robertjellison4

Brilliant VMCE_V9 PDF Dumps [2020] - VMCE_V9 Practice Exam Questions : For VMCE_V9 Questions Recommended by Experts

VEEAM Certified Engineer 9.5 exam may be the most demanded technologies which is becoming in the demand at the moment. As the Veeam Certified Engineer certification exam has to most advantages precisely the same as passing the VMCE_V9 questions is the toughest component. To pass the VEEAM VMCE_V9 exam questions around the initially try you'll have to obtain essentially the most updated and leading VMCE_V9 pdf dumps 2020. As should you be in need to have of the most updated VMCE_V9 practice material then you really should have to get the VMCE_V9 practice exam questions dumps. The VEEAM VMCE_V9 practice test provided by the DumpsDeals may be the great choice for you to go for the preparation of VMCE_V9 new questions.

Splendid VEEAM VMCE_V9 PDF Dumps 2020 Offered by DumpsDeals

DumpsDeals possess the leading VMCE_V9 pdf dumps 2020 questions answers that have been verified by the VEEAM authorities. This group of VEEAM experts ensure that you get the VEEAM Certified Engineer 9.5 certification in the first attempt right after the full go through of the VMCE_V9 exam dumps 2020.

You can also get the VEEAM VMCE_V9 dumps in the PDF format. Getting the leading VMCE 9.5 VMCE_V9 pdf dumps 2020 makes you in a position to prepare for the VMCE_V9 practice exam questions based on your own personal timetable.

Prepare Efficiently with VMCE_V9 Practice Test - Practice Exam Questions
As the VMCE_V9 questions are the stressed complete process to attain so to aid you the DumpsDeals assists you in preparation for the VMCE_V9 new questions with out any frustration. This VMCE_V9 practice material can also be equipped with the excellent VMCE_V9 practice test. These excellent VMCE_V9 practice exam questions assist you to in assessing your preparation for the VMCE_V9 questions.

In which VEEAM Certified Engineer 9.5 exam topic you happen to be weak and how you'll be able to make it count? That is all can be accomplished using the aid of the leading VMCE_V9 pdf dumps 2020.

Three Months Free of Charge Updates on VMCE_V9 Exam Dumps (Braindumps PDF Questions)

Because the DumpsDeals aims to help with the most authentic VEEAM VMCE_V9 exam dumps so to accomplish this task they retain on updating their leading VMCE_V9 pdf dumps 2020 and also you can also get these VMCE_V9 dumps updates free of charge as much as 3 months.

Additional you can also get the VMCE_V9 braindumps questions answers with 100% passing assure. Verify the testimonials of the VMCE_V9 pdf dumps 2020 where Veeam Certified Engineer specialists have shared their experience with VEEAM Certified Engineer 9.5 practice exam questions dumps.

______________________________________________________________________
VEEAM VMCE_V9 PDF Dumps 2020 | VMCE_V9 Practice Exam Questions Dumps | VEEAM VMCE_V9 Exam Dumps | VMCE 9.5 VMCE_V9 Exam Dumps | VMCE_V9 Questions Answers| VMCE_V9 Practice Material | VEEAM Certified Engineer 9.5 Practice Test | Veeam Certified Engineer PDF Questions | VMCE_V9 Questions
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Nhận làm xây dựng nhà thông minh tốt nhất
Giấc mơ sống trong một ngôi nhà có ánh sáng được điều chỉnh theo tâm trạng, nhạc tự phát theo sở thích, không phải lo lắng về vườn cảnh khi đi vắng… không còn là điều quá xa vời với sự ra đời của nhà thông minh. Nhà thông minh hay chỉ là tự động hóa Nhà thông minh là giải pháp giúp kết nối tất cả các thiết bị điện riêng lẻ trong nhà thành một hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động đồng bộ với nhau (như hệ thống chiếu sáng, máy ạnh, tivi, rèm và cửa cổng tự động). Bản chất của nhà thông minh thực ra là điện thông minh. Ngoài ra, trên thị trường có thuật ngữ nhà tự động (home automation) tương tự smarthome. Thực ra 2 khái niệm nhà thông minh và nhà tự động khá cách xa nhau. Khi mà nhà tự động chỉ dừng ở mức độ sơ khai, chưa mang tính đổng bộ. Sự tiện lợi nâng tầm cuộc sống Không thể phủ nhận những lợi ích mà nhà thông minh mang lại cho người dùng. Trước đây, nhiều người hình dung nhà thông minh phải có công nghệ phức tạp và giá thành đắt đỏ nên không dám trang bị. Thực tế, smarthome rất dễ sử dụng ngay cả với người già và trẻ em vì các thao tác hoàn toàn tự động. Công nghệ này cho phép bạn dễ dàng kiểm soát ngôi nhà thông qua một giao diện trực quan 3D trên smartphone hay tablet, ở đó các thiết bị được mô phỏng giống như đang sử dụng thực tế. Chỉ với một cú chạm, bạn có thể chuyển tất cả thiết bị này sang trạng thái mình mong muốn: buổi sáng rèm cửa mở, bình nước nóng sẵn sàng, đèn sáng theo lối đi, loa phát bản nhạc nhẹ nhàng. Khi khách đến, đèn phòng khách bật đủ sáng, điều hòa giảm xuống độ mát sâu hơn, giảm âm lượng nhạc hay phát hiện, cảnh báo có kẻ định xâm nhập… Việc lắp đặt nhà thông minh có đơn giản ? Câu hỏi chung của rất nhiều người. Việc lắp đặt tùy thuộc vào giải pháp và công trình của người dùng. Thực tế có 2 hình thức nhà thông minh: nhà thông minh công nghệ có dây và không dây. Với giải pháp công nghệ có dây, việc lắp đặt có hơi rắc rối, do đó sẽ phù hợp với những công trình đang xây. Tiện lơi, đơn giản hơn, bạn có thể cân nhắc giải pháp nhà thông minh không dây, phù hợp với mọi loại công trình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin về giải pháp và sản phẩm nhà thông minh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACIS Địa Chỉ: https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+ty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+c%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87+ACIS/@10.829502,106.730707,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa7748f9ab3e37ab2!8m2!3d10.8295017!4d106.7307074?hl=vi-VN Điện thoại: 028 62 811 225 Hotline: 0902 67 33 89 - 090123 7327 E-mail: info@acis.com.vn VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ACIS MIỀN BẮC Địa Chỉ: Số 3-A7, tập thể Đại học Hà Nội, km số 9 đường Nguyễn Trãi, P. Trung Văn Q. Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Hotline: 0906 255 538 E-mail: vuong.nguyen@acis.com.vn
