of information security. During the polling, IT employers were asked which industry certifications they believe employees should possess and 44% said the Certified Chief Information Security Officer certification. The Certified Network Defender received 38% and Certified Ethical Hacker received 23%. “The College of Business and Information Technology is dedicated to providing working adult learners access to the education and skills that are in high demand in today’s industries. These certifications can help prepare professionals to stay one step ahead of cyberattackers,” said Kevin Wilhelmsen, dean of the College of Business and Information Technology. “The CCISO and other certification aligned programs are designed to help working adults balance work and life. Not only will they receive the technical foundation but be able to continue to work in their industry while pursuing their program.” To learn more about the cybersecurity degrees and certificates offered at the University of Phoenix, visit phoenix.edu/degrees/technology/cybersecurity. For more information on EC-Council offerings, visit http://www.eccouncil.org. Survey Methodology This survey was conducted online within the United States by The Harris Poll on behalf of the University of Phoenix from October 10 – 21, 2019 among 256 U.S. adults aged 18 and older who are employed full-time at a company with 100 or more employees, work in IT and have the job titles of CTO, CIO, Chief Security Officer, Chief Information Security Officer, Information Security Manager, Director of Information Security, or Cybersecurity Manager. Data were weighted where necessary by employee size to bring them into line with their actual proportions in the population. For the purposes of this report, qualified respondents will be referred to as “IT executives.” For complete survey methodology, please contact cooper.nelson@phoenix.edu. About University of Phoenix The University of Phoenix is innovating to help working adults move efficiently from education to careers in a rapidly changing world. Flexible schedules, relevant and engaging courses, and interactive learning can help students more effectively pursue the career and personal aspirations while balancing their busy lives. The University of Phoenix serves a diverse student population, offering associate, bachelor’s, master’s and doctoral degree programs online and from select campuses and learning centers. For more information, visit phoenix.edu. About EC-Council EC-Council’s sole purpose is to build and refine the Cybersecurity profession, globally. We help individuals, organizations, educators, and governments address global workforce problems through the development and curation of world-class Cyber Security Education programs and their corresponding certifications and provide cybersecurity services to some of the largest businesses globally. Trusted by 7 of the Fortune 10, 47 of the Fortune 100, the Department of Defense, Intelligence Community, NATO, and over 2000 of the best Universities, Colleges, and Training Companies, our programs have proliferated through over 140 Countries and have set the bar in Cyber Security Education. Best known for the Certified Ethical Hacker program, we are dedicated to equipping over 230,000 information age soldiers with the knowledge, skills, and abilities required to fight and win against their black hat adversaries. EC-Council builds individual and team/organization cyber capabilities through the Certified Ethical Hacker Program, followed by a variety of other Cyber programs including Certified Secure Computer User, Computer Hacking Forensic Investigator, Certified Security Analyst, Certified Network Defender, Certified SOC Analyst, Certified Threat Intelligence Analyst, Certified Incident Handler, as well as the Certified Chief Information Security Officer. We are an ANSI 17024 accredited organization and have earned recognition by the DoD under Directive 8570/8140, in the UK by the GCHQ, CREST, and a variety of other authoritative bodies that influence the entire profession. Founded in 2001, EC-Council employs over 400 people worldwide with 10 offices in the USA, UK, Malaysia, Singapore, India, and Indonesia. Our US offices are in Albuquerque, NM, and Tampa, FL. Learn more at http://www.eccouncil.org.