masudalex
100+ Views

Tubemate apk- Download latest version (updated 2020)

The Latest Version of Tubemate Apk Downloader
Tubemate Apk Downloader is a popular mobile app developed by XProc Mobile. The company was one of the first companies to use android application development, as well as to build one of the first Android apps.

Currently, Tubemate downloader is used by several business firms that offer a very easy and reliable platform for Android users. The company is also producing its own app which can be found at. The company also has its own
website at tubemate that shows the users more information about the app and downloads.

However, many of the users in forums like android forums have reported downloading the same and running it, but they find that the app fails to launch. This has led to a discussion among the users on the Tubemate Apk Downloader forum. While there are still other users who still managed to successfully download and run the app, some of them have confirmed that they had problems in booting the app. So, what is the deal?

If you are looking for help with the problem of using Tubemate Apk Downloader, the best place to look is to Google for the answer. You will be amazed by the number of different forums that are available on the internet. But if you want to try and get some objective information from these forums, you need to keep in mind that all of them have their own "trends" and their "users". Since it's your first time to read and understand the forum topic, it would be better to start from the top and look for the general themes and key points.

In the Tubemate Apk Downloader forum, you will see threads that were posted before the latest version of the application was released and how it did compare to the previous version. The discussion here focuses on the performance of the application and how to get more out of it. People who are used to downloading apps will also be able to provide you with more details on how they managed to download and install the latest version of the application.

It is interesting to know that people are already talking about a "recommended" app because there seems to be a popular tubemate apk downloader. The Tubemate Apk Downloader developers are also seen participating in these discussions, so you can be assured that they are also thinking of making a new version of the application which can satisfy their users.

Some of the threads on the Tubemate Apk Downloader forum also highlight the fact that they are working on the newest version of the application, which can be found at appstore.google.com. They also provide updates that are already available in the Google Play Store.