2020 New Braindump2go MLS-C01 PDF and MLS-C01 VCE Dumps Free MLS-C01 Braindumps!
New Question A Machine Learning Specialist is building a convolutional neural network (CNN) that will classify 10 types of animals. The Specialist has built a series of layers in a neural network that will take an input image of an animal, pass it through a series of convolutional and pooling layers, and then finally pass it through a dense and fully connected layer with 10 nodes. The Specialist would like to get an output from the neural network that is a probability distribution of how likely it is that the input image belongs to each of the 10 classes. Which function will produce the desired output? A. Dropout B. Smooth L1 loss C. Softmax D. Rectified linear units (ReLU) Answer: D New Question A Machine Learning Specialist trained a regression model, but the first iteration needs optimizing. The Specialist needs to understand whether the model is more frequently overestimating or underestimating the target. What option can the Specialist use to determine whether it is overestimating or underestimating the target value? A. Root Mean Square Error (RMSE) B. Residual plots C. Area under the curve D. Confusion matrix Answer: C New Question A company wants to classify user behavior as either fraudulent or normal. Based on internal research, a Machine Learning Specialist would like to build a binary classifier based on two features: age of account and transaction month. The class distribution for these features is illustrated in the figure provided. Based on this information, which model would have the HIGHEST recall with respect to the fraudulent class? A. Decision tree B. Linear support vector machine (SVM) C. Naive Bayesian classifier D. Single Perceptron with sigmoidal activation function Answer: C New Question A Machine Learning Specialist kicks off a hyperparameter tuning job for a tree-based ensemble model using Amazon SageMaker with Area Under the ROC Curve (AUC) as the objective metric. This workflow will eventually be deployed in a pipeline that retrains and tunes hyperparameters each night to model click-through on data that goes stale every 24 hours. With the goal of decreasing the amount of time it takes to train these models, and ultimately to decrease costs, the Specialist wants to reconfigure the input hyperparameter range(s). Which visualization will accomplish this? A. A histogram showing whether the most important input feature is Gaussian. B. A scatter plot with points colored by target variable that uses t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) to visualize the large number of input variables in an easier-to-read dimension. C. A scatter plot showing the performance of the objective metric over each training iteration. D. A scatter plot showing the correlation between maximum tree depth and the objective metric. Answer: B New Question A Machine Learning Specialist is creating a new natural language processing application that processes a dataset comprised of 1 million sentences. The aim is to then run Word2Vec to generate embeddings of the sentences and enable different types of predictions. Here is an example from the dataset: "The quck BROWN FOX jumps over the lazy dog." Which of the following are the operations the Specialist needs to perform to correctly sanitize and prepare the data in a repeatable manner? (Choose three.) A. Perform part-of-speech tagging and keep the action verb and the nouns only. B. Normalize all words by making the sentence lowercase. C. Remove stop words using an English stopword dictionary. D. Correct the typography on "quck" to "quick." E. One-hot encode all words in the sentence. F. Tokenize the sentence into words. Answer: ABD New Question A Data Scientist is evaluating different binary classification models. A false positive result is 5 times more expensive (from a business perspective) than a false negative result. The models should be evaluated based on the following criteria: 1) Must have a recall rate of at least 80% 2) Must have a false positive rate of 10% or less 3) Must minimize business costs After creating each binary classification model, the Data Scientist generates the corresponding confusion matrix. Which confusion matrix represents the model that satisfies the requirements? A. TN = 91, FP = 9 FN = 22, TP = 78 B. TN = 99, FP = 1 FN = 21, TP = 79 C. TN = 96, FP = 4 FN = 10, TP = 90 D. TN = 98, FP = 2 FN = 18, TP = 82 Answer: D Explanation: The following calculations are required: TP = True Positive FP = False Positive FN = False Negative TN = True Negative FN = False Negative Recall = TP / (TP + FN) False Positive Rate (FPR) = FP / (FP + TN) Cost = 5 * FP + FN Options C and D have a recall greater than 80% and an FPR less than 10%, but D is the most cost effective. New Question A Data Scientist uses logistic regression to build a fraud detection model. While the model accuracy is 99%, 90% of the fraud cases are not detected by the model. What action will definitively help the model detect more than 10% of fraud cases? A. Using undersampling to balance the dataset B. Decreasing the class probability threshold C. Using regularization to reduce overfitting D. Using oversampling to balance the dataset Answer: B Explanation: Decreasing the class