dichvumobilevn
1+ Views

Huong dan dang ky goi cuoc B129 cua mang Vinaphone

Vinaphone triển khai gói cước B129 với Combo ưu đãi data, gọi thoại, nhắn tin sử dụng trong 1 tháng liên tục chỉ với 129.000 đồng. Đây là gói cước đặc biệt mà nhà mạng dành tặng cho khách hàng đang sử dụng thuê bao may mắn. chi tiết về gói B129 Vinaphone này khách hàng hãy cùng đi theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Thông tin gói cước khuyến mãi B129 của nhà mạng Vinaphone:


– Điều kiện đăng ký sử dụng gói cước:

+ Là thuê bao Vinaphone trả trước đang hoạt động bình thường trên toàn quốc đồng thời nhận được tin nhắn khuyến mãi mời tham gia gói cước từ tổng đài.

+ Khách hàng có thể chủ động tra thông tin số thuê bao mình đang sử dụng có được tham gia sử dụng gói cước B129 hay không bằng thao tác bấm: *091# OK.

– Thông tin đăng ký gói cước B129 Vinaphone:

+ Cú pháp đăng ký soạn tin nhắn: DK1 B129 gửi 1543

+ Cước phí đăng ký gói: 129.000đ/chu kỳ.

+ Thời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc thuê bao đăng ký thành công đồng thời gói cước được tự động gia hạn khi bước sang chu kỳ kế tiếp.

Xem thêm về dang ky 4G Vinaphone 1 ngay tại đường link: https://dichvuvinaphone.com/dang-ky-cac-goi-cuoc-4g-vinaphone-1-ngay/

– Nội dung ưu đãi gói:

+ Miễn 100% cước phí cho các cuộc gọi nội mạng Vinaphone và cố định VNPT dưới 10 phút.

+ Nhận ngay 30 phút gọi ngoại mạng miễn phí và 60 sms nhắn tin nội mạng Vinaphone.

+ Truy cập 3G không giới hạn với gói cước Max100 – 5.8GB tốc độ cao/tháng, miễn cước phát sinh khi dùng vượt gói.

Đừng bỏ qua món quà tuyệt vời mà Vinaphone dành tặng đến bạn, nhanh tay kiểm tra và đăng ký sử dụng ngay gói cước ưu đãi B129 bạn nhé.