Although the Tubemate Apk Downloader developer has posted several times on different forums, they are still not too keen on sharing any details on the upcoming release. That's why many of the users have been speculating about whether the application will soon be upon Google Play Store.
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Bohagsflytt Stockholm din pålitliga partner - Transportera Bilar
Företaget ska bedriva verksamhet, registrering, transport, städning och målning samt tillhörande verksamhet. Vi är ett Bohagsflytt Stockholm Företag i Stockholm som erbjuder rimliga priser och spetskompetens till bästa pris. Det behöver inte vara lyxigt för att utse riktiga flyttare i Stockholm, tveka inte att kontakta oss för en offert för ditt företag, det är gratis; du får svar inom 24 timmar. Det är uppenbart att hela vårt uppdrag är helt och hållet att se till det. Utflyttningskostnadschef från Transportera Bilar Företaget kan se till att detaljhandlare, hyresvärdar och intäktsanläggningar får betalt sanningsenligt och i tid. Den positiva myndigheten hos omlokaliseringspecialisten ska inte vara grann, oavsett destination. Transportera Bilar har en lojal grupp av heltidskonsulter. De är viktiga resurser för Bohagsflytt Stockholm för alla mobilitetsprojekt, eftersom de kombinerar svar med erfarenhet, information med personlighet och ger bekvämlighet till anställda och familjer. I annan terminologi erbjuder de lugn i sinnet. Some of our specialized Bohags Moved to Stockholm areas are: Logistikflytt Projekt planering Tredjepartslogistik Fältmätning Packning Omlokalisering Magasinering Städning Lagring Montering Transport Lager och inventeringsorganisation i Stockholm: Transportera Bilar företaget erbjuder skicklig lagerorganisation och våra egna säkra lagertjänster om du behöver hyra lagerlokaler i Nacka eller Värmdö. Vårat företag Bohagsflytt Stockholm arbetar med flyttjänster och koncentrerar sig på föremål som transport och lager. Vi kan också presentera logistik från tredje part, en lösning som underlättar lagerhantering för företag inom både e-handel och leverantör. Med vår egen moderna fordonsflotta uppnår vi både hushållsvarutransporter och palltransporter. Flytt av hushållsvaror: Vi är en kvalitetsgaranterad möbelflyttare med många års erfarenhet i konfidentiell flytt, inrikes och internationellt. Våra flyttningsfordon är miljövänliga och vi använder nuvarande apparater och gör flytten snabb, säker och användbar. Vi flyttar allt från raritetsflyttning till hela företag. Vi har kunskapen obligatoriskt för att säkert