probability threshold makes the model more sensitive and, therefore, marks more cases as the positive class, which is fraud in this case. This will increase the likelihood of fraud detection. However, it comes at the price of lowering precision. New Question Machine Learning Specialist is building a model to predict future employment rates based on a wide range of economic factors. While exploring the data, the Specialist notices that the magnitude of the input features vary greatly. The Specialist does not want variables with a larger magnitude to dominate the model. What should the Specialist do to prepare the data for model training? A. Apply quantile binning to group the data into categorical bins to keep any relationships in the data by replacing the magnitude with distribution. B. Apply the Cartesian product transformation to create new combinations of fields that are independent of the magnitude. C. Apply normalization to ensure each field will have a mean of 0 and a variance of 1 to remove any significant magnitude. D. Apply the orthogonal sparse bigram (OSB) transformation to apply a fixed-size sliding window to generate new features of a similar magnitude. Answer: C New Question A Machine Learning Specialist must build out a process to query a dataset on Amazon S3 using Amazon Athena. The dataset contains more than 800,000 records stored as plaintext CSV files. Each record contains 200 columns and is approximately 1.5 MB in size. Most queries will span 5 to 10 columns only. How should the Machine Learning Specialist transform the dataset to minimize query runtime? A. Convert the records to Apache Parquet format. B. Convert the records to JSON format. C. Convert the records to GZIP CSV format. D. Convert the records to XML format. Answer: A New Question A Data Engineer needs to build a model using a dataset containing customer credit card information How can the Data Engineer ensure the data remains encrypted and the credit card information is secure? A. Use a custom encryption algorithm to encrypt the data and store the data on an Amazon SageMaker instance in a VPC. Use the SageMaker DeepAR algorithm to randomize the credit card numbers. B. Use an IAM policy to encrypt the data on the Amazon S3 bucket and Amazon Kinesis to automatically discard credit card numbers and insert fake credit card numbers. C. Use an Amazon SageMaker launch configuration to encrypt the data once it is copied to the SageMaker instance in a VPC. Use the SageMaker principal component analysis (PCA) algorithm to reduce the length of the credit card numbers. D. Use AWS KMS to encrypt the data on Amazon S3 and Amazon SageMaker, and redact the credit card numbers from the customer data with AWS Glue. Answer: C New Question A Machine Learning Specialist is using an Amazon SageMaker notebook instance in a private subnet of a corporate VPC. The ML Specialist has important data stored on the Amazon SageMaker notebook instance's Amazon EBS volume, and needs to take a snapshot of that EBS volume. However, the ML Specialist cannot find the Amazon SageMaker notebook instance's EBS volume or Amazon EC2 instance within the VPC. Why is the ML Specialist not seeing the instance visible in the VPC? A. Amazon SageMaker notebook instances are based on the EC2 instances within the customer account, but they run outside of VPCs. B. Amazon SageMaker notebook instances are based on the Amazon ECS service within customer accounts. C. Amazon SageMaker notebook instances are based on EC2 instances running within AWS service accounts. D. Amazon SageMaker notebook instances are based on AWS ECS instances running within AWS service accounts. Answer: C New Question A Machine Learning Specialist is building a model that will perform time series forecasting using Amazon SageMaker. The Specialist has finished training the model and is now planning to perform load testing on the endpoint so they can configure Auto Scaling for the model variant. Which approach will allow the Specialist to review the latency, memory utilization, and CPU utilization during the load test? A. Review SageMaker logs that have been written to Amazon S3 by leveraging Amazon Athena and Amazon QuickSight to visualize logs as they are being produced. B. Generate an Amazon CloudWatch dashboard to create a single view for the latency, memory utilization, and CPU utilization metrics that are outputted by Amazon SageMaker. C. Build custom Amazon CloudWatch Logs and then leverage Amazon ES and Kibana to query and visualize the log data as it is generated by Amazon SageMaker. D. Send Amazon CloudWatch Logs that were generated by Amazon SageMaker to Amazon ES and use Kibana to query and visualize the log data Answer: B New Question A manufacturing company has structured and unstructured data stored in an Amazon S3 bucket. A Machine Learning Specialist wants to use SQL to run queries on this data. Which solution requires the LEAST effort to be able to query this data? A. Use AWS Data Pipeline to transform the data and Amazon RDS to run queries. B. Use AWS Glue to catalogue the data and Amazon Athena to run queries. C. Use AWS Batch to run ETL on the data and Amazon Aurora to run the queries. D. Use AWS Lambda to transform the data and Amazon Kinesis Data Analytics to run queries. Answer: B New Question A Machine Learning Specialist is developing a custom video recommendation model for an application. The dataset used to train this model is very large with millions of data points and is hosted in an Amazon S3 bucket. The Specialist wants to avoid loading all of this data onto an Amazon SageMaker notebook instance because it would take hours to move and will exceed the attached 