mindalife

Cách Sắp Xếp Công Việc Khoa Học Và Các Phần Mềm Hỗ Trợ

Trước khi bắt đầu một công việc bất kỳ, hãy loại bỏ những thứ gây phiền nhiễu như máy tính bảng, điện thoại, radio,… Đây là những thứ gây mất tập trung, là nguyên nhân khiến bạn làm việc 8 đến 10 tiếng/ngày mà vẫn chưa hoàn thành công việc.
Não bộ muốn làm việc hiệu quả thì nó phải cần một khoảng thời gian đủ dài (trên 10 phút) để tập trung và đi theo vấn đề đang giải quyết. Khi mới khởi động sự tập trung mà đã bị sao lãng thì thật là vô ích và tốn thời gian. Do đó, hãy cách ly ngay với những thứ gây phiền nhiều cho bạn.
#quanlythoigian
#quanlycongviec
#sapxepcongviec
#mindalife
#mindalifevn
Comment
Suggested
Recent