och professionellt flytta hushållsvaror med Bohagsflytt Stockholm. Vänligen kontakta vårt omlikaliseringsföretag för privatflytt både inrikes och utomlands. Vår säkerhet & Säkerhetsåtgärder: Säkerhet och trygghet är två livsviktiga funktioner. Vi garanterar därför att du har en hög grad av fristad för din sinnesfrid. Våra fastigheter är förberedda med rån och brandlarm som är relaterade till en certifierad räddningstjänst. Vi garanterar försäkring av brand, stöld och vattenskador. Om du behöver förstärka din försäkring kan du helt enkelt göra det genom oss. Vår Flyttjänst hjälper till: Tar hand om hushållsvaror, flyttning/konfidentiell omlokalisering Flytta piano, maskiner och sporadiska möbler Ta hand om kontorsflyttning i Stockholom och omlokalisering Flytta från Stockholm till Göteborg Gör slutstädning till riktiga priser med RUT avdraget Hjälp med lagring Ge 100% försäkran i godkännande! Transportera Bilar, din eviga medarbetare: Vi har en lagstiftare från 25 nationaliteter i alla våra kontor, vilket ger modernisering, möjligheter, kundidealer och speciella globala länkar till vårt företag. Vår expansion är lovande på grund av duktiga arbetare som harmoniserar potentialen i vår organisation med våra konsumenters mål och behov. Möbellager är förmånligt om du: Kräver hjälpmedel under flyttutvecklingen Flyttar till hyrd logi innan du går vidare och köper ett nytt hem Renoverar, konstruerar eller dekorerar och kräver att förvara föremål för att spara utrymme Arbetar hemifrån och behöver lämplig lagring av dokument och objekt Hyr ditt hem och vill att din egendom förblir skyddad och beskyddad Total flexibilitet för din rörelse: På dagens rörliga marknad kan det att vara ljust att lagra dina möbler snabbt beteckna skillnaden mellan att hålla och förlora en försäljning.  Det nordiska företaget kan hålla dina saker i en av våra möbelförvaringsfaciliteter med direkt meddelande för att ge dig total smidighet. Det underlättar dig att flytta ut i tid och låta dina köpare flytta in och skydda serien.  Säkra möbler för att flytta: När du behöver flytta dina möbler finns det ett par steg du måste följa samtidigt som du säkrar dem för frakt.  Tänk först på att eliminera allt innehåll från möblerna, även om utrustningen inuti verkar lätt.  Jolts, såväl som vibrationer, är nästan inte möjligt att undvika på vägen och varje tillagd föremål som rör sig vilt inne i dina möbler kan skada det.  Dessutom kommer möbler utan innehåll att vara lättare att leverera.
맥락 있는 플레이리스트 추천 10선
