mindalife
1+ Views

8 phong cách lãnh đạo phổ biến mà bạn nên biết


Lãnh đạo là người đứng đầu một đội nhóm, tổ chức, công ty hay doanh nghiệp. Vai trò của người lãnh đạo là điều phối các hoạt động của cá nhân trong một tập thể bằng nhiều cách khác nhau.
Phong cách lãnh đạo là cách thức tiếp cận của một người lãnh đạo khi đề ra phương hướng, triển khai kế hoạch và tạo động lực cho nhân viên. Thông qua góc nhìn của nhân viên, phong cách lãnh đạo thường được thể hiện bằng hành động. Phong cach lanh dao ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý.
#phong_cach_lanh_dao
#phongcachlanhdao
#lanhdao
#mindalife
#mindalifevn
Comment
Suggested
Recent