mindalife

Cái giá của thành công đắt đến mức nào?


Một trong những cái giá của thành công là phải cống hiến hết mình. Sự cống hiến đó được đo đếm bằng thời gian, tinh thần và niềm tin của một người thành công với sự nghiệp của họ. Thức khuya, dậy sớm là thói quen của những người thành công. Đây cũng là cái giá mà họ phải trả cho sự thành công của mình. Bill Gates đã từng chia sẻ: “Ngủ ít hơn, làm việc nhiều hơn để thành công”.
#thanhcong
#caigiacuathanhcong
#cai_gia_cua_thanh_cong
#mindalife
#mindalifevn
Comment
Suggested
Recent