Editor Comment 세상 살아가면서 느끼는 행복감의 원천은 몇 번이고 음악이라 말한다. 귀로 듣는 행위 하나가 마음의 동요를 일으킬뿐더러 때로는 삶의 귀감이 되어주기에. 무엇이 될지언정 특정 카테고리에 사정없이 취해 사는 건 언제까지고 개인의 삶을 영위하는 데 있어 좋은 무기가 된다. 그 자리를 오랜 시간 미동도 않고 자리하고 있는 주인은 단연 음악. 그렇기에 플레이리스트 소개하는 일은 주저 없이 두 손들어 앞장서고 싶다. 취향 공유를 넘어 상대방이 동감의 경지에 당도할 때면 주체할 수 없는 희열을 경험할 수 있기 때문. 공감 하나만으로도 살아가지는 게 인생 아니겠나. 이러한 맥락으로 음악을 사랑하는 자의 선곡이라면 의심할 여지없이 믿어볼 만하다. 장르 불문하고 엄선된 10가지 트랙이 궁금하다면 아래에서 확인해보자. 1. Caroline Polachek - So Hot You're Hurting My Feelings 신스 팝 그룹 체어리프스(Chairlift)의 보컬리스트 활동을 마치고, 지난해부터 솔로 커리어를 쌓고 있는 미국의 싱어송라이터 캐롤라인 폴라첵(Caroline Polachek). 독특한 음색을 지닌 그녀의 주 종목은 일렉트로닉 팝이다. 절도 있는 가창력이 담긴 'So Hot You're Hurting My Feelings'는 에너지 넘치는 비트로 기분 좋은 들썩임을 일으키기에 더없이 충분한 곡. 더불어 위 음원이 수록된 앨범 [Pang]의 재킷은 감도 높은 비주얼로 소장 욕구를 자극한다. 2. Raveena - Heartbeat 미국의 R&B 싱어송라이터인 라베나(Raveena)는 듣는 이의 숨은 감각을 일깨우는 멜로디를 선사한다. 계절이 전환되는 지점에 서 있는 요즘. 잇따라 공기에서 새어 나오는 향취와 함께 듣는다면 가슴 두근거리는 설렘을 느끼게 될 것. 위 음원은 최근 2월에 발매된앨범으로,해당 수록곡을 포함해 전 트랙을 감상해보길 바란다. 3. Eliza - Livid 런던에서 새롭게 주목받고 있는 싱어송라이터 엘리자(Eliza). R&B 소울 장르인 'Livid'는 다소 차분한 비트에 엘리자 특유의 허스키한 보이스가 펼쳐졌다. 특히 넓은 음폭이 간드러진 선율을 형성해 더욱 관능적인 무드를 자아내는 곡. 또한 일정한 간격으로 찍어내는 박자가 전반적인 리듬의 바탕이 돼 귀에 쏙쏙 꽂히는 효과를 더했다. 중독성 강한 멜로디를 내포하고 있는 해당 곡을 듣고 있노라면 귀가 닳도록 반복 재생할 수 있으니 조심하길. 4. Blood Orange - Dark & Handsome 블러드 오렌지(Blood Orange)는 영국 출신 프로듀서이자 싱어송라이터다. 그의 본명은 데브 하인즈(Dev Hynes). 이름을 거듭 말한 건 시간이 지날수록 음악을 비롯해 각종 예술 분야에서 선명한 빛을 발할 고유 명사가 될 터이니. 또한 데브 하인즈는 자신의 깊은 사고를 음악으로 표현하는 데 능한 인물로서, 옅은 슬픔을 갖고 있는 음원 'Dark & Handsome' 역시 사사로운 정서가 온전히 담긴 일기장 같은 곡이다.데브 하인즈의 말을 빌리자면, "한 달 동안 LA에 집을 하나 빌려 칩거하다시피 음악 작업만 했어요. 이 노래는 그 시기에 나온 건데, 제 속에서 끓어오르는 감정과 느낌을 적나라하게 담아낸 곡이에요. 비통함, 죽음, 자살에 대해 고찰하는 노래로 역대 최고라 할 수 있을 정도로 가사가 무척 마음에 들어요. 18년도에 친구를 몇 명이나 떠나보냈으니 그럴 수밖에요. 죽은 이들에 대한 이야기이긴 하지만, 산 사람에 대한 이야기가 될 수도 있어요." 5. Cautious Clay - Saturday Morning Cartoons (feat. UMI) 'Saturday Morning Cartoons'는 미국 R&B 가수 커셔스 클레이(Cautious Clay)의 스모키한 음색이 고스란히 녹아든 노래. 음악 깨나 좋아한다면 피처링으로 참여한 우미(UMI)의 등장이 반가울 거다. 커셔스 클레이의 심금 울리는 보이스 다음으로 시작되는 우미의 보컬은 말 그대로 원샷 원킬. 현재 R&B 씬에서 주목받고 있는 젊은 아트스트 둘이 만남으로서 한층 트렌디한 멜로디가 완성됐다. 이로써 편협한 음악 취향을 갖고 있어도 충분히 만족할 만한 트랙. 6. Erykah badu - Next Lifetime R&B 네오 소울의 여왕 에리카 바두(Erykah Badu)가 보유하고 있는 수많은 명반 가운데 앨범 [Baduizm]에 수록된 'Next Lifetime'. 이는에리카 바두 고유의 음색을 대표하는 곡으로 적격하다. 90년대 음악을 지금에서야 듣겠거니 하겠지만, 오늘날 음악에서 찾아볼 수 없는 완벽한 소울 포화상태. 이 트랙을 듣는 순간 당시 에리카 바두의 입지가 얼마만 했는지 가늠될 것이다. 7. Bardnon Banks - Lucy 재생되자마자 시작하는 베이스 라인이 이 노래의 핵심. 이윽고 흐르는 브랜든 뱅크스(Bardnon Banks)의 보컬은 달콤한 그루브를 자아내 황홀감을 선사한다. 또한 재즈, 보헤미안, 소울 등 다양한 무드를 안고 있어 '떠오르는 싱어송라이터'라는 그의 타이틀에 설득력을 더한 곡. 브랜든 뱅크스 음악에 입문하고 싶다면 앞서 'Lucy'를 감상해보자. 8. FKA twigs - Home With You 괴이함, 신비로움, 아름다움 모두 지니고 있는 영국의 싱어송라이터 FKA 트위그스(FKA twigs)는 무한한 수식어가 따라붙는 아티스트로, 21세기 R&B 장르와 다른 차원의 음악을 선보인다. 'Home With You'는 평단의 찬사를 받았던 정규 2집 [MAGDALENE]의 수록곡. 