Tuve247
1+ Views

Đồ tự vệ 247

Đồ tự vệ được sử dụng để bảo vệ chính mình trong những trường hợp khẩn cấp như gặp kẻ xấu, gặp cướp bóc, gặp người có ý định bắt cóc… Thông thường, chúng ta sẽ trở nên bị động trước kẻ xấu nếu trong tay không có bất cứ đồ dùng tự vệ nào.
#do_tu_ve
#tuve247
Comment
Suggested
Recent