5 GB Amazon EBS volume on the notebook instance. Which approach allows the Specialist to use all the data to train the model? A. Load a smaller subset of the data into the SageMaker notebook and train locally. Confirm that the training code is executing and the model parameters seem reasonable. Initiate a SageMaker training job using the full dataset from the S3 bucket using Pipe input mode. B. Launch an Amazon EC2 instance with an AWS Deep Learning AMI and attach the S3 bucket to the instance. Train on a small amount of the data to verify the training code and hyperparameters. Go back to Amazon SageMaker and train using the full dataset C. Use AWS Glue to train a model using a small subset of the data to confirm that the data will be compatible with Amazon SageMaker. Initiate a SageMaker training job using the full dataset from the S3 bucket using Pipe input mode. D. Load a smaller subset of the data into the SageMaker notebook and train locally. Confirm that the training code is executing and the model parameters seem reasonable. Launch an Amazon EC2 instance with an AWS Deep Learning AMI and attach the S3 bucket to train the full dataset. Answer: A New Question A company is setting up a system to manage all of the datasets it stores in Amazon S3. The company would like to automate running transformation jobs on the data and maintaining a catalog of the metadata concerning the datasets. The solution should require the least amount of setup and maintenance. Which solution will allow the company to achieve its goals? A. Create an Amazon EMR cluster with Apache Hive installed. Then, create a Hive metastore and a script to run transformation jobs on a schedule. B. Create an AWS Glue crawler to populate the AWS Glue Data Catalog. Then, author an AWS Glue ETL job, and set up a schedule for data transformation jobs. C. Create an Amazon EMR cluster with Apache Spark installed. Then, create an Apache Hive metastore and a script to run transformation jobs on a schedule. D. Create an AWS Data Pipeline that transforms the data. Then, create an Apache Hive metastore and a script to run transformation jobs on a schedule. Answer: B Explanation: AWS Glue is the correct answer because this option requires the least amount of setup and maintenance since it is serverless, and it does not require management of the infrastructure. A, C, and D are all solutions that can solve the problem, but require more steps for configuration, and require higher operational overhead to run and maintain. New Question A Data Scientist is working on optimizing a model during the training process by varying multiple parameters. The Data Scientist observes that, during multiple runs with identical parameters, the loss function converges to different, yet stable, values. What should the Data Scientist do to improve the training process? A. Increase the learning rate. Keep the batch size the same. B. Reduce the batch size. Decrease the learning rate. C. Keep the batch size the same. Decrease the learning rate. D. Do not change the learning rate. Increase the batch size. Answer: B Explanation: It is most likely that the loss function is very curvy and has multiple local minima where the training is getting stuck. Decreasing the batch size would help the Data Scientist stochastically get out of the local minima saddles. Decreasing the learning rate would prevent overshooting the global loss function minimum. New Question A Machine Learning Specialist is configuring Amazon SageMaker so multiple Data Scientists can access notebooks, train models, and deploy endpoints. To ensure the best operational performance, the Specialist needs to be able to track how often the Scientists are deploying models, GPU and CPU utilization on the deployed SageMaker endpoints, and all errors that are generated when an endpoint is invoked. Which services are integrated with Amazon SageMaker to track this information? (Choose two.) A. AWS CloudTrail B. AWS Health C. AWS Trusted Advisor D. Amazon CloudWatch E. AWS Config Answer: AD New Question A retail chain has been ingesting purchasing records from its network of 20,000 stores to Amazon S3 using Amazon Kinesis Data Firehose. To support training an improved machine learning model, training records will require new but simple transformations, and some attributes will be combined. The model needs to be retrained daily. Given the large number of stores and the legacy data ingestion, which change will require the LEAST amount of development effort? A. Require that the stores to switch to capturing their data locally on AWS Storage Gateway for loading into Amazon S3, then use AWS Glue to do the transformation. B. Deploy an Amazon EMR cluster running Apache Spark with the transformation logic, and have the cluster run each day on the accumulating records in Amazon S3, outputting new/transformed records to Amazon S3. C. Spin up a fleet of Amazon EC2 instances with the transformation logic, have them transform the data records accumulating on Amazon S3, and output the transformed records to Amazon S3. D. Insert an Amazon Kinesis Data Analytics stream downstream of the Kinesis Data Firehose stream that transforms raw record attributes into simple transformed values using SQL. Answer: D Resources From: 1.2020 Latest Braindump2go MLS-C01 Exam Dumps (PDF & VCE) Free Share: https://www.braindump2go.com/mls-c01.html 2.2020 Latest Braindump2go MLS-C01 PDF and MLS-C01 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1eX--L9LzE21hzqPIkigeo1QoAGNWL4vd?usp=sharing 3.2020 Latest MLS-C01 Exam Questions from: https://od.lk/fl/NDZfMTI1MDEyN18 Free Resources from Braindump2go,We Devoted to Helping You 100% Pass All Exams!