로봇 목소리로 시작되는 도입부가 지나면 비로소 얼마나 완성도 높은 트랙인지 알 수 있다. 독특한 사운드 효과에 그녀의 환상적인 보컬이 더해져 형용할 수 없는 감정을 전하기 때문.\ 9. Solange - Cranes in the Sky R&B 씬에서 점차 두각을 드러내고 있는 솔란지 노울스(Solange Knowles). 잔잔하게 퍼지는 사운드로 몽환적인 무드 가득한 'Cranes in the Sky'는 음악과 더불어 뮤직비디오에 주목하자. 이는 비트에 따라 전환되는 앵글과 백그라운드, 인물 배치 구조 등으로 뛰어난 영상미를 선사한다. 음악 작업과 영상 감독을 병행하고 있는 솔란지의 천재적인 감각을 엿볼 수 있는 기회로 위 영상은 지나칠 수 없다. 10. BROCKHAMPTON - BLEACH 현재 독보적인 음악 색깔로 뭇 팬들의 인기를 얻고 있는 14인조 힙합 그룹 브록햄튼(BROCKHAMPTON). 그 중 8명이 노래한 'BLEACH'는 음절을 릴레이로 이어받아 이들의 완곡은 마치 하나의 레이스를 완주한 느낌이 든다. 또한 4분 30초에 속하는 랩과 보컬이 황금 비율로 놓아져 한 시도 지루하지 않은 부분이 없는 것. 당신 스스로가 힙알못이라 할지라도 해당 음원은 반드시 들어봐야 한다. 남녀, 장르 불문하고 모든 이의 귀가 정화될 것이니. 더 자세한 내용은 <아이즈매거진> 링크에서
2pac
The Notorious B.I.G.와 더불어 힙합계의 양대산맥. 서부 힙합의 제왕 힙합계의 엘비스 프레슬리 혹은 비틀즈의 존 레논격인 존재입니다. 그는 특히 존 레논과 비슷한 점이 많은데, 파란만장한 삶을 살았으며, 자신이 만든 노래에 사상과 시대정신을 반영하는 등 마치 사회운동가와도 같은 음악 활동으로 대중의 반향을 불러일으켰으며, 음악계에 큰 족적을 남긴 뒤 이른 나이에 총탄의 이슬로 세상을 떠났다는 점입니다. 본명은 투팍 아마루 샤커(Tupac Amaru Shakur). 가끔 2pac에서 2를 '이'로 잘못 읽어서 실수하는 사람들도 종종 있다고 합니다.(...설마) 친형은 떠그 라이프의 멤버 모프림 샤커. 그의 이름은 잉카의 마지막 황제였던 투팍 아마루에서 따왔다고 합니다. 예명도 본명의 Tupac을 변형시킨 것이라고 합니다. 본토에서는 아직도 Tupac이라고 불리우고 있습니다. 더불어 마카벨리라는 예명도 있습니다. 이 예명은 그가 데스 로우 레코드에 영입된 후 마키아벨리즘에 심취하여 지은 예명이라고 합니다. 뉴욕에서 랩하던 시절엔 MC 뉴욕이란 예명으로 활동했습니다. 그는 1971년 6월 16일에 뉴욕에서 출생했으며, 1996년 라스베가스에서 벌어진 총격사건에서 젊은 나이에 살해된 비운의 천재 랩퍼입니다. 스눕 독, 닥터 드레 등과 함께 웨스트 코스트를 대표하는 랩퍼 중의 한 명입니다. 그러나 팍의 초창기 음악 성향은 그의 고향인 뉴욕에 있는 래퍼들의 영향을 받은건지 웨스트 코스트 랩과는 거리가 있어보입니다. MTV에서 베스트 래퍼를 뽑으면 여전히 5위권 이내, 1위 아니면 2위 하는 인물입니다. 전세계 힙합계를 통틀어서 최고의 랩퍼로 손꼽히는 인물이며, 참으로 드라마틱한 인생을 살았습니다. 20살이 되던 해까지 8번의 체포 경력을 가졌으며 8개월 동안 수감되기도 하였습니다. 물론 따라하다가 인생 종치는 일이 없어야 하겠죠...;; Digital Underground의 수장 쇼크 G에게 프리스타일 랩을 들려준 뒤, 그의 로드매니저로 일하다가 'Same Song'에 객원 래퍼로 피쳐링을 하면서 데뷔 했을때는 그저 그렇게 히트를 쳤고 'Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z' 이후부터 본격적으로 이름을 날렸지만 강도에게 총을 맞았다 되살아난 적도 있다고 합니다. 그 사건 당시에 절친이었던 비기(Notorious B.I.G.)와 배드 보이 소속사 사장인 션 콤즈가 같이 있었기 때문에 비기가 투팍을 총으로 쐈다는 언플이 나오면서 투팍은 비기를 범인으로 간주하지만 사건은 미궁으로 빠지고 마는데... 이 사건은 서부, 동부의 힙합 지역 감정이 생겨난 원인이기도 합니다. 다른 이야기로 따르자면 건물에 괴한이 칩입하자 비기가 친구인 투팍을 구하러 총을 가지고 가다가 경찰의 조사를 받아 오해를 받았다고 합니다. 이 사건으로 인해 배신감을 느낀 투팍이 비기와 퍼프 대디를 죽이려고 총을 가지고 가려다 경찰에 저지되었다고 합니다. 팍은 이 사건을 모토로 'Holla at me'라는 곡을 만들었습니다. 죽음을 넘어서 뭘 봤는지 총격사건 직후에 낸 앨범 'Me Against World'가 히트를 쳤지만 이 앨범이 나온 후 활동하기도 전에 투팍이 강간죄로 구속되어서 교도소로 갔고 이 앨범이 히트를 쳤을 때는 투팍이 교도소에서 소식을 들었다고 합니다. 그러나 데스 로우 사장인 슈그 나잇이 투팍을 보석금에 풀어주고 투팍은 유명 힙합 소속사 데스 로우로 이적을 합니다. 자유를 얻은 투팍은 비기에게 분노하게 되고 아웃로우즈 컴필레이션 앨범에 비기와 퍼프 대디, 배드보이 레코드, 동부 힙합을 디스하는 곡인 'Hit'em up'를 넣게 됩니다. 그러나 사태가 심각해지다 보니 동부 힙합과 협동하는 곡을 만들고 화해하려고 했으나 무산되었다고 합니다. 