mindalife
1+ Views

Tư vấn tâm lý: Chìa khóa giúp bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống

Bản thân tôi là 1 người học tâm lý học và tôi biết đạo đức hành nghề quan yếu đến mức nào. Chúng tôi được học về phương pháp bảo mật thông tin thân chủ. Chúng tôi được dạy cách thức thấu cảm, chúng tôi ko đồng cảm vì chúng tôi không trải qua các gì mà bạn trải qua, chúng tôi thấu cảm vì chúng tôi hiểu bạn đã trải qua rộng rãi cạnh tranh và muốn vượt qua điều đấy. Chúng tôi được học phương pháp lắng tai, ko phán xét,… Bạn sợ một sợi dây, bạn kinh hãi khi ở một mình,… chẳng hề bạn kỳ lạ mà sở hữu thể bạn đã gặp một sự kiện đáng sợ nào đó trong quá khứ (thời điểm bạn không nhớ nổi).
#mindalife #tamly #camxuc #tuvantamly
Comment
Suggested
Recent