Đối với những khách hàng có nhu cầu chọn số và làm thủ tục hòa mạng trả sau cũng như tra cứu các thông tin khuyến mãi trả sau cho thuê bao Vinaphone, vui lòng truy cập địa chỉ http://vinaphone-hcm.vn. Chúc quý khách hàng may mắn nằm trong danh sách được hưởng đăng ký gói cước khuyến mãi B129 từ Vinaphone.
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
9 Reasons Why On-Demand Design Services are Game-Changer
In today’s fast-paced business world, having access to on-demand design services can be a game-changer for companies of all sizes. From convenience and flexibility to cost-effectiveness and efficiency, on-demand design services offer a variety of benefits that traditional design agencies or freelancers simply can’t match. In this blog post, we’ll explore 9 reasons why on-demand design services are revolutionizing the way businesses approach their design needs and why you should consider using one for your next project. 1. Get high-quality design work at a lower cost On-demand design services allow you to get high-quality design work at a lower cost, as you only pay for the specific design services that you need. On-demand design services allow you to get professional design work done on an as-needed basis, rather than having to hire a full-time designer or design agency. This can be more efficient, as you can quickly and easily access the design resources you need, without the need to go through the process of hiring and onboarding a new employee or committing to a long-term contract with an agency. Additionally, on-demand services typically have a pool of talented and experienced designers available to work on your project, allowing you to get high-quality design work done quickly and efficiently. 2. Get access to a wider pool of talent With on-demand services, you have access to a wider pool of talent, as you are not limited to designers in your local area. On-demand design services typically have a large pool of designers available to work on projects, as they are not limited to hiring designers who are based in a specific location. This means that you have access to a wider range of talent and can choose the designer who is best suited to your project, rather than being limited to designers who are available in your local area. This can be especially beneficial if you are located in an area with a limited pool of design talent, or if you are looking for a designer with a specific skill set or style that may be difficult to find locally. By working with an on-demand service, you can access a global pool of designers, increasing your chances of finding the perfect fit for your project. 3. Flexibility to create customized solutions On-demand design services offer greater flexibility, as you can work with the designer to create a customized solution that meets your specific needs. On-demand design services allow you to work with a designer on a project-by-project basis, rather than hiring a full-time employee or design firm to handle all of your design needs. This offers greater flexibility because you can tailor the scope of the project to your specific needs and work with the designer to create a customized solution. For example, if you only need a few designs for a marketing campaign, you can work with a designer to create those specific assets, rather than paying for a full-time employee or design firm to handle all of your design needs on an ongoing basis. This can be especially useful for small businesses or organizations that have limited resources and need to be able to scale up or down their design needs as their business grows or changes. On-demand design services can also be more cost-effective because you only pay for the specific services that you need, rather than paying for a full-time employee or design firm to handle all of your design needs on an ongoing basis. This can help you to better control your design budget and allocate your resources more efficiently. 4. Faster turnaround time You can get faster turnaround times with on-demand design services, as you can work with multiple designers in parallel to complete a project more quickly. On-demand design services allow you to work with multiple designers in parallel on a project, which can help to speed up the design process. This is because you can divide the work among multiple designers, rather than relying on a single designer to handle all aspects of the project. This can be especially useful if you have a large project with a tight deadline, as it allows you to get the work done more quickly. For example, if you have a branding project that includes designing a logo, creating a style guide, and designing marketing materials, you can work with multiple designers to complete these tasks in parallel. This can help to reduce the overall turnaround time for the project and get it completed more quickly. Working with multiple designers in parallel can also be beneficial because it allows you to tap into the diverse skills and expertise of different designers. This can help to ensure that you get the best possible results for your project and that all aspects of the project are completed to a high standard. 5. Greater scalability On-demand design services offer greater scalability, as you can easily increase or decrease the amount of design work that you need on a project-by-project basis. On-demand design services offer greater scalability because you can easily increase or decrease the amount of design work that you need on a project-by-project basis. This can be especially useful for businesses or organizations that have fluctuating design needs or that are looking to scale up or down their design work as their business grows or changes. For example, if you have a busy season where you need to create a large number of marketing materials, you can work with a designer or design team to handle the increased workload. Once the busy season is over, you can decrease the amount of design work that you need, which can help to better control your design budget and resources. On-demand design services can also be helpful if you are not sure exactly how much design work you will need in the future. You can work with a designer on a project-by-project basis, rather than committing to a long-term contract or hiring a full-time employee or design firm. This allows you to be more flexible and responsive to changing design needs. 