참고로 많은 사람들이 팍과 비기의 비프가 동서부 힙합 전쟁의 시초로 잘못 알고있는데, 사실 투팍 이전에도 서부 힙합이 부흥할 때 동부 래퍼의 대선배격인 Tim Dog이 폭력적이고 물질만능주의적인 서부 힙합에 강력하게 반대하는 'Fuck Compton'이라는 곡으로 당시 서부 힙합의 대표적인 그룹 N.W.A와 그들의 고향 컴튼을 깐 적이 있습니다. 1집 2pacalypse Now (1991년) 투팍의 데뷔 앨범이며 약 50만장의 판매고를 올렸습니다. 사회 비판적인 성격이 강한 노래가 주를 이루고 있습니다. 그리고 여성이나 경찰을 비꼬는 가사가 나옵니다. 이 앨범을 들은 한명이 경찰을 쏘거나 살인 사건이 일어났다고 할 정도니 말이죠. 실제로 한 소년이 경찰에게 총을 쏜 후 3번 트랙곡인 'soulja's story'가 그에게 '경찰을 쏘게할 동기를 주었다'고 주장하였습니다. 그로 인하여 일부 정치가들에게 비난의 대상이 되었고 당시 부통령이였던 댄 퀘일은 공중파방송에서 투팍을 비난했습니다. 심지어 불매운동까지 벌일 정도로 사회의 파장을 일으킨 앨범입니다. 그리고 1년 뒤...전설이 된 그의 데뷔작이긴 하지만 사회작 파장에 묻혀 대중의 인지도는 적은 편이었습니다. 그래도 이 앨범이 알앤비 차트 13위에 오른 적 있으며 싱글인 'BRENDA'S GOT A BABY'이 3위를 차지한 적 있습니다. 대부분 국내 리스너들에게도 별로 언급되지 않는 앨범이기도 하지만 매니아에서는 호평을 받는 앨범이기도 합니다. 2집 Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. (1993년) 1집보다 더 과격하게 변해서 돌아온 노래. 1집의 노래들이 경찰과 백인들을 비판하는 한편 '흑인들이 이대로 가난하고 무식하게만 살 수 없다. 우리 스스로 변하자.' 같은 메세지를 전하는 것에도 초점이 맞춰진 것과 달리 2집의 노래들은 사회를 까는 과격한 가사 자체에 중점이 맞춰져 있습니다. 그래도 어느 부분에서는 1집보다는 많이 순해진 앨범. 수록곡 중에선 1집의 메시지가 여성을 비하하는 것이 아니라는 것을 증명하는 듯 흑인 여성들에게 힘을 내라고 전하는 'keep ya head up'과 파티송인 'I get around'가 가장 유명합니다. 3집 Me Against The World (1995년) 4집 'All eyes on me'와 함께 투팍의 최고 명반 중 최고로 꼽힙니다. 투팍이 가진 서정성을 가장 잘 표현한 앨범으로 1, 2집이 사회적인 분노를 담았다면 3집의 경우는 자신의 어머니에 대한 이야기를 담은 'Dear Mama' 같이 시적인 내용이 주가 되고 있습니다. 특징이라면 앨범의 전곡에 샘플링이 사용되었습니다. 앨범은 차트에서 장기간 머무르며 수백만장을 팔았지만 정작 투팍은 앨범이 나올 쯤에는 감옥에 있었다고 합니다. 별다른 활동 없이 앨범만 수백만장을 판 것입니다. 4집 All Eyez on Me (1996년) 데스 로우 레코드가 보석금을 내고 투팍을 석방하는 조건으로 투팍과 계약한 뒤 투팍이 그곳으로 소속사를 옮기면서 발매한 앨범입니다. 힙합 앨범 사상 최초의 더블시디로 제작 되었습니다.(이로 인하여 더블앨범 제작이 유행이 되기도 했다고 하네요). 톱스타 반열에 올라서 투팍의 위치를 대변해주는 앨범으로 Dr. Dre 같은 최고의 프로듀서가 만든 비트와 조지 클린턴이나 로저 트루먼 같은 전설적인 뮤지션들까지 참여해서 그야말로 화려함의 극치를 보여주었습니다. 피쳐링진도 스눕 독과 독 파운드 같은 당시 최고의 인기를 구가하던 서부 힙합 뮤지션과 더불어 메소드 맨 & 레드맨 같은 동부 힙합을 대표하는 래퍼들까지 참여하였습니다. 상업성과 작품성 모두를 겸비한 앨범으로 극찬을 받았으며 지금도 최고의 힙합 앨범을 꼽을 때 베스트 5 안에 반드시 들어가는 앨범이기도 합니다. Makaveli - The 7 Day Theory (1997년) 투팍 사후 1주일만에 발매된 앨범입니다. 원래 발매 예정이었으나 앨범 발매 직전에 투팍이 사망하였습니다. 특이하게 투팍이 아닌 아웃로우즈 시절 예명인 마카벨리라는 이름을 달고 나왔으며 'All Eyes on Me' 같이 대중적이라기보다는 예전의 과격함을 부각시킨 앨범입니다. 자신의 크루인 'Outlawz'를 제외하고는 다른 뮤지션의 참여도 없었지만 앨범 자체의 평가는 상당히 좋습니다. 동부 힙합을 디스하는 듯 나스에 대한 디스곡도 존재합니다. 참고로 나스는 이걸 듣고 울었다고 하네요. R U Still Down (1997년) 투팍이 데스로우로 소속을 옮기기 전에 녹음해뒀던 미발표곡 모음집입니다. 앨범에 수록곡들이 예전 앨범보다 못하더라도 'Do for love'와 같이 명곡이 있어서 들을 만한 편. Greatest Hits (1998년) 사후에 나온 베스트 앨범 미발표곡 중 하나였던 알만한 사람들은 다 아는 'Changes'가 대히트를 쳤습니다. 아마 투팍의 대박을 친 곡들은 여기에 다 수록되어 있으니 베스트 앨범 중에서 입문자에게나 매니아에게도 소장가치가 상당히 있는 편입니다. 2pac & outlaws - Still i rise(1999년) 그의 크루인 'Outlaws'와 함께 합작한 앨범. 투팍의 전담 프로듀서나 다름없는 Johnny J가 대부분을 프로듀싱하였습니다. 이 중에서 'keep ya head up'의 후속곡 격인 'baby don't cry' 수록. Until the end of time(2001년) 역시 미발표곡 모음집. 평가는 그저 그렇고 프로듀싱을 전부 다시 했지만 사람들의 평가는 이전곡들이 더 좋았다고... 