Man Builds A Robot Scarlett Johansson Because, Obviously.
Here's some breaking news in the realm of Earth's impending robot takeover. It seems that one Hong Kong robotics enthusiast has fulfilled his 'childhood dream' of designing a robot and his (probable) adult dream of being able to hit on Scarlett Johansson by creating Mark 1, his very first humanoid robot. Okay, so Ricky Ma, the man in question, will not flat-out admit that Mark 1 was designed to look like Scarlett Johansson, but he does say that he was 'inspired by a Hollywood actress' which is probably dodgy robotics dude speak for 'I made a Robo-ScarJo.' The entire project cost Ma roughly $51,000 to create the robot, who was made mostly of 3D-printed plastics, silicone, and various hardware. Mark 1 has the ability to talk, walk, and make natural facial expressions - including a smirk when you tell her she's pretty. Because, of course, he programmed her that way. Yo, Ricky, you might want to cool off on hitting on Artificial Life ScarJo. (We've all seen 'Her'. We know how that'll end.) But anyway... Ma intends to sell the prototype to a major investor and help develop more and more versions of Mark 1, a robot he sees as extremely useful as our technology capabilities only continue to evolve. Could you imagine a fleet of Robo-ScarJos built to help run our banks, medical offices, or even retail centers? How do you think Scarlett feels about this? Let me know what YOU think about Ricky Ma and his Robot Johansson below. And for more strange tech news, follow my Weird Science collection!
How to Unblock Adobe Flash Player on Chrome?
Flash Player is a software which is responsible for making videos, graphics or any other kind of moving image to work in any browser on the website. It is basically used to show media-rich content online. On declaration by the Adobe that it will not upgrade the flash player any more, Chrome block Adobe Flash Player by default but the users are still able to unblock it by following the methods mentioned below. The process to unblock Adobe Flash Player in Google Chrome :- Open the Google Chrome browser in the desktop. :- Click on the 3 dots that are available on the top-right corner of the screen. :- Click on the option of settings, scroll down to the section of Privacy & security. :- Click Site Settings and scroll down to the option of Flash. :- Toggle the website not to block the Flash to the option of Ask First. :- Remove any website that are selected by the user to blick Flash player. How to all Adobe Flash Player on Chrome on websites :- Open the Google Chrome browser in the desktop. :- Visit any website on Google Chrome that requires Flash to work. :- In this case, Google Chrome runs Flask on a click-to-run basis. :- The browser shows a message on the top right side of the screen with a jigsaw puzzle icon. :- The message has two options, Allow and Block from which the user needs to select the option to Allow. There is one more way to Unblock Adobe Flash Player on Chrome, according to which a user needs to click on the small icon of a lock located on the top-left side of the screen and click on the option of site settings then follow the same process as done in method 1.
[ROLL CALL] What's Your Wackiest Retail Story?
So it's the most craziest retail weekend of the year here in the States, and chances are that you or someone close to you has gone to the mall within the past 48 hours. Maybe you're one of the many that bank on some awesome Black Friday deals, maybe you just got dragged unwillingly - or even worse, maybe you went to the mall to WORK because you WORK RETAIL and this weekend, you are a SLAVE. Needless to say, I'm realizing some of you might need a place to vent out your frustrations, and don't worry, the Funny Community is here for you - and probably have some stories of our own! Today's big question - What are some of your wackiest stories about working retail? I'll start first: Now, this isn't the only weird story I have, but probably the quickest and funniest one I can remember while still keeping things G-rated. I used to work at Starbucks as a barista, and one of the things we do at work is called a 'spin'. Basically, you have to go around the lobby of the cafe and wipe down all the tables, make sure the trash cans aren't overflowing and the bathrooms are stocked, etc. One time, when I was doing a 'spin', a stereotypical soccer mom type with her 'venti three-shot no-whip no-foam extra hot white chocolate mocha' saw that I had walked right past her, and I guess she needed something and wanted some assistance. What you do when you want assistance: Go up to an employee at the front counter, the hand-off area, or maybe even someone doing a 'spin' and say "Excuse me, can you help me for a second?" What you don't do when you want assistance: Whistle at the employee like a dog. Yes, I got whistled at the same way someone would whistle at their