6. Saves great time and resources You can save time and resources by using on-demand design services, as you do not need to manage in-house design teams or handle the administrative tasks associated with hiring and onboarding employees. On-demand design services can save you time and resources because you do not need to manage in-house design teams or handle the administrative tasks associated with hiring and onboarding employees. This can be especially useful for small businesses or organizations that may not have the resources or expertise to manage an in-house design team. When you work with an on-demand design service, you can simply provide the details of your project and the service will handle the rest. This includes finding the right designers to work on your project, managing the design process, and delivering the final designs to you. You do not need to worry about tasks such as recruiting designers, training them, or managing their workload. Using on-demand design services can also be more cost-effective because you do not need to pay for the overhead costs associated with managing an in-house design team, such as salaries, benefits, and office space. This can help you to better control your design budget and allocate your resources more efficiently. 7. Quickly and easily adapt to changing market conditions On-demand design services can help you to stay competitive, as you can quickly and easily adapt to changing market conditions and customer needs. On-demand design services refer to the ability to quickly and easily access design resources as needed, rather than having a dedicated in-house design team or hiring a freelancer on a long-term contract. This can be especially useful for small businesses or startups that may not have the resources to commit to a full-time designer or may not have a consistent need for design work. By using on-demand design services, you can stay competitive by being able to quickly and easily adapt to changing market conditions and customer needs. For example, if a new trend emerges in your industry or you receive customer feedback that prompts you to change the look of your website or marketing materials, you can use on-demand design services to get the work done quickly and efficiently. This allows you to respond to changing circumstances in a timely manner and maintain a fresh, up-to-date image. Overall, on-demand design services can be a valuable tool for businesses looking to stay agile and responsive in a fast-paced, constantly-evolving market. 8. Access to a wide range of design expertise With on-demand design services, you have access to a wide range of design expertise and experience, as you can work with designers who specialize in different areas of UI design. On-demand design services provide businesses with the ability to access a wide range of design expertise and experience from designers who specialize in different areas of UI design. This can be particularly useful for businesses that have specific design needs or that work in a niche industry, as it allows them to find designers who have the specific skills and knowledge required to meet their needs. For example, if a business needs to design a user interface for a software application, they can use on-demand design services to find a designer with experience in software UI design. Similarly, if a business needs to design a mobile app, it can use on-demand design services to find a designer with experience in mobile app design. Overall, on-demand design services provide businesses with the flexibility to work with designers who have the specific expertise and experience needed to meet their specific design needs, regardless of the location or availability of those designers. This can be especially valuable for businesses that may not have the resources to hire a full-time designer or that need to access specialized design skills on a short-term basis. 9. Only pay for specific design services that you need On-demand design services offer a cost-effective solution for businesses of all sizes, as you only pay for the specific design services that you need. On-demand design services offer a cost-effective solution for businesses of all sizes, as you only pay for the specific design services that you need. This can be especially useful for small businesses or startups that may not have the resources to hire a full-time designer or may not have a consistent need for design work. With on-demand design services, businesses can choose the specific design services that they need and pay for only those services, rather than paying a salary or retainer fee for a full-time designer or committing to a long-term contract with a freelancer. This can help to save businesses money and allow them to be more flexible and responsive to changing design needs and requirements. In summary, on-demand design services are revolutionizing the way businesses approach their design needs by providing convenience, flexibility, cost-effectiveness, and efficiency. Additionally, on-demand design services are scalable, accessible, and technology-enabled, and offer quality assurance and a wide range of design options. If you’re looking to streamline your design process, save money, and get professional results, on-demand design services are definitely worth considering. Please check Roket an affordable on-demand design service for your design requirements.
Solar Energy and the Union Budget 2023 - An Overview:
