mindalife
1+ Views

Woddal - Mindalife.vn

Mindalife.vn – là một trong các trung tâm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ những giải pháp, kỹ năng mềm phát triển bản thân uy tín, hiệu quả nhất. Kỹ năng mềm chỉ cách tương tác tốt nhất giữa người với người  để bạn hình thành nên những mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, ngoài ra nó khiến người khác hiểu hơn về bạn và công việc của bạn, đồng thời thúc đẩy họ làm theo ý của bạn. Tôi đã chia kỹ năng này ra thành 2 nhóm – phổ biến và đặc biệt.Kỹ năng phổ biến  là những kỹ năng về con người mà bạn có thể tìm thấy trong hầu hết các mô tả công việc. Bạn sẽ được đánh giá trên một số hoặc tất cả những kỹ năng này trong các bài đánh giá sự thể hiện của bạn, tùy thuộc vào cấp độ của bạn.
#mindalife #tamly #camxuc
Comment
Suggested
Recent