bachkimbkns

Serverless là gì? Ưu và nhược điểm của Serverless

Serverless là nền tảng, môi trường thực hiện dịch vụ và ứng dụng mà không cần phải lưu ý đến máy chủ. BKNS sẽ gửi đến bạn thông tin về Serverless là gì?
>> Tìm hiểu thêm: https://bitly.com.vn/8lcvA
#bkns
#bachkim_bkns
#serverless_la_gi_bkns
#serverlesslagi_bkns
#uu_va_nhuoc_diem_cua_serverless_bkns
#uuvanhuocdiemcuaserverless_bkns
Comment
Suggested
Recent