Australian Shepherd at your local dog park. Not one of those 'yoohoo' whistles, but the one that requires you to put your thumb and your index finger into your mouth so you can let out a swift and loud WHIIIIIIIIIISTLE. My eyebrows raised in a way that I don't ever recall them raising before, and I remember thinking something along the lines of "Wow, uh.. that just happened." The best part about this whole scenario is this woman's son ended up working at our same Starbucks location only a few months later, and I spent the rest of our job together wondering if he knows his mom is the kind of person who dog-whistles at retail employees. So now it's your turn! Comment below with YOUR weirdest/funniest/most terrifying experience working retail. (Extra points if the manager backed you up.) LET'S GOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! @jgallegos222 @BrookieyElba @AmbieB @AlexanderBeta @jiggzy19 @pickettbailey10 @ChriSingularis @Taigara @stevieq @jcl4rks0n @adikiller @VeronicaArtino @loftonc16 @XxFallingStar @ElizabethT @karencorchado @ckienitz @MimiZu17 @MissB82 @RobertMarsh @Marichel @Matokokepa @KTM2014 @Baekyeol27 @jiannebalanza @loveyjen1 @ReyesGarcia @LillyThePotato @JessLynn258 @KyleJames @Spitefairyx @HollyWymore @ZoilaObregon @Luci546 @mikeystumbo @HazemAttia @CourtneyDoose @JustinaKocher @xAmberx @RaymondBarragan @metaladdict @EniorehFrancois @AshToast23 @AlishiaDavis @tashamarie22 @EdwinHernandez @hallamber87 @JosiahRosner @lnewberry420 @jannellvillanue @Beastboy93 @DebbyMuozToledo @KpopTwinz @DarthRevan @crazyfury @Beeplzzz @hannacat27 @Dezillia @MechelleLesane @RachelDover @ShaheedRonny @MichaelMahoney @NicoleFireRose @KarleyFrance @Ragde @FuwaFuwa02 @InshaAllah @Enzaire @HaydenGroves @DavidFall @Ragnorak @cherryblossom42 @MarkDias @KaseySmith @Harshini39 @MoraSolstice @sparklytrash @TimBey420 @RomeoEdgar @EmaHeart @EricEdwards @noxwalthorne @JamesFried @Fenris76 @Zeerow @madi1528 @YaretLeon @JaneFenner @D3adpoolz @t3r3z1pyrop3 @PerseveranceSF @mrstiffanywhitt @XenoEdge @JoshVillanueva @JonathanKerns @AaronEli @JosephAcostaIII @LouieD @Emmi @PassionLandrum @LilianaSerrato @kskatie82 @ChiefAlphaGoat @Nekochan55000 @grammur @cburgoon @AlejandraMarin @gummibawrx @SkylorFeryance @CaseyKing @misskurmet82 @JessicaChaney @KpopLuver13 @chris98vamg @VixenViVi @wjdeogks76 @jokes @fallendendenjr @missvicky69 @Angel124 @ShaleciaSales @JaxomB @AnnaArai @TyranMcCall @Animefoxgirl97 @ChosenKnight @myabeard04 @jeremiah1226 @glostick @shantalcamara @ariannagorniak1 @aishalakshmi @B2STANG88 @Ninjinuity @TinaDang @deilig @OGPanda @Bekka @kimleekwonshin @TheGreenEyedPup @RobynHope @FabiolaGavina @zoila205 @P2rsv @celesteyc @lilybaby @KristinaCaron @ArielWoods @thisismylife @Shawollete @WiviDemol @lizzy2589 @EddiePozo @smnthcarter773 @drummergirl1691 @EinnaAm @paularasnick @estrella4584 @fourstargeneral @Kuramariin @JunieRose @treblelove @EmilyT411 @Joshsmithokc @BeckyNewman @DannyMoses @oppadesu @EstefanOlivares @BurningAries @astrohelix @Priscillasdoor @Iamsasha @reesesrisa @GreyStorm84 @WeeabooBookworm @Alieisafreak @AshelyJewell @MengNoZhang @GinTenma @FallenDeath @Akki630 @DeadlyCyanide @CleoHoney @StephanieDuong @VienKnight @KpopGaby @DeniseiaGardner @tayunnie @biancadanica98 @JackMehoff @amazingangelini @Megamind @LexiiIrrii @nenegrint14 @KDramaKPop1015 @RinSeok1650 @MyNoahIsName @amandamuska @CandaceJordan @orenshani7 @JasonHeins @NerukaWong @MarySEW @kmccord95 @RosePark @myylifeisnow @GalaxyTacoCat @ZahidAli86 @YoSoySoysauce @delnygro @KevinRodriguez @ZoeMe @biancaP @doraga @VarunNambiar @SarahVanDorn @sugajin94 @Pranittare @malibella @nikkinjg @mistymaity @r3ptar21 @BleuRay @notgucci3 @JonPatrickHyde @Exoexo @TashaBitner @PuddinPumpkinz @nykechun @BarbiDearborn @inuyashagal @eggtiny98 @CostaGermanican @MooshieBay @GuerlyReyes @Marilovexoxo @Zxenna @raenel @sherrysahar @CheyenneKay @esmeraldagutirr @RaquelArredondo @DekaraMiller @ReynaMcArthur @m1chaela @DroPuenteAG93 @katekendrii @girikrishna @DeliaBray @KiamiYumi @SurrealTheMad @pitafuentes48 @RoninGaijin @MauricioCamacho @Pocahontas41 @ruhlihal @BanditChan @Link4TW @IsaacAponte @warren @KelleyDaniel @BeannachtOraibh @Zelda27896 @baileykayleen @candyland1986 @Animaniafreak @DenieceSuit @XergaB20 @missophiestik @warjeensuleiman @rcuero @ErinGregory @DianaCastaneda @hyolouxx @NiahriTaylor @thetaz12 @CorlethaTurner @edwin94 @breyflessert @Dino21 @animechild51 @jannatd93 @nievesyaide @Amye1 @esha @RobertZ @tardisdragon7 @GingerMJones @JezziCrypt @KellyOConnor @LeilaB @AluSparklez @MattK95 @KiKi29 @Taijiotter @drea4u @JPBenedetto @jltobar07 @Yusuf12 @JayAi @SaeedMazhar @DerrickKuni @lovelikematoi @amobigbang @wllmvns @RavenQueen0810 @RachelParker @Arellano1052 @DanaNikole89 @aliciasalinas @CameronGrondzki @csmoon01 @melifluosmelodi @magentaflower @KhedeenEvans @BlockBVillains @jazziejazz @TaliZorah17 @mileshiiipower @KyleSearl @PaulWragg @hopeismyanchor @JuliaLynea @ZwankimaWalker @cncota @KaraHevner @shannawi @ThePinkPrincess @zwdodds @AimeeH @BluBear07 @RainaC3 @JeremyGilmore @shannonl5 @TerrecaRiley @JasonNilsson @HeatherWright @JacobHaynie @BittyBerrie @lillychris224 @LAVONYORK @xxwriter389xx @Danse @KingDragnee191 @SethOwens @MeaganSeeliger @ColbyRecord @JasmineWilliams @odayja @TurtleyTurtles @YarabiStein @ClaireRedfield @blackvelveteen @SethScarlett @addri @shamwowpow @SarahRoot @AGale @VinMcCarthy @InPlainSight @Jason41 @TylerOrtega @quietone @Ziran @Ng98 @clobbersaurus @ButterflyBlu @LilianaZeferino @JhayBee @CenaSenpai @Stoneyy @balloonz3 @RocioNaranjo @gayalchemy @SeanMcintosh @JonathantheAwes @verolovesanime @yaakattackk @BlueStar2222 @VanessaStamps @RogerMcghee @DerrickAldana @AndrewHondras @AleciaReedy @Shilolobun
Network Administrators earn up to a 54% higher salary when they become Certified Ethical Hackers
A recent study by EC-Council, a leading global cybersecurity credentialing body, shows that Ethical Hackers receive a higher salary ($84,497 in the US) than Network Administrators ($58,828 in the U.S). The study goes on to… A recent study shows that Network Administrators could increase their pay by 54% by joining the cybersecurity industry. A recent study by EC-Council, a leading global cybersecurity credentialing body, shows that Ethical Hackers receive a higher salary ($84,497 in the US) than Network Administrators ($58,828 in the U.S). The study goes on to show that Certified Ethical Hackers earn even more, with some earning as much as $106,375. In fact, according to Global Knowledge, CEH is one of the 15 highest-paid IT certifications of 2018. With over 4,000 unfilled ethical hacking jobs currently available in the United States alone, as per LinkedIn Jobs, it is evident that many IT professionals ought to be looking to transition into the ethical hacking industry. Robert Half, a global human resource consulting firm, shows that the salary range for a Systems Administrator ranges between $97,296 — $164,736 in NYC while a Systems Security Administrator gets $135,582 — $228,664. Additionally, With cybercriminals attempting a security breach every 39 seconds, it is no surprise that loss due to cybercrime has skyrocketed. To make matters worse, the cybersecurity industry sees the creation of 300,000 new malware every day. These data breaches are estimated to cost organizations close to $150 million, leading to an annual global loss of $2.1 trillion. “With cybercrime on a serious incline, it is no joke that the industry needs much more than just a handful of skilled cybersecurity professionals. At EC-Council, we are committed to using innovative and new approaches to train cyber experts to prevent cybercrimes and to promote a safer and secure cyber environment,” says Jay Bavisi, Founder and CEO of EC-Council Group. To become a CEH Master, a candidate must successfully pass the CEH exam and demonstrate competency in managing real-world hacking challenges via the CEH (Practical) Exam. This demands the prospective ethical hacker to discover and exploit real-time vulnerabilities while auditing the systems set up by EC-Council in the cloud, thus enhancing the challenge and making them job-ready. Source : Click Here
Get Paid To Cuddle Goats!
Feeling the strain of your office job? Has stress reached an all-time high? Maybe you're looking for something a little more? Well, fortunately, you're in luck, as a Virginia-based dairy farm is looking to hire volunteers to cuddle their goats. That's right. You - yes, you! - can be a professional goat cuddler. Caromont Farm is mainly a dairy purveyor, and its base farm in Esmont, Virgninia houses several cows and goats, and as the farm strives to ethically care for the livestock in their possession, all the animals are grass-fed and cared for by someone they describe as an 'assistant goat herds(wo)man'. (That could be you. If you get the job, that is.) According to the official job posting, in order to be an aforementioned goat-cuddling herdsman, these are the requirements the company expects from applicants: Able to lift 50 pounds Committed to local food and agriculture Works well independently and on a team Willing to take initiative Excited to learn Goat lover! Spanish speaking a plus+ Am I the only one that's a little confused as to why something like Spanish-speaking is required to hang out with goats? Anyway, if you know someone in the Virginia area that is willing to get their snuggle on with a billy goat, feel free to send them to the official volunteer website, where they'll be able to sign up for a four-hour cuddle shift. For the rest of you, I just want to know this: Would YOU want to become a professional goat cuddler? Or does your fear of intimacy extend to livestock? (Just kidding. I just wanted to make a creepy joke.) Anyway, leave your thoughts in the comment area below, and for more WTF news, follow the WTF Street Journal collection!
