htland
1+ Views

MẪU SƠ YẾU LÍ LỊCH ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2020

Sơ yếu lý lịch chuẩn nhất 2020 theo quy định, là một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị hồ sơ xin việc. Sơ yếu lý lịch chứa nhiều thông tin cá nhân. Hôm nay, hãy cùng HTLand.vn tìm hiểu mẫu sơ yếu lí lịch được cập nhật mới nhất năm 2020.
Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc giúp bạn nhanh chóng hoàn thành thông tin căn bản gửi đến nhà tuyển dụng. Nhưng nếu không nắm rõ được nội dung cần điền ở các mục sẽ khiến bạn điền sai và tất nhiên… Chẳng nhà phỏng vấn nào muốn xem một bản sơ yếu lý lịch lộn xộn như vậy cả..

Mẫu sơ yếu lí lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên:………………………………………….Nam, nữ:………..……………
Sinh năm:…………………..…………..…………………………..………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1) :……………..……..…………….
Chứng minh thư nhân dân số:……………..…….cấp tại…….…..…………….
Ngày………….tháng……….năm …………..
Khi cần báo tin cho ai, ở đâu (2)? …………………………………………………
Số (3)…………………………………………….
Ký hiệu (4)………………………………………
Họ và tên:……………………..…………………….Bí danh:…………………….
Tên thường gọi………………………………………………………..……………
Sinh ngày………tháng ……….năm ……….tại (5):…………………………..…..
Nguyên quán (6):……………………….…..……………………………….…..…..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (7):………..………………….………
Nơi ở hiện tại (8):…………………….………………………………………..……
Dân tộc:……………………..….Tôn giáo…………………………………….……
Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)……………………..…………………………………………..……………
Thành phần bản thân hiện nay (10):……………………………..………………..
Trình độ văn hóa (11)…………………Trình độ ngoại ngữ (12):..………..………
Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày…….tháng……năm………..…..…….
Nơi kết nạp:…………………………………….…….…………………..…………
Kết nạp Đoàn TNCS HCM ngày…….tháng..……năm…………………………
Nơi kết nạp:…………………………….………………..….………………………
Tình trạng sức khỏe hiện nay (13):………………………..………………………
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14) ……………..…..…………………
Cấp bậc (15):…………………….Lương chính hiện nay (16):………….………….
Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP) ………….. ngày xuất ngũ………..…………
Lý do:……….……………………..……………………..………………………….
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên bố:…………….…………..….Tuổi…..……..Nghề nghiệp……..……
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu? (17) ………………..………………
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu? (18)………………
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (19) (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
…………………………………………………………….…………………………
Họ và tên mẹ:………………….Tuổi………..Nghề nghiệp…………..………….
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu? (20)
……………………………………………………………..……………………..……………
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu? (21)
……………………………………………………………..…………………..………………
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (22) (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
………………………………………………………………………………….……
HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)
…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….…………
Họ và tên vợ hoặc chồng:………..……………………..Tuổi……………………
Nghề nghiệp:…………………………..……………………………………………
Nơi làm việc (23):………………………..…………………………………………..
Chỗ ở hiện nay (24):……………………..…..………………………………………
Họ và tên các con Tuổi Nghề nghiệp
1)………………………………………….…………………………………………
2)………………………………………………………………….…………………
3)…………………………………………………………….………………………
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
Từ tháng năm đến tháng năm Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?
Từ tháng năm đến tháng nămLàm công tác gì?Ở đâu?Giữ chức vụ gì?
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Khen thưởng (26):……….………………………………………………………….
Kỷ luật (27):…..……………………………………….……………………………..
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Xác nhận của Thủ trưởng cơ quanNgày…….tháng………năm….Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, PhườngNgười khai ký tên

Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản bao gồm

– 1 tấm hình 4×6 cm, các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, tạm trú,…
– Quan hệ gia đình: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi ở, nơi công tác của bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ (chồng).
– Tóm tắt quá trình học tập, làm việc: thời gian, nơi công tác, chức vụ, bằng cấp liên quan.
– Chữ ký, xác nhận của địa phương.

Điểm khác nhau căn bản giữa sơ yếu lý lịch và CV

CV xin việc hội tụ nhiều vào thành phần bằng cấp, trình độ học vấn, thử nghiệm với mục tiêu thể hiện, chứng minh khả năng làm việc.
Trong khi đó, bản sơ yếu lý lịch lại bao quát tất cả tất cả thông tin nhân thân, thời gian được training, quá trình công tác hay trạng thái hôn nhân của ứng viên. Thành ra sơ yếu lý lịch Chẳng hạn như một bản cam kết về chúng ta, giúp nhà tuyển dụng quản lý ứng viên sau khi nhận việc một cách không khó khăn hơn.

HTLand – Cổng thông tin Bất động sản
Hotline: 090.139.1268
Comment
Suggested
Recent