tapdoantrananh
10+ Views

Sai số cho phép trong đo đạc địa chính là bao nhiêu?


Pháp luật có những quy định rõ ràng vềsai số cho phép trong đo đạc đất đai, bởi việcđo đạc xác định ranh giới đấtsẽ không thể nào chính xác tuyệt đối 100%. Vậysai số cho phép trong đo đạc địa chínhcụ thể là bao nhiêu?
Comment
Suggested
Recent