그러나 투팍의 이 사후 앨범은 계속해서 차트에 오르기도 했습니다. Better dayz (2003년) 미발표곡 중 이때부터 음악 퀄리티가 하락하기 시작... 그냥 이전 곡이 낫습니다. 투팍의 앨범이면 무조건 사겠다는 열혈팬이 아니라면 소장하지 않는 것이 좋을 정도. Nu-Mixx Klazzics (2003년) 투팍의 리믹스 앨범. 그러나 원곡을 너무 망치고 리믹스도 좋은 편이 아니라서 까이고 있는 앨범. Resurrection (2003년) 영화 투팍의 O.S.T라고 하지만 투팍의 목소리를 갖다 붙인 곡도 있습니다. 평판은 좋지 못한 편. 2pac Live (2004년) 투팍의 라이브 앨범. 정식 라이브도 아닌데 짜깁기로 발매한 앨범(...) Loyal to the Game (2004년) 미발표곡. 에미넴이 프로듀서를 했지만 투팍이 랩한 것에 그냥 음악 덧붙인 수준. Pac's Life (2006년) 미발표곡. 쓰레기 앨범입니다. 투팍의 어머니가 투팍을 너무 추모하고 싶었는지 장르를 따지지 않고 아무나 다 피쳐링을 시켜서 그런지 앨범이 개판입니다. '2pacalypse Now'부터 'All eyez on me'까지는 투팍이 생전이 발매한 스튜디오 정규 앨범이고 그 다음부터 나오는 앨범은 거의 미수록곡을 짜깁기해서 나온 곡입니다. 지금은 거의 망해가는 데스 로우가 아마루 레코드와 힘을 합쳐서 짜깁기 앨범을 만들어 내려는 중(...). 2010년에 투팍 사후 앨범 미발표곡으로 닥터 드레와 제이지를 디스한 'war gamez'라는 곡을 공개했습니다. 죽어서도 이지 이와 더불어 상당한 영향력을 지닌 인물입니다. 더 게임 같은 베테랑이나 켄드릭 라마, 스쿨보이 Q 등의 최근 뜨고있는 신인들에게도 상당한 리스펙을 받으며, 극단적인 경우는 이분의 스타일을 말 그대로 벤치마킹한 소위 짝퉁 투팍 래퍼도 있을 정도. 대표적으로 자 룰 등이 있습니다. 이 작자는 아예 뻔뻔하게 팍의 랩 자체를 모창했습니다. 심지어는 인터뷰에서 자기가 투팍이라고.... -ㅅ- ;; (요즘 누굴 보는거 같은 느낌은 기분탓이겠지...) 그런데 그것이 실제로 일어났습니다. 2012년 4월 15일 코아첼라 뮤직페스티벌에서 홀로그램으로 2pac을 복원해 Snoop Dogg과 함께 'Hail Mary', '2 of Amerikaz Most wanted' 2곡을 부르게 했습니다. 1년동안 40만달러를 투입해서 만들었다고... 이에 대해서 갑을론박이 오고갔으나 공연 반응은 괜찮은 듯 합니다. 일본에 방문 한적이 있습니다. (한쿡은....) 여기서부터는 여담이지만 ... 이 시대, 그리고 서부 힙합이 늘 그래왔듯이 가사에는 폭력과 마약 그리고 섹스에 대한 내용들이 가득합니다. 그러나 그 와중에도 흑인의 인권에 대한 내용, 여성 보호에 대한 내용들을 다뤘습니다. 그의 슬로건인 "깡패 같은 삶(Thug life)"라는 말 자체가 사회에서 소외되고 상처받은 자신같은 사람을 일컫는다고.... 험난한 인생을 살았음에도 상당히 시적인 가사를 써서 이 분야에선 누구도 따라올 수 없다는 평을 받고 있습니다. 생존설도 돌고 있습니다. 그들이 내세우는 근거론 대표적으로 사후에 발표된 뮤직비디오에 투팍이 신고 나온 신발은 투팍 사망 전에는 발매되지 않은 모델이라는 점, 사망 후 바로 화장되었다는 점, 사고 당시 경찰이 나타나지 않았다는 점 등등 이라고 합니다. 심지어 자메이카에서 살아있는 투팍을 만났다고 주장하는 사람도 있다고... 또는 쿠바 그들이 말하기론 2014년에 그가 돌아올 것이라는 데 이미 2015....(여러분 이거 다 거짓말인거 아시죠?) 사후에도 앨범이 계속 나오고 있습니다. 생전에 이미 수백곡을 녹음해놨기 때문에 죽은 뒤에도 계속 앨범이 나오고 있다는 것. 이 쯤 되면 생존설이 생길 만도 합니다. 미스터리 갤러리의 유명한 고인드립 꾸준글 중에는 '투팍은 살아있다'라는 오래된 역사와 전통을 자랑하는 꾸준글도 있습니다. 그러나 이런 곡들은 앨범에 발매되지 않을 만한 퀄리티라는 점, 같이 껴서 나오는 기존곡들의 리믹스가 개판이라는 점 등에 의해 사후 앨범은 계속해서 까이고 있습니다. 그러나 미국인들이 가장 좋아하는 랩퍼라는 위상에는 변함이 없을 듯 하네요. 그러나 엘비스 프레슬리, 커트 코베인, 가장 최근의 마이클 잭슨의 사망 당시에도 생존설은 돌았습니다. 지금껏 나타나지 않는 것을 보면 세상을 떠났음이 확실한거 아닐까요. 그가 화장한 것을 본 사람도 있으니 죽은 것이 맞습니다.(솔직히 생존설이 돌고 살아 나온 가수가 있었나? )이런 쓸데없는 추측보다는 구글링만 해봐도 2pac 부검 사진이라 검색하면 나옵니다. 물론, 생존설을 주장하는 자들은 부검사진이 조작 되었다고 말한지만 말이죠. 궁금한 분들은 한번쯤 읽어보는 것도 (영문의 압박....) http://www.egotripland.com/evidence-2pac-tupac-still-alive/ 이걸 투피에이씨로 읽느냐 투팍 이팍 으로 읽느냐에 따라서 힙덕과 그렇지 않은 사람을 골라낼 수 있다고 합니다. 가끔 자기가 힙합 매니아라고 하는 사람한테 읽으라고 해보는 것도...ㅋ (빙글러들은 없을듯함 ;;;) 이승철은 슈퍼스타k2에서 투팩이라고 읽었다고 합니다. 음악에 입문하기 전에 투팍의 시를 담아낸 '콘크리트에 핀 장미' 라는 책도 발간되었습니다. 타임지에서 선정한 미해결 힙합 살인사건 탑 10중 1위에 올랐다고 합니다.
