phonglinhgems
1+ Views

12 Thần Khí Phong Thủy Chiêu Tài, Nạp Phúc: Hồ Lô

Trong sách phong thủy kinh điển “Tuyết Tâm Phú” viết: “Hồ Lô Sơn Hiện, Thuật Số Y Lưu”. Có nghĩa là ” Nơi Nào Có Ngọn Núi Hình Quả Hồ Lô, Thì Nơi Ây Ắt Có Xuất Hiện Y Sư Hoặc Thuật Sĩ Cao Minh”. Ông Thọ là một vị thần bất tử, thường mang theo mình trái đào tiên, nấm linh chi và quả hồ lô đựng nước trường sinh. Bởi vậy, hồ lô còn là một biểu tượng của sự trường sinh nữa. Ông Thọ là một vị thần bất tử, thường mang theo mình trái đào tiên, nấm linh chi và quả hồ lô đựng nước trường sinh, bởi vậy hồ lô còn là một biểu tượng của sự trường sinh nữa.

Comment
Suggested
Recent