saigonsecurity
1+ Views

Saigon Security hướng đến hoạt động xã hội

Bên cạnh việc phát triển đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp với tiêu chí trung thực, chính trực, lấy nhu thắng cương, có khả năng độc lập tác chiến nhưng có khả năng ứng xử xã hội sâu rộng, cung cấp các dịch vụ bảo vệ khẩn cấp, đào tạo bảo vệ cho các doanh nghiệp, cung cấp thiết bị an ninh, phòng chống cháy nổ và cho thuê xe, tài xế chuyên nghiệp, Saigon Security còn hướng đến khá nhiều hoạt động xã hội từ thiện nhằm chung tay cùng cộng đồng sẻ chia, giúp những người nghèo khó, cơ nhỡ. Xem thêm https://github.com/saigonsecurity
Comment
Suggested
Recent