thuyetphaphay

About Thuyet Phap Hay

Những bài giảng Phật Pháp hay về Kinh Phật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi và đời sống giúp quý Phật tử có được con đường tu học đúng chánh pháp và sống an lạc, hạnh phúc mỗi ngày.
Đối với những người mới bước đầu học Phật, họ bắt gặp những lời dạy của Phật, những nội dung trong kinh điển có vẻ như mâu thuẫn, trái ngược nhau, khiến cho họ hoang mang, không biết nên nhận định những vấn đề đó như thế nào.
Họ cảm thấy hoài nghi: “Phải chăng giáo lý của đạo Phật thiếu tính nhất quán?”. Sự hoài nghi, hoang mang ấy, nếu không sớm được giải tỏa thì sẽ làm cho họ lung lay niềm tin đối với đạo Phật, với giáo pháp của Phật. Điều này sẽ khiến họ chậm tiến bộ, thậm chí là thoái bộ, trong quá trình tu học. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ tại sao lại có những lời dạy, những nội dung kinh điển có vẻ như mâu thuẫn, trái ngược nhau như vậy.
Trước hết, chúng ta cần phải hiểu rằng, tất cả những lời Đức Phật dạy đều nhắm đến mục đích tối hậu, đó là sự giải thoát khổ đau và đạt được chân hạnh phúc. Trong kinh Tăng Chi Bộ III, chương Tám Pháp, phẩm Lớn, Đức Phật khẳng định rằng: “Ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn, cũng vậy, này Pahàrada, Pháp và Luật của Ta chỉ có một vị là vị giải thoát”. Đối tượng giảng dạy chính của Đức Phật là con người trong thế giới này. Vì con người trong xã hội không có ai giống ai, mỗi người có những đặc điểm tâm sinh lý riêng, mỗi người có trình độ và khả năng nhận thức khác nhau, có điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau, cho nên sự chỉ dạy của Đức Phật cũng vì thế mà có sự tùy biến cho phù hợp với từng người. Như nước có đặc tính chung là lỏng và ẩm ướt, tùy thuộc vào hình thù của vật chứa đựng mà nước có nhiều hình dạng khác nhau. Cũng vậy, giáo pháp của Đức Phật tùy theo nhu cầu, đặc điểm của mỗi người mà Đức Phật chỉ dạy những nội dung, phương pháp tu tập khác nhau, nhưng đều hướng đến mục đích giải thoát, giác ngộ.
Social:
Comment
Suggested
Recent