India is growing, and with development comes the requirement of making the country more dependent on solar energy. India is driving exponential growth in the sector, but we still need to reach the 2030 target. The current scenario and Union Budget Solar Energy holds a considerable share of approximately 36% of India's installed renewable energy capacity. On the other hand, Hydropower plants and wind energy have 31 and 25 percent of shares, respectively. The government is trying to help the sector with different policies and reductions in the prices of raw materials, which have led to a tremendous increase in the overall capacity the previous year, but a lot more is needed to meet the required needs. Here are some of the highlights of this year's budget that will impact the solar sector in India ● The Union Finance Minister of India allocated Rs 10,222 crore for the renewable energy sector. A huge amount of this allocation will be given to solar energy and solar panel set-ups. ● On average, this is an increase of 48 percent from last year's allocation. ● A focus is made on "green growth", which will include boosting the usage of green fuel, farming, and even green energy. ● Solar energy will play a significant role in "green growth", reducing carbon emission intensity and dependency on fossil fuels for energy. Green Energy is the main focus: Green energy remains the government’s focus, and India is looking towards solar energy to meet its goals. Moreover, with more and more battery and pump storage, renewable energy sources will be boosted. Green Energy is one of the 7 top priorities in the 2023 budget. Making India free from harmful carbon emissions and creating green jobs is a part of the budget. In addition, an amount of Rs. 35,000 Cr. It is earmarked as a capital investment for the energy transition, which can be a game changer. The final goal here is to boost the Net Zero journey, which focuses on zero dependence on non-renewable sources of energy. With the help of Green energy, dependence on carbon and other forms of non-renewable sources of energy will become lesser and lesser. It will be very beneficial in saving the environment and fossil fuels; on the other hand, it will significantly relax the Indian economy. Massive investment for a sustainable future: The considerable investment made by the government in this year's budget is not only going to give a significant boost to the Indian economy, but on the other hand, it is also going to create numerous opportunities. It will help provide more dependence on domestic and indigenous products regarding energy production and, on the other hand, will create new job opportunities for people in the field. Union Budget 2023 aims to make India among the established leaders in the global green energy transition. The government has highlighted not only the production of renewable energy, such as solar energy but also has focused on processing and storing this energy. Therefore, with such remarkable findings, one can get easy and affordable solutions that enable renewable energy processing and make India more dependent on it. The union budget also focuses on improving the infrastructure for the renewal of energy production and processing. India is a growing country, and with its growing need, energy consumption has also increased drastically. Switching the dependence on energy from non-renewable to renewable, sustainable sources is necessary, and it is a need of time. The government has allocated a substantial sum towards green growth and has identified it as one of the seven crucial pillars of the budget. This allocation presents a favorable trajectory for the country's sustainability efforts and the power sector in India.
Should I go into cybersecurity or software development?
I currently hold my CCSP and CEH and have worked in cybersecurity for close to 10 years. I can tell you that Cybersecurity is an extremely broad field in terms of what kind of work you could be doing, salary, work environment, etc, etc. Most Cybersecurity people work as part of a team and each team member fulfills one or two roles. Like you could be in charge of the firewall or vulnerability scanning. You could be part of the team that pushes out security patches or your work life could simply revolve around doing reports on vulnerabilities and creating plans of action about how to fix said vulnerabilities. There are also other roles you can do and you will probably need specific certifications to get your foot in the door. Things like digital forensics, like what you see tech geeks on CSI doing. Or you can become a white hat hacker and do penetration testing where companies will actually pay you to try to hack their systems in order to test their security. One drawback of Cybersecurity I will warn you about though is that if you don't have any work history working in an Information assurance or Cybersecurity role then it can be difficult to get hired. Having security certifications and being a part of the networking team somewhere is the way to go. A help desk job might be a little lower than what you are aiming for but you will learn more on a help desk than just about anywhere else in the IT world. You can take a course that provides Job Placement along with CCSP Certification. On the other side. I am not a software developer but I have friends that are and I know a bit of coding myself. Software development can be a real mixed bag and it really depends on who you work for. I have a friend who works for an insurance company and he hates it because the work he does is very repetitive and boring. Other companies though like CCS Learning Academy go above and beyond to attract and keep good programmers. I can't speak to how intellectually stimulating the work is but at least they treat you well. I expect though that there is a lot of competition for getting on at companies like Valve and Google. I can't really say which field I think you should go into because I don't know you or what your interests are. If you enjoy spending lots of time coding then go for coding but if not and you have an interest in security go that route but start looking at certifications before you graduate. Net +, Server +, and Security + at a minimum. How can I start learning about cybersecurity as a beginner? Remember, Google is your best friend regarding any kind of learning is it learning about any programming language or even hacking the freak of any system. There are tons of e-books related to hacking on many websites even available for download like Hacking for dummies, penetration testing books, web- application hacking, and android hacking. You name it and Google has it. There are some awesome YouTube channels dedicated to hacking like : CCS Learning Academy Hackersploit But, most beginners follow a common trend of mistakes that lead them to nowhere. They jump right into hardcore hacking which is absurd since hacking requires in-depth knowledge of computer networking, operating systems, and various programming languages like C, python, etc. The main focus should be to learn the basics of computer science like the core fundamentals of cs and then start twerking with programs and software. Hackers aren't bad guys, they are cool guys with big brains to mess around.