How to Reset iTunes Account Password if Forgotten?
How Do I Reset a Forgotten iTunes Account Password? Did you forget your iTunes account password? Then you will not be able to access the multiple services of iTunes until you would not recover your password. There are numerous options proffered by Apple that can help you to reset your iTunes password. But lots of users don’t know about the password reset process which is prescribed by Apple and if you are one among those who don’t have any idea about the password reset process of iTunes, then you should know it properly before taking any step for password resetting. You can go through the mentioned instructions for the password resetting of the iTunes account which is very simple. Here are the steps to reset iTunes account password: :- First of all, you need to visit the official account recovery page of Apple from a browser. :- Enter the iTunes ID that password you want to reset. :- After that, click on Next. :- Now select the option of resetting the password and then click on Continue tab. :- Now choose how you want to reset your password and then select Answer Security Questions option. :- After that, you will require to provide the answer to some security questions and then give the answer of each question very carefully. :- Enter the new password for the iTunes account to complete the process. In this way, you can simply perform iTunes Password Reset process and get back to your iTunes account very easily. If you are still not capable to reset your iTunes password, then contact with the customer service team of iTunes for instant solutions.
How Do I Pass Cisco 352-001 Certification in First Attempt?
Cisco certification is the first and basic requirement for working as a network professional in most organizations. Having recently passed the CCDE Design Written Exam certification exam I wanted to share some of my study experiences and tips with anyone that could be working towards their Design Expert cert. If you’re looking for the secret lesson on passing CCDE then you must be thinking of the very common question “How can I prepare for my Cisco certification exam?” The Best Piece of Advice on 352-001 The Cisco certification doesn’t just open the doors to networking success. It allows your profile to be marketed as a networking expert with global recognition. You are more knowledgeable than non-certified peers. This needs you to stretch your skills and recognize opportunities. Everyone learns differently, and being out of the wired and wireless networking job function for a few years I was more deliberate with my studies. All my studies were self-paced and I did not attend any classes or boot camps. This blog is a rough outline of the steps I used to study and pass the Design Expert exam. Things to Keep In Mind before Studying CCDE Design Written Exam One should understand the core concept of a Cisco certification to be able to study right. Exam is Comprehensive The 352-001 exam offered by Cisco includes a variety of topics based on networking to the most comprehensive Design. With so much to study, the exams may look tough to crack. However, it is understood that one should mainly focus on all types of Cisco exams. This requires candidates to go through the length and breadth of the topics. Practical Experience One requires both theoretical and practical knowledge in order to crack Cisco. The study requires practical knowledge and the candidate should be able to use theoretical information in real world troubleshooting and networking issues. I found a NWExam site with all the required study resources available on Cisco Certified Design Expert. CCDE Exam is a Quick One The 352-001 exam requires you to handle questions in a limited time period. Regular practice is required to excel in the exams. Even if you are a knowledgeable candidate, being able to put answers together when it matters is a stressful situation. Cisco exams also cover real world issues that need to be understood and solved right at the moment. This requires time, patience and strategy. Cisco is Marketable The Cisco certification doesn’t just open the doors to networking success. It allows your profile to be marketed as a networking expert with global recognition. You are more knowledgeable than non-certified peers. This needs you to stretch your skills and recognize opportunities. Getting the Proper Material There is a lot of misunderstanding and controversy with regards to the appropriate study materials. Going to begin exam preparation with 352-001 practice test, books and study guides recommended. These resources are easy to follow and define the Layer 2 Control Plane, Layer 3 Control Plane, Network Virtualization comprehensively. It will help you easily remember the syllabus topics. This one is probably your Bible for the Cisco exams. If you can devote more time without harming your regular professional activities, there are some impressive simulators that will help build up confidence. It is advisable to register as a member of the 352-001 Certification Forum for all the discussions, topics and advice. Approaching the Study Material ● Before you actually start with the syllabus books, learn to work with Binary Mathematics. You should be able to calculate in your sleep! ● For a good overview of the topics, solve 352-001 sample questions. ● Get actual exam scenario based questions in practice exam. ● Practice as many questions as possible.It is just not enough to be able to solve questions but solve them within time. Schedule Practice Tests Schedule practice tests well in advance of the final exam date. Present yourself a deadline and check what you have been able to do. There is always scope to improve and the rest of the days should be befitting. Conclusion The best thing about preparing for Cisco exams is being able to explore and discover new theories and concepts. The final job that you land up with your Design Expert certifications would want you to be an expert and have thorough practical knowledge of all networking topics. It is not without reason that Cisco is a globally recognized certification and attracts better jobs and salary. One must study hard and be patient. The rewards will follow themselves. Good Luck!!