duhunggroups

Điện thoại

Điện thoại ip là gì?
Điện thoại IP hay voip là dòng điện thoại có thiết kế dựa trên phần mềm hoặc phần cứng để sử dụng công nghệ thoại IP để có thể gửi và nhận cuộc gọi điện thoại qua mạng IP
Với những thiết bị hỗ trợ, điện thoại có thể chuyển đổi âm thanh điện thoại analog thành định danh kỹ thuật số có thể truyền qua internet. Bên cạnh đó có thể chuyển đổi tín hiệu điện thoại kỹ thuật số đến từ internet sang âm thanh điện thoại chuẩn.
Điện thoại voip, còn được gọi là điện thoại IP, được tích hợp nhiều tính năng vượt trội so với các điện thoại analog truyền thống. Sử dụng điện thoại IP cũng cần có những hiệu suất bổ sung vì các cuộc điện thoại được đặt qua mạng internet thay vì mạng điện thoại chuyển mạch cũ (PTSN)


Nguyên tác hoạt động của điện thoại IP
Để có thể sử dụng được dịch vụ điện thoại IP, người sử dụng cần có kết nối mạng internet và các ứng dụng cho điện thoại IP. Trong khi các nhà cung cấp dịch vụ mạng internet cung cấp sự truy cập internet cho khách hàng thì các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại ITSP cung cấp dịch vụ điện thoại IP cho khách hàng bằng cách sử dụng các chương trình ứng dụng dùng cho điện thoại voip. Có thể nói dịch vụ truy cập dịch vụ cung cấp truy cập internet. cung cấp bởi các ISP chưa đủ để cung cấp dịch vụ điện thoại thông qua dịch vụ điện thoại IP.
Để sử dụng được điện thoại IP phone, người sử dụng cần đăng nhập vào hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại IP. Người dùng không thể gọi hoặc nhận các cuộc điện thoại bàng điện thoại IP nếu chỉ có kết nối internet.
Để phục vụ cho việc cho việc truyền thông giữa những người sử dụng trên các máy tính đầu cuối của mạng internet, các công ty phần mềm đã cung cấp các chương trình ứng dụng dùng cho điện thoại voip.
Voip hoạt động dựa trên sự kết hợp của mạng chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói là mạng IP. Trong mạng chuyển mạch kênh một kênh truyền dẫn dành riêng được thiết lập giữa hai thiết bị đầu cuối thông qua một hay nhiều nút chuyển mạch kênh trung gian. Dòng thông tin sẽ được truyền trên kênh này là dòng BIT được truyền theo thời gian. Băng thông của kênh dành riêng được đảm bảo và cố định trong quá trình liên lạc (64Kbps đối với mạng điện thoại PSTN) và độ trễ thông tin là rất nhỏ chỉ cỡ thời gian truyền thông tin trên kênh.

Khác với mạng chuyển mạch kênh, mạng chuyển mạch gói (packet switch network) sử dụng hệ thống lưu trữ rồi truyền tại nút mạng. Thông tin được chia sẻ thành các gói, mỗi gói được thêm các thông tin điều khiển cho quá trình truyền như địa chỉ nơi gửi, địa chỉ nơi nhận. Các gói thông tin đến nút mạng được xử lý và lưu trữ trong một thời gian nhất định rồi mới được truyền đến nút tiếp theo sao cho việc sử dụng đạt được hiệu quả cao nhất. Cho nên khi áp dụng hệ thống tổng đài voip có thể khai thác tính hiệu quả của các mạng truyền thông số liệu, khai thác tính linh hoạt trong phát triển các ứng dụng mới của giao thức IP. 
Comment
Suggested
Recent