Music When The Lights Go Out: Songs To Help You Sleep
There is nothing worse than laying in your bed trying to fall asleep. Your eyes are darting around under the lids. The lights are dim, and yet, your brain won't shut off. The impulses are still firing and yet your body is exhausted. You want nothing more than to drift off to dreamland. Music is a huge deal as far as psychology goes. It can help with productivity, working out and even sleep. When you're having trouble drifting into subconscious bliss turn on these tunes and put your mind at ease. Before you know it, you'll be dreaming with the best of them. Instead of water sounds try... House of Cards by Radiohead Radiohead is a great band to listen to when you want to chill out entirely. Their music is cinematic and atmospheric, which is great for catching Z's. Radiohead's music fills the room, and will create a sonic coccoon for your slumber. Totally cool right? House of Cards is a slow building song with almost a lullaby effect. Thom Yorke's haunting vocal soothes as the song ebbs and flows like waves. It's totally better than contrived water sounds. Check out the OK Computer album too. It's full of grade A sleepy time tracks. Instead of rain and thunder sounds try... I Am The Rain by Peter Doherty This song always calms me down. It is melancholy at its height. It's a dreamy acoustic track that even has rain sounds in some of the background. It has a lot of elements that remind you of that chilly spring rain that comes when everything is falling down. It honestly is beautiful, and yes I have a bias towards this artist but still..you can't deny the power of a brilliant acoustic ballad as far as sleep goes. If you want more, check out his solo album Grace / Wastelands it's largely acoustic and very mellow. Great songwriting too. I've fallen asleep to this album many times. Instead of white noise try... Stay Covered by Thirty Seconds to Mars This may be a more edgy and deliberate version of Rihanna's smash hit, but it really gets the job done as far as sleep goes. Jared Leto's voice is a lot more gritty and steady than Rihanna's and the subtle backing provides a really smooth soundscape. If you let yourself concentrate on the driving beat and subtle lyrics of this song you'll fall asleep in no time. I highly recommend Thirty Seconds To Mars' album Love Lust Faith and Dreams, there are a lot of atmospheric tracks that build just like the first song on this list. I think it's good to have music that fills the room, it creates a safer space and enables your mind to shut off faster. Instead of animal sounds try... Number One Party Anthem by Arctic Monkeys This song's title couldn't be further from it's musical content. This song is a slow burner, like a candle being blown out at two A.M. It simmers as it goes on. This song is a rarity in the Monkeys' catalog. And it stands out as one of their best. Alex Turner's dreamy vocals fit perfectly with the acoustic vibe and are a sure fire way to help you get some rest. Try out their album A.M. which features a lot of slick tracks with even vocal quality and driving beats. This sort of regulation will help with sleep. What are your favorite sleepytime tracks? I'd love to hear from @nicolejb @allischaaff @terricariley @InPlainSight and @buddyesd and any other music lovers out there!
How to Look Like Stevie Nicks
Whether you love Stevie's solo stuff or are a die-hard Fleetwood Mac fan, you can't deny that the songbird had some killer style back in the day. From her peasant-princess 70's looks to her amped-up 80's style, I'm taking you through Stevie Nicks' style. (Special shout-out to @allischaaff for reminding me how inspirational Ms. Nicks' fashion has been!) 70's In the 1970's, Fleetwood Mac was fresh on the music scene, and Stevie Nicks was the gorgeous lead singer that had an understated bohemian fashion sense envied by all. Her half-up, half-down blonde hairstyle was embellished with eyebrow skimming bangs. She wore plenty of trends of the seventies from peasant blouses to bell-bottoms, but she kept them sultry and simple, often in black, white, or cream. 70's Stevie was not shy of accessorizing, however, and she layered on necklaces and chains as embellishment to her simple dresses and tops. A chain or two would add some subtle glamour to an otherwise breezy and lightweight bohemian look. These aviator sunglasses were also a common look, coyly tucked under her signature bangs. She often wore a kimono, scarf, or shawl draped over her arms for some stylish coverage. 70's For the cameras, Ms. Nicks hammed up her seventies style with brooches, halters, and her flippy, flippy hair. The flared jeans and platform heel combo was then and is now especially cool and relaxed looking, without seeming costumey. 80's ...and then came the 1980's, and our beloved bohemian goddess went through a bit of a transformation. If this is the look you're after, take a comb to your hair, and just start teasing. Gone is Stevie's fresh face, to be replaced with a bright lip and swept-on blush. There's something to say for Stevie's look in the 80's. Perhaps it was over-the-top and bolder than her demure 70's style, but she was also coming into her own and recording solo music at the time, which turned out to be a big success. Her signature pout stayed the same all along, she just added more or less to emphasize those blonde longs and her petite frame. 80's Stevie went in the glam route in the 80's, but merged the boldness of glitter and sequins with a witchy darkness that seperated her from cutsier girl groups of the decade. If you aren't afraid to try some big hair and sparkle, avoid color and drape yourself in feathers and sequins in black for the Stevie effect. "Stand Back" shows more 80's influence than her softer work (like Landslide) with Fleetwood Mac, but she also develops a more nuanced sound that sets her apart from 80's pop, and her dark and enchanting style shows this. Stevie Nicks has been aptly named the fairy godmother of rock. Throw on some layered necklaces and black sequins, and tease up your hair to channel your inner Stevie